145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Học Từ Vựng Và Cách Làm Bài Thi – Study topic vocabulary

Home - IELTS - IELTS – Học Từ Vựng Và Cách Làm Bài Thi – Study topic vocabulary

IELTS – Học Từ Vựng Và Cách Làm Bài Thi – Study topic vocabulary

IELTS – Học Từ Vựng Và Cách Làm Bài Thi – Học từ vựng IELTS và cách làm bài thi để đạt kết quả cao trong kỳ thi này.

(English below)

IELTS – Học Từ Vựng Và Cách Làm Bài Thi

Nếu bạn đang học cho IELTS, điều quan trọng là phải học càng nhiều từ vựng càng tốt. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn cải thiện điểm số của mình trong bài kiểm tra IELTS mà còn khiến bạn trở thành một người nói tiếng Anh trôi chảy hơn.

Một cách tuyệt vời để học từ vựng là tập trung vào các chủ đề cụ thể. Bằng cách này, bạn có thể học từ vựng phù hợp nhất với bạn và sở thích của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số chủ đề nghiên cứu IELTS tốt nhất và từ vựng mà bạn nên học cho từng chủ đề.

Chủ đề nghiên cứu IELTS #1: Môi trường

Môi trường là một chủ đề nóng ngày nay. Với biến đổi khí hậu và tiêu đề tạo ô nhiễm, không có gì lạ khi đây là một chủ đề nghiên cứu phổ biến của IELTS. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về môi trường, đây là một số từ từ vựng chính mà bạn nên biết:

Biến đổi khí hậu – Đây là sự gia tăng dần dần của nhiệt độ bề mặt trung bình của Trái đất.

Sự nóng lên toàn cầu – Đây là tên được đặt cho biến đổi khí hậu gây ra bởi hoạt động của con người, chẳng hạn như đốt nhiên liệu hóa thạch.

Ô nhiễm – Đây là sự ô nhiễm của không khí, nước hoặc đất với các chất có hại.

Tái chế – Đây là quá trình tái sử dụng vật liệu, như thủy tinh, giấy và kim loại.

Năng lượng tái tạo – Đây là năng lượng đến từ các nguồn có thể được bổ sung, chẳng hạn như năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Chủ đề nghiên cứu IELTS #2: Giáo dục

Giáo dục là một chủ đề nghiên cứu IELTS phổ biến khác. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về giáo dục, đây là một số từ từ vựng quan trọng mà bạn nên biết:

Học thuật – Điều này đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến trường học hoặc học tập.

Chương trình giảng dạy – Đây là tập hợp các khóa học mà một sinh viên tham gia để kiếm bằng cấp.

Học phí – Đây là số tiền mà một sinh viên trả tiền để đi học.

Bằng cấp – Đây là một chứng chỉ chính thức mà một sinh viên nhận được sau khi hoàn thành một khóa học.

Chủ đề nghiên cứu IELTS #3: Công nghệ

Công nghệ là một lĩnh vực thay đổi nhanh chóng, làm cho nó trở thành một chủ đề nghiên cứu phổ biến của IELTS. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về công nghệ, đây là một số từ từ vựng chính mà bạn nên biết:

Máy tính – Đây là một thiết bị điện tử được sử dụng để lưu trữ, xử lý và truy xuất thông tin.

Internet – Đây là một mạng lưới máy tính toàn cầu cho phép người dùng giao tiếp với nhau.

Email – Đây là một thông báo được gửi điện tử từ máy tính này sang máy tính khác.

Trang web – Đây là một tài liệu có thể xem trên World Wide Web.

Chủ đề nghiên cứu IELTS #4: Sức khỏe

Sức khỏe là một chủ đề quan trọng đối với nhiều người. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về sức khỏe, đây là một số từ từ vựng chính mà bạn nên biết:

Dinh dưỡng – Đây là nghiên cứu về thực phẩm mà chúng ta ăn và ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe của chúng ta.

Tập thể dục – Đây là hoạt động thể chất được thực hiện để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của một người.

Bệnh – Đây là một bệnh ảnh hưởng đến cơ thể, chẳng hạn như ung thư hoặc bệnh tim.

Chủ đề nghiên cứu IELTS #5: Du lịch

Du lịch là một chủ đề nghiên cứu phổ biến của IELTS, vì nhiều người quan tâm đến việc tìm hiểu về các nền văn hóa khác. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về du lịch, đây là một số từ từ vựng chính mà bạn nên biết:

Kỳ nghỉ – Đây là một chuyến đi được thực hiện để giải trí.

Hộ chiếu – Đây là một tài liệu được yêu cầu để đi đến một quốc gia khác.

Tiền tệ – Đây là số tiền được sử dụng ở một quốc gia cụ thể.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều chủ đề nghiên cứu IELTS phổ biến. Bằng cách học các từ vựng cho các chủ đề này, bạn sẽ tiếp tục đạt được điểm số cao trong bài kiểm tra IELTS.

 

Tags: IELTS

 


Study topic vocabulary

If you are studying for IELTS, it is important to learn as much vocabulary as possible. This will not only help you improve your score on the IELTS test, but will also make you a more fluent English speaker.

One great way to learn vocabulary is to focus on specific topics. This way, you can learn the vocabulary that is most relevant to you and your interests. In this article, we will look at some of the best IELTS study topics and the vocabulary that you should learn for each one.

IELTS Study Topic #1: The Environment

The environment is a hot topic these days. With climate change and pollution making headlines, it is no wonder that this is a popular IELTS study topic. If you are interested in learning more about the environment, here are some key vocabulary words that you should know:

Climate change – This is the gradual increase of the Earth’s average surface temperature.

Global warming – This is the name given to climate change that is caused by human activity, such as the burning of fossil fuels.

Pollution – This is the contamination of the air, water, or soil with harmful substances.

Recycling – This is the process of reusing materials, such as glass, paper, and metal.

Renewable energy – This is energy that comes from sources that can be replenished, such as solar power and wind power.

IELTS Study Topic #2: Education

Education is another popular IELTS study topic. If you are interested in learning more about education, here are some key vocabulary words that you should know:

Academic – This refers to anything related to school or learning.

Curriculum – This is the set of courses that a student takes in order to earn a degree.

Tuition – This is the money that a student pays to attend school.

Degree – This is an official certificate that a student receives after completing a course of study.

IELTS Study Topic #3: Technology

Technology is a rapidly changing area, making it a popular IELTS study topic. If you are interested in learning more about technology, here are some key vocabulary words that you should know:

Computer – This is an electronic device that is used for storing, processing, and retrieving information.

Internet – This is a global network of computers that allows users to communicate with each other.

Email – This is a message that is sent electronically from one computer to another.

Webpage – This is a document that is viewable on the World Wide Web.

IELTS Study Topic #4: Health

Health is an important topic for many people. If you are interested in learning more about health, here are some key vocabulary words that you should know:

Nutrition – This is the study of the food that we eat and its effects on our health.

Exercise – This is physical activity that is done in order to maintain or improve one’s health.

Disease – This is an illness that affects the body, such as cancer or heart disease.

IELTS Study Topic #5: Travel

Travel is a popular IELTS study topic, as many people are interested in learning about other cultures. If you are interested in learning more about travel, here are some key vocabulary words that you should know:

Vacation – This is a trip that is taken for leisure.

Passport – This is a document that is required in order to travel to another country.

Currency – This is the money that is used in a particular country.

These are just a few of the many popular IELTS study topics. By learning the vocabulary words for these topics, you will be well on your way to achieving a high score on the IELTS test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider