145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Các Từ Cần Biết – IELTS words

Home - IELTS - IELTS – Các Từ Cần Biết – IELTS words

IELTS – Các Từ Cần Biết – IELTS words

IELTS – Các Từ Cần Biết – Học các từ cần biết trong IELTS với hướng dẫn của chúng tôi để có điểm cao hơn và đạt mục tiêu IELTS của bạn!

(English below)

IELTS – Các Từ Cần Biết

Các từ IELTS rất quan trọng đối với kỳ thi IELTS của bạn. Dưới đây là 10 từ IELTS hàng đầu bạn nên biết.

1. Học thuật – Liên quan đến giáo dục và học tập

2. Điểm ban nhạc – Điểm số bạn nhận được cho mỗi phần của kỳ thi IELTS

3. Hội đồng Anh – Tổ chức điều hành kỳ thi IELTS

4. Ứng viên – Những người tham gia kỳ thi IELTS

5. Thành phần – Một trong bốn phần của kỳ thi IELTS

6. Giám khảo – Người đánh dấu kỳ thi IELTS của bạn

7. Đào tạo chung – Một trong hai phiên bản của kỳ thi IELTS

8. Mô -đun – Phiên bản khác của kỳ thi IELTS

9. Bài kiểm tra nói – Một trong bốn phần của kỳ thi IELTS

10. Nhiệm vụ – Một hoạt động bạn phải thực hiện trong mỗi phần của kỳ thi IELTS

 

Tags: IELTS

 


IELTS words

IELTS words are important for your IELTS exam. Here are the top 10 IELTS words you should know.

1. Academic – relating to education and learning

2. Band score – the score you receive for each section of the IELTS exam

3. British Council – the organisation who run the IELTS exam

4. Candidates – people who take the IELTS exam

5. Component – one of the four sections of the IELTS exam

6. Examiner – the person who marks your IELTS exam

7. General Training – one of the two versions of the IELTS exam

8. Module – the other version of the IELTS exam

9. Speaking test – one of the four sections of the IELTS exam

10. Task – an activity you have to do in each section of the IELTS exam

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider