145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS: Hướng dẫn cách làm bài thi IELTS – Write IELTS map

Home - IELTS - IELTS: Hướng dẫn cách làm bài thi IELTS – Write IELTS map

IELTS: Hướng dẫn cách làm bài thi IELTS – Write IELTS map

IELTS: Hướng dẫn cách làm bài thi IELTS – Học cách làm bài thi IELTS chính xác, các câu hỏi thường gặp và lời khuyên để đạt điểm cao nhất trong bài thi IELTS.

(English below)

IELTS: Hướng dẫn cách làm bài thi IELTS

Một câu hỏi bản đồ IELTS thường yêu cầu bạn mô tả một số thay đổi đã diễn ra trong một khu vực trong một khoảng thời gian. Những thay đổi có thể là vật lý, chẳng hạn như xây dựng một con đường mới, hoặc chúng có thể trừu tượng hơn, chẳng hạn như một sự thay đổi trong nền kinh tế địa phương.

Để trả lời câu hỏi bản đồ IELTS, bạn cần có khả năng mô tả các thay đổi chi tiết và giải thích cách chúng đã ảnh hưởng đến khu vực. Bạn cũng sẽ cần sử dụng một loạt các từ vựng để mô tả các thay đổi.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn trả lời câu hỏi bản đồ IELTS:

– Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì đang được hỏi.

– Nhìn vào bản đồ và xác định những thay đổi đã diễn ra.

– Ghi lại từ vựng chính mà bạn sẽ cần mô tả các thay đổi.

– Viết mô tả chi tiết về các thay đổi, sử dụng từ vựng chính.

– Giải thích làm thế nào những thay đổi đã ảnh hưởng đến khu vực.

– Sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp để thể hiện bản thân rõ ràng.

 

Tags: IELTS

 


Write IELTS map

An IELTS map question usually asks you to describe some changes that have taken place in an area over a period of time. The changes could be physical, such as the construction of a new road, or they could be more abstract, such as a change in the local economy.

To answer an IELTS map question, you need to be able to describe the changes in detail and explain how they have affected the area. You will also need to use a range of vocabulary to describe the changes.

Here are some tips to help you answer an IELTS map question:

– Read the question carefully and make sure you understand what is being asked.

– Look at the map and identify the changes that have taken place.

– Make a note of key vocabulary that you will need to describe the changes.

– Write a detailed description of the changes, using the key vocabulary.

– Explain how the changes have affected the area.

– Use a range of grammar structures to express yourself clearly.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider