145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học Phí Luyện Thi IELTS – IELTS exam preparation fee

Home - IELTS - Học Phí Luyện Thi IELTS – IELTS exam preparation fee

Học Phí Luyện Thi IELTS – IELTS exam preparation fee

Học Phí Luyện Thi IELTS – Học cách để thi IELTS thành công với các chương trình học phí chuyên nghiệp và mẫu đề thi thực hành. Từ cơ bản đến nâng cao, cập nhật những kiến thức và kỹ năng mới nhất.

(English below)

Học Phí Luyện Thi IELTS

Khi nói đến việc chuẩn bị kỳ thi IELTS, phí có thể là một cú sốc đối với một số người. Rốt cuộc, bài kiểm tra IELTS không rẻ. Chi phí của bài kiểm tra IELTS là khoảng 250 đô la và thậm chí không tính chi phí cho các tài liệu chuẩn bị kỳ thi IELTS, có thể dễ dàng thêm 100 đô la trở lên vào tổng số.

Vì vậy, bạn có thể làm gì để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS mà không phá vỡ ngân hàng? Dưới đây là một vài lời khuyên:

1. Sử dụng tài nguyên trực tuyến miễn phí.

Có một số tài nguyên trực tuyến miễn phí tuyệt vời có thể giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Ví dụ, trang web của Hội đồng Anh cung cấp một loạt các tài liệu chuẩn bị IELTS miễn phí, bao gồm các bài kiểm tra thực hành, mẹo và lời khuyên.

2. Vay tài liệu chuẩn bị IELTS từ một người bạn.

Nếu bạn biết ai đó gần đây đã tham gia kỳ thi IELTS, hãy hỏi xem bạn có thể mượn tài liệu chuẩn bị của họ không. Đây có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền, vì bạn sẽ không cần phải mua tài liệu của riêng mình.

3. Tìm kiếm giảm giá trên vật liệu chuẩn bị IELTS.

Thường có giảm giá trên các tài liệu chuẩn bị IELTS, vì vậy nó đáng để kiểm tra trực tuyến và trong hiệu sách địa phương của bạn cho các giao dịch.

4. Sử dụng các bài kiểm tra thực hành IELTS để tập trung vào nghiên cứu của bạn.

Các bài kiểm tra thực hành của IELTS là một cách tuyệt vời để tập trung vào nghiên cứu của bạn và đảm bảo rằng bạn đang bao gồm tất cả các tài liệu sẽ có trong kỳ thi IELTS thực tế. Có một số bài kiểm tra thực hành IELTS miễn phí có sẵn trực tuyến, vì vậy hãy tận dụng chúng!

5. Đừng quên các phần nói và viết.

Nhiều người tập trung chủ yếu vào các phần đọc và nghe khi họ đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, nhưng đừng quên các phần nói và viết. Những phần này cũng quan trọng không kém, và bạn sẽ cần phải nỗ lực thêm một số nỗ lực để chuẩn bị cho chúng.

6. Hãy nghỉ ngơi nhiều đêm trước kỳ thi IELTS.

Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ nghỉ ngơi nhiều đêm trước kỳ thi IELTS, vì bạn sẽ muốn được nghỉ ngơi tốt và tập trung vào ngày kiểm tra.

7. Tin vào chính mình.

Có lẽ mẹo quan trọng nhất trong tất cả là tin vào chính mình. Nếu bạn tin rằng bạn có thể làm điều đó, bạn có nhiều khả năng thành công hơn. Vì vậy, hãy giữ tích cực và tin rằng bạn có thể kiểm tra các kỳ thi IELTS!

 

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


IELTS exam preparation fee

When it comes to IELTS exam preparation, the fee can be a bit of a shock for some people. After all, the IELTS test is not cheap. The cost of the IELTS test itself is around $250, and that’s not even counting the cost of IELTS exam preparation materials, which can easily add another $100 or more to the total.

So, what can you do to prepare for the IELTS exam without breaking the bank? Here are a few tips:

1. Use free online resources.

There are a number of excellent free online resources that can help you prepare for the IELTS exam. For example, the British Council website offers a range of free IELTS preparation materials, including practice tests, tips and advice.

2. Borrow IELTS preparation materials from a friend.

If you know someone who has recently taken the IELTS exam, ask if you can borrow their preparation materials. This can be a great way to save money, as you won’t need to buy your own materials.

3. Look for discounts on IELTS preparation materials.

There are often discounts available on IELTS preparation materials, so it’s worth checking online and in your local bookstore for deals.

4. Use IELTS practice tests to focus your study.

IELTS practice tests are an excellent way to focus your study and ensure that you are covering all of the material that will be on the actual IELTS exam. There are a number of free IELTS practice tests available online, so take advantage of them!

5. Don’t forget about the Speaking and Writing sections.

Many people focus mainly on the Reading and Listening sections when they are preparing for the IELTS exam, but don’t forget about the Speaking and Writing sections. These sections are just as important, and you will need to put in some extra effort to prepare for them.

6. Get plenty of rest the night before the IELTS exam.

Make sure that you get plenty of rest the night before the IELTS exam, as you will want to be well-rested and focused on the day of the test.

7. Believe in yourself.

Perhaps the most important tip of all is to believe in yourself. If you believe that you can do it, you are more likely to succeed. So, keep positive and believe that you can ace the IELTS exam!

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider