145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách đạt điểm cao trong kì thi IELTS Reading – IELTS Reading

Home - IELTS - Cách đạt điểm cao trong kì thi IELTS Reading – IELTS Reading

Cách đạt điểm cao trong kì thi IELTS Reading – IELTS Reading

Cách đạt điểm cao trong kì thi IELTS Reading – Học các kỹ thuật, giải thích và hướng dẫn cách đạt điểm cao trong kì thi IELTS Reading của bạn.

(English below)

Cách đạt điểm cao trong kì thi IELTS Reading

Điểm số đọc của IELTS – Cách đạt được điểm mục tiêu của bạn

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS? Bạn đang tự hỏi điểm số ban nhạc kỹ năng đọc trong IELTS của bạn nên là gì? Bạn có muốn biết làm thế nào để đạt được điểm mục tiêu của mình không? Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi!

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được tiêu chuẩn hóa cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được quản lý tại hơn 140 quốc gia và được hàng ngàn tổ chức trên thế giới chấp nhận làm bằng chứng về sự thành thạo tiếng Anh, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ.

Phần kỹ năng đọc trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng đọc và hiểu một loạt các văn bản của bạn. Bài kiểm tra bao gồm 40 câu hỏi được chia thành ba phần: đọc đoạn 1, đọc đoạn 2 và đọc đoạn 3. Mỗi phần chứa một loại văn bản khác nhau, chẳng hạn như một bài viết, thư, báo cáo hoặc đánh giá.

Phần kỹ năng đọc trong IELTS được ghi trên thang điểm chín. Điểm số ban nhạc dựa trên hiệu suất của bạn trên bốn tiêu chí: thành tích nhiệm vụ, sự gắn kết và sự gắn kết, tài nguyên từ vựng và phạm vi ngữ pháp và độ chính xác. Mỗi tiêu chí được tính theo thang điểm 0-9 và điểm tổng thể của bạn là trung bình của bốn tiêu chí.

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể đạt được điểm số kỹ năng đọc trong IELTS của bạn? Đây là một số lời khuyên:

1. Đọc một loạt các văn bản:

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho phần kỹ năng đọc trong IELTS là đọc một loạt các văn bản. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với các loại văn bản khác nhau mà bạn có thể gặp trong bài kiểm tra. Nó cũng sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng bạn cần để hiểu và trả lời các câu hỏi.

2. Hiểu văn bản:

Trước khi bạn bắt đầu trả lời các câu hỏi, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu văn bản. Đọc nó một cách cẩn thận và ghi chú về bất kỳ điểm quan trọng. Điều này sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi chính xác hơn.

3. Thực hành:

Tập luyện giúp hoàn hảo hơn! Hãy chắc chắn rằng bạn dành thời gian thực hành phần kỹ năng đọc trong IELTS. Thực hành các bài kiểm tra thực hành và thời gian để làm quen với định dạng và thời gian của bài kiểm tra.

4. Quản lý thời gian:

Quản lý thời gian là chìa khóa để thành công trong phần kỹ năng đọc trong IELTS. Hãy chắc chắn rằng bạn đọc các hướng dẫn cẩn thận và phân bổ đủ thời gian cho mỗi câu hỏi. Don Tiết dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi duy nhất vì điều này sẽ giảm lượng thời gian bạn có cho các câu hỏi khác.

5. Trả lời các câu hỏi:

Khi trả lời các câu hỏi, hãy chắc chắn rằng bạn đọc các câu hỏi một cách cẩn thận và hiểu những gì đang được hỏi. Hãy chú ý đến các từ khóa trong các câu hỏi vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời trong văn bản.

Đây chỉ là một số lời khuyên để giúp bạn đạt được điểm số kỹ năng đọc trong IELTS của bạn. Với thực hành và cống hiến, bạn có thể đạt được điểm mục tiêu của mình. Chúc may mắn!

 

Tags: Reading, IELTS

 


IELTS Reading

IELTS Reading Band Scores – How to Achieve Your Target Score

Are you planning to take the IELTS exam? Are you wondering what your IELTS reading band score should be? Do you want to know how to achieve your target score? If so, you’ve come to the right place!

The International English Language Testing System (IELTS) is a standardized English language proficiency test for non-native English speakers. It is administered in more than 140 countries and is accepted as evidence of proficiency in English by thousands of organizations around the world, including universities, employers and governments.

The IELTS reading section is designed to assess your ability to read and understand a range of texts. The test consists of 40 questions divided into three sections: Reading Passage 1, Reading Passage 2 and Reading Passage 3. Each section contains a different type of text, such as an article, a letter, a report or a review.

The IELTS reading section is scored on a nine-band scale. The band score is based on your performance on four criteria: Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resource and Grammatical Range and Accuracy. Each criterion is scored on a scale of 0-9, and your overall score is the average of the four criteria.

So, how can you achieve your IELTS reading band score? Here are some tips:

1. Read a Variety of Texts:

The best way to prepare for the IELTS reading section is to read a variety of texts. This will help you get familiar with the different types of texts you may encounter on the test. It will also help you develop the skills you need to understand and answer the questions.

2. Understand the Text:

Before you start answering the questions, make sure you understand the text. Read it carefully and take notes on any important points. This will help you answer the questions more accurately.

3. Practice:

Practice makes perfect! Make sure you spend time practicing the IELTS reading section. Take practice tests and time yourself to get used to the format and timing of the test.

4. Time Management:

Time management is key to success in the IELTS reading section. Make sure you read the instructions carefully and allocate enough time to each question. Don’t spend too much time on a single question as this will reduce the amount of time you have for the other questions.

5. Answer the Questions:

When answering the questions, make sure you read the questions carefully and understand what is being asked. Pay attention to the keywords in the questions as they will help you find the answer in the text.

These are just some tips to help you achieve your IELTS reading band score. With practice and dedication, you can reach your target score. Good luck!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider