145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Hướng dẫn viết Writing Task 1 IELTS – Các bí quyết để đạt điểm cao – Writing task 1 instructions

Home - IELTS - Hướng dẫn viết Writing Task 1 IELTS – Các bí quyết để đạt điểm cao – Writing task 1 instructions

Hướng dẫn viết Writing Task 1 IELTS – Các bí quyết để đạt điểm cao – Writing task 1 instructions

Hướng dẫn viết Writing Task 1 IELTS – Các bí quyết để đạt điểm cao – Tìm hiểu các bí quyết và các mẹo để ghi điểm cao trong bài viết Writing Task 1 IELTS của bạn!

(English below)

Hướng dẫn viết Writing Task 1 IELTS – Các bí quyết để đạt điểm cao

Bài viết học thuật của IELTS writing 1 yêu cầu bạn viết một bản tóm tắt ít nhất 150 từ để đáp ứng với một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc quy trình cụ thể. Nhiệm vụ được thiết kế để kiểm tra khả năng chọn và báo cáo các tính năng chính của bạn, để mô tả và so sánh dữ liệu, xác định tầm quan trọng và xu hướng và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác.

Câu hỏi Task 1 thường dựa trên thông tin được đưa ra trong một hoặc hai hình ảnh, có thể là biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ quy trình. Các hình ảnh thường sẽ đi kèm với một câu hỏi hoặc tập hợp các câu hỏi. Bạn sẽ cần phải đọc (các) câu hỏi một cách cẩn thận để xác định nhiệm vụ bạn cần làm, sau đó lập kế hoạch và viết phản hồi của bạn.

Có ba loại câu hỏi cơ bản của Task 1:

1. Các câu hỏi yêu cầu bạn mô tả các tính năng chính của thông tin trực quan.

2. Câu hỏi yêu cầu bạn so sánh thông tin trong hình ảnh.

3. Các câu hỏi yêu cầu bạn xác định một xu hướng hoặc mô tả một quy trình.

Để trả lời chính xác các câu hỏi của Task 1, bạn sẽ cần sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp. Bạn nên đặt mục tiêu viết khoảng 250 từ cho Task 1.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing task 1 instructions

The IELTS writing task 1 academic paper requires you to write a summary of at least 150 words in response to a particular graph, table, chart, or process. The task is designed to test your ability to select and report the main features, to describe and compare data, identify significance and trends, and to use language accurately.

Task 1 questions are usually based on the information given in one or two visuals, which could be a graph, table, chart, or process diagram. The visuals will usually be accompanied by a question or set of questions. You will need to read the question(s) carefully in order to identify the task you need to do, and then plan and write your response.

There are three basic types of task 1 question:

1. Questions that ask you to describe the main features of the visual information.

2. Questions that ask you to compare the information in the visual.

3. Questions that ask you to identify a trend or describe a process.

To answer task 1 questions accurately, you will need to use a range of vocabulary and grammatical structures. You should aim to write around 250 words for task 1.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider