145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Band điểm IELTS Speaking – Tổng hợp những mẹo để được điểm cao – IELTS Speaking

Home - IELTS - Band điểm IELTS Speaking – Tổng hợp những mẹo để được điểm cao – IELTS Speaking

Band điểm IELTS Speaking – Tổng hợp những mẹo để được điểm cao – IELTS Speaking

Band điểm IELTS Speaking – Tổng hợp những mẹo để được điểm cao – Hãy cùng tìm hiểu về band điểm IELTS Speaking và các mẹo để đạt được điểm tối đa trong đề thi IELTS.

(English below)

Band điểm IELTS Speaking – Tổng hợp những mẹo để được điểm cao

IELTS Phát biểu là một bài kiểm tra khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật. Các thử nghiệm được chia thành ba phần. Phần 1 là một cuộc trò chuyện với giám khảo, trong đó bạn sẽ giới thiệu bản thân và trả lời các câu hỏi về các chủ đề quen thuộc. Phần 2 là một bước ngoặt dài trong đó bạn sẽ nói trong 1-2 phút về một chủ đề nhất định. Phần 3 là một cuộc thảo luận với giám khảo trong đó bạn sẽ thảo luận về các chủ đề trừu tượng hơn.

Để làm tốt trong IELTS Speaking, bạn cần có khả năng giao tiếp hiệu quả trong cả ba phần của bài kiểm tra. Trong Phần 1, bạn sẽ có thể giới thiệu bản thân và trả lời các câu hỏi trôi chảy và chính xác. Trong Phần 2, bạn sẽ có thể nói trong 1-2 phút về một chủ đề nhất định mà không do dự hoặc lỗi. Trong Phần 3, bạn sẽ có thể thảo luận về các chủ đề trừu tượng hơn và chính xác.

Để chuẩn bị cho IELTS Speaking, trước tiên bạn nên làm quen với định dạng kiểm tra và các loại câu hỏi sẽ được hỏi. Bạn có thể làm điều này bằng cách đọc các mô tả ban nhạc kỹ năng nói trong IELTS, có sẵn trên trang web của IELTS. Bạn cũng nên thực hành nói về nhiều chủ đề khác nhau, để bạn cảm thấy thoải mái khi nói trong 1-2 phút mà không do dự hay lỗi. Cuối cùng, bạn nên làm quen với các loại câu hỏi sẽ được hỏi trong Phần 3, để bạn chuẩn bị cho cuộc thảo luận.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking

IELTS Speaking is a test of your ability to communicate in English in an academic context. The test is divided into three parts. Part 1 is a conversation with the examiner, in which you will introduce yourself and answer questions on familiar topics. Part 2 is a long turn in which you will speak for 1-2 minutes on a given topic. Part 3 is a discussion with the examiner in which you will discuss more abstract topics.

To do well in IELTS Speaking, you need to be able to communicate effectively in all three parts of the test. In Part 1, you should be able to introduce yourself and answer questions fluently and accurately. In Part 2, you should be able to speak for 1-2 minutes on a given topic without hesitation or error. In Part 3, you should be able to discuss more abstract topics fluently and accurately.

To prepare for IELTS Speaking, you should first familiarise yourself with the test format and the types of questions that will be asked. You can do this by reading the IELTS Speaking Band Descriptors, which are available on the IELTS website. You should also practise speaking on a variety of topics, so that you are comfortable speaking for 1-2 minutes without hesitation or error. Finally, you should familiarise yourself with the types of questions that will be asked in Part 3, so that you are prepared for the discussion.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider