145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Học cách làm bài thi IELTS và đạt điểm cao – Write IELTS

Home - IELTS - IELTS – Học cách làm bài thi IELTS và đạt điểm cao – Write IELTS

IELTS – Học cách làm bài thi IELTS và đạt điểm cao – Write IELTS

IELTS – Học cách làm bài thi IELTS và đạt điểm cao – Học cách làm bài thi IELTS để chuẩn bị cho bài thi IELTS và đạt điểm tốt nhất. Hướng dẫn trực tuyến và cập nhật thông tin mới nhất về IELTS.

(English below)

IELTS – Học cách làm bài thi IELTS và đạt điểm cao

IELTS là gì?

IELTS là viết tắt của hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là một bài kiểm tra tiêu chuẩn được phát triển bởi Hội đồng Anh, IDP Education Australia và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge để đo lường sự thành thạo ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được chấp nhận rộng rãi như một bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho mục đích học tập, công việc và nhập cư.

IELTS được chia thành hai loại: đào tạo học thuật và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người đang di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần chứng nhận các kỹ năng tiếng Anh cơ bản của họ.

Tại sao bạn nên lấy IELTS?

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất trên thế giới. Nó được chấp nhận là bằng chứng về sự thành thạo tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Đối với những người muốn theo đuổi giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh, phiên bản học thuật của IELTS thường là lựa chọn ưa thích. Nó được chấp nhận bởi phần lớn các trường đại học và nhà tuyển dụng ở Anh, Úc, New Zealand, Canada và Hoa Kỳ.

Đối với những người đang di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, phiên bản đào tạo chung của IELTS là lựa chọn ưa thích. Nó được các cơ quan nhập cư ở Anh, Úc, New Zealand và Canada chấp nhận là bằng chứng về trình độ tiếng Anh.

Làm thế nào để chuẩn bị cho IELTS?

Bước quan trọng nhất để chuẩn bị cho IELTS là làm quen với định dạng thử nghiệm. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu cấu trúc của bài kiểm tra và các loại câu hỏi bạn sẽ được hỏi. Bạn cũng nên làm quen với hệ thống tính điểm và các tiêu chí đánh dấu.

Bước tiếp theo là thực hành. Bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu thực hành miễn phí trực tuyến, bao gồm các câu hỏi mẫu và mẹo kiểm tra. Ngoài ra còn có một số khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn, cả trực tuyến và trực tiếp. Các khóa học này có thể cung cấp cho bạn các mẹo và chiến lược có giá trị để giải quyết bài kiểm tra.

Cuối cùng, hãy chắc chắn rằng bạn có đủ giấc ngủ vào đêm trước khi kiểm tra. Bạn muốn được nghỉ ngơi tốt và tập trung vào ngày kiểm tra.

Mẹo để lấy IELTS

1. Đọc kỹ các câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì đang được hỏi.

2. Đọc kỹ hướng dẫn và đảm bảo bạn theo dõi chúng.

3. Lập kế hoạch câu trả lời của bạn trước khi bạn bắt đầu viết.

4. Sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp để thể hiện bản thân rõ ràng.

5. Sử dụng các ví dụ và bằng chứng để hỗ trợ điểm của bạn.

6. Kiểm tra công việc của bạn để biết lỗi trước khi bạn gửi nó.

7. Dành thời gian của bạn và don vội vàng.

Phần kết luận

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được quốc tế công nhận. Nó được hàng ngàn tổ chức trên thế giới chấp nhận là bằng chứng về trình độ tiếng Anh. Cho dù bạn đang đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp, hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, IELTS có thể mở cửa cho bạn. Với sự chuẩn bị phù hợp và các mẹo phù hợp, bạn có thể đạt được các mục tiêu IELTS của mình.

 

Tags: IELTS

 


Write IELTS

What is IELTS?

IELTS stands for International English Language Testing System. It is a standardized test developed by the British Council, IDP Education Australia, and Cambridge English Language Assessment to measure the language proficiency of non-native English speakers. It is widely accepted as a proof of English language proficiency for study, work, and immigration purposes.

IELTS is divided into two types: Academic and General Training. The Academic version is for those who wish to pursue higher education or professional registration in an English-speaking country, while the General Training version is for those who are migrating to an English-speaking country or who need to certify their basic English language skills.

Why Should You Take IELTS?

IELTS is the most widely accepted English language test in the world. It is accepted as proof of English language proficiency by over 10,000 organizations, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities, and other government agencies.

For those who wish to pursue higher education or professional registration in an English-speaking country, the Academic version of IELTS is usually the preferred choice. It is accepted by the majority of universities and employers in the UK, Australia, New Zealand, Canada, and the USA.

For those who are migrating to an English-speaking country, the General Training version of IELTS is the preferred choice. It is accepted by the immigration authorities in the UK, Australia, New Zealand, and Canada as proof of English language proficiency.

How to Prepare for IELTS?

The most important step in preparing for IELTS is to familiarize yourself with the test format. Make sure you understand the structure of the test and the types of questions you will be asked. You should also familiarize yourself with the scoring system and the marking criteria.

The next step is to practice. You can find plenty of free practice materials online, including sample questions and test tips. There are also a number of IELTS preparation courses available, both online and in-person. These courses can provide you with valuable tips and strategies for tackling the test.

Finally, make sure you get enough sleep the night before the test. You want to be well-rested and focused on the day of the test.

Tips for Taking IELTS

1. Read the questions carefully and make sure you understand what is being asked.

2. Read the instructions carefully and make sure you follow them.

3. Plan your answers before you start writing.

4. Use a range of vocabulary and grammar to express yourself clearly.

5. Use examples and evidence to support your points.

6. Check your work for errors before you submit it.

7. Take your time and don’t rush.

Conclusion

IELTS is an internationally recognized English language proficiency test. It is accepted by thousands of organizations around the world as proof of English language proficiency. Whether you are applying for higher education or professional registration, or migrating to an English-speaking country, IELTS can open doors for you. With the right preparation and the right tips, you can achieve your IELTS goals.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider