145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Học cách đạt điểm cao trong bài thi IELTS – Should take the IELTS General or Academic

Home - IELTS - IELTS – Học cách đạt điểm cao trong bài thi IELTS – Should take the IELTS General or Academic

IELTS – Học cách đạt điểm cao trong bài thi IELTS – Should take the IELTS General or Academic

IELTS – Học cách đạt điểm cao trong bài thi IELTS – Học cách làm bài thi IELTS General và Academic để đạt kết quả tốt nhất của bạn.

(English below)

IELTS – Học cách đạt điểm cao trong bài thi IELTS

Chọn nên thực hiện bài kiểm tra tổng quát IELTS hay học thuật có thể là một quyết định khó khăn. Cả hai bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn, nhưng bài kiểm tra học thuật hướng đến những người đang có kế hoạch học tập ở cấp đại học, trong khi bài kiểm tra chung phù hợp hơn cho những người muốn sử dụng tiếng Anh cho mục đích làm việc hoặc nhập cư.

Vì vậy, bạn nên làm bài kiểm tra nào? Nó thực sự phụ thuộc vào mục tiêu và nhu cầu cá nhân của bạn. Nếu bạn không chắc chắn bài kiểm tra nào phù hợp với bạn, thì đây là một số điều cần xem xét:

1. trình độ tiếng Anh của bạn là gì?

Nếu bạn là người học dành cho người mới bắt đầu hoặc trung cấp thấp hơn, bạn có thể muốn bắt đầu với bài kiểm tra chung của IELTS. Bài kiểm tra này ít thách thức hơn so với bài kiểm tra học tập và sẽ cho bạn một ý tưởng tốt về trình độ tiếng Anh của bạn. Khi bạn đã thực hiện bài kiểm tra chung và hiểu rõ hơn về trình độ của bạn, bạn có thể quyết định xem bạn có sẵn sàng làm bài kiểm tra học tập hay không.

2. Kế hoạch sử dụng tiếng Anh của bạn là gì?

Bạn đang có kế hoạch sử dụng tiếng Anh cho công việc, nghiên cứu hoặc mục đích nhập cư? Nếu bạn không chắc chắn, bài kiểm tra chung của IELTS có thể là một lựa chọn tốt. Bài kiểm tra này bao gồm một loạt các chủ đề phổ biến trong cả môi trường học thuật và nơi làm việc.

Tuy nhiên, nếu bạn có kế hoạch sử dụng tiếng Anh độc quyền cho các mục đích học tập, chẳng hạn như học tập tại một trường đại học, thì bài kiểm tra học thuật của IELTS là một lựa chọn tốt hơn. Bài kiểm tra này tập trung vào các chủ đề và từ vựng thường được sử dụng trong môi trường học thuật.

3. Bạn phải chuẩn bị bao nhiêu thời gian?

Nếu bạn thiếu thời gian, bạn có thể muốn làm bài kiểm tra chung của IELTS. Bài kiểm tra này ít thách thức hơn so với bài kiểm tra học tập và có thể được hoàn thành trong thời gian ngắn hơn.

Mặt khác, nếu bạn có thời gian để chuẩn bị và muốn thử thách bản thân, bạn có thể muốn làm bài kiểm tra học thuật của IELTS. Thử nghiệm này khó khăn hơn và sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn để chuẩn bị.

4. Ngân sách của bạn là bao nhiêu?

Bài kiểm tra học thuật của IELTS đắt hơn bài kiểm tra tổng quát của IELTS. Nếu chi phí là một mối quan tâm, bạn có thể muốn làm bài kiểm tra chung.

5. Bạn đang làm bài kiểm tra cho mục đích nhập học hoặc nhập cư đại học?

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra nhập học đại học, bạn phải làm bài kiểm tra học tập của IELTS. Một số trường đại học cũng có thể yêu cầu bài kiểm tra chung của IELTS, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra với trường bạn lựa chọn.

Nếu bạn làm bài kiểm tra cho mục đích nhập cư, bạn có thể thực hiện bài kiểm tra tổng quát hoặc học thuật của IELTS.

Bất kể bạn chọn bài kiểm tra nào, hãy chắc chắn cho mình đủ thời gian để chuẩn bị. Cả hai bài kiểm tra đều khó khăn và đòi hỏi một lượng thời gian và công sức đáng kể để làm tốt.

Nếu bạn vẫn không chắc chắn nên thực hiện bài kiểm tra nào, chúng tôi khuyên bạn nên nói chuyện với một chuyên gia IELTS. Họ có thể giúp bạn đánh giá nhu cầu và mục tiêu của bạn và xác định bài kiểm tra nào phù hợp với bạn.

 

Tags: IELTS

 


Should take the IELTS General or Academic

Choosing whether to take the IELTS General or Academic test can be a difficult decision. Both tests are designed to assess your English language skills, but the Academic test is geared towards those who are planning to study at the university level, while the General test is more suitable for those who want to use English for work or immigration purposes.

So, which test should you take? It really depends on your individual goals and needs. If you’re not sure which test is right for you, here are some things to consider:

1. What is your English level?

If you’re a beginner or lower-intermediate learner, you may want to start with the IELTS General test. This test is less challenging than the Academic test and will give you a good idea of your English proficiency. Once you’ve taken the General test and have a better understanding of your level, you can then decide if you’re ready to take the Academic test.

2. What are your plans for using English?

Are you planning to use English for work, study, or immigration purposes? If you’re not sure, the IELTS General test may be a good option. This test covers a range of topics that are common in both academic and workplace settings.

However, if you’re planning to use English exclusively for academic purposes, such as studying at a university, then the IELTS Academic test is a better choice. This test focuses on topics and vocabulary that are typically used in an academic setting.

3. How much time do you have to prepare?

If you’re short on time, you may want to take the IELTS General test. This test is less challenging than the Academic test and can be completed in less time.

On the other hand, if you have the time to prepare and want to challenge yourself, you may want to take the IELTS Academic test. This test is more difficult and will require more time and effort to prepare for.

4. What is your budget?

The IELTS Academic test is more expensive than the IELTS General test. If cost is a concern, you may want to take the General test.

5. Are you taking the test for university admission or immigration purposes?

If you’re taking the test for university admission, you must take the IELTS Academic test. Some universities may also require the IELTS General test, so be sure to check with your school of choice.

If you’re taking the test for immigration purposes, you can take either the IELTS General or Academic test.

No matter which test you choose, be sure to give yourself enough time to prepare. Both tests are challenging and require a significant amount of time and effort to do well on.

If you’re still not sure which test to take, we recommend speaking with an IELTS expert. They can help you assess your needs and goals and determine which test is right for you.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider