145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Học cách thi IELTS hiệu quả nhất – IELTS test form

Home - IELTS - IELTS – Học cách thi IELTS hiệu quả nhất – IELTS test form

IELTS – Học cách thi IELTS hiệu quả nhất – IELTS test form

IELTS – Học cách thi IELTS hiệu quả nhất – Học cách thi IELTS với các kỹ thuật và bí quyết để đạt điểm tối đa trong kỳ thi IELTS.

(English below)

IELTS – Học cách thi IELTS hiệu quả nhất

Mẫu thử nghiệm IELTS

Mẫu thử nghiệm IELTS bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Lắng nghe: Phần nghe đo khả năng hiểu tiếng Anh của bạn.

Đọc: Phần đọc đo khả năng hiểu tiếng Anh bằng văn bản của bạn.

Viết: Phần Viết đo khả năng thể hiện bản thân bằng tiếng Anh bằng văn bản.

Phát biểu: Phần Nói đo lường khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

Kết quả kiểm tra IELTS

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang điểm 9.

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Không phải người dùng

Điểm kiểm tra IELTS

Điểm kiểm tra của IELTS có giá trị trong hai năm.

Phí kiểm tra IELTS

Phí kiểm tra IELTS là $ 325.

Chuẩn bị thử nghiệm IELTS

Chuẩn bị thử nghiệm IELTS có thể được thực hiện thông qua một số cách, bao gồm tự học, các lớp IELTS và các khóa học trực tuyến.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test form

IELTS test form

The IELTS test form consists of four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

Listening: The listening section measures your ability to understand spoken English.

Reading: The reading section measures your ability to understand written English.

Writing: The writing section measures your ability to express yourself in written English.

Speaking: The speaking section measures your ability to communicate in spoken English.

IELTS test results

IELTS test results are reported on a 9-band scale.

Band 9: Expert user

Band 8: Very good user

Band 7: Good user

Band 6: Competent user

Band 5: Modest user

Band 4: Limited user

Band 3: Extremely limited user

Band 2: Intermittent user

Band 1: Non-user

IELTS test score

IELTS test scores are valid for two years.

IELTS test fee

The IELTS test fee is $325.

IELTS test preparation

IELTS test preparation can be done through a number of ways, including self-study, IELTS classes and online courses.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider