145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking: Thảo Luận về Cuộc Sống Thành Phố – IELTS Speaking City Life

Home - IELTS - IELTS Speaking: Thảo Luận về Cuộc Sống Thành Phố – IELTS Speaking City Life

IELTS Speaking: Thảo Luận về Cuộc Sống Thành Phố – IELTS Speaking City Life

IELTS Speaking: Thảo Luận về Cuộc Sống Thành Phố – Tìm hiểu các thủ thuật, cần thiết để thành công trong kỳ thi IELTS Speaking về chủ đề cuộc sống thành phố.

(English below)

IELTS Speaking: Thảo Luận về Cuộc Sống Thành Phố

Cuộc sống thành phố có rất nhiều lợi thế. Nó dễ dàng hơn để tìm một công việc, có nhiều việc phải làm, và nó dễ dàng gặp gỡ những người mới hơn. Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm. Nó có thể đắt hơn khi sống trong một thành phố, và nó có thể đông đúc và ồn ào hơn.

IELTS Speaking PHẦN 1

Tên bạn là gì?
Tên tôi là ___________.

Bạn đến từ đâu?
Tôi đến từ ___________.

Bạn thích sống trong một thành phố hay ở một vùng nông thôn?
Tôi thích sống trong một thành phố vì ___________.

Những lợi thế và bất lợi của cuộc sống thành phố là gì?
Một số lợi thế của cuộc sống thành phố là ___________. Một số nhược điểm của cuộc sống thành phố là ___________.

IELTS Speaking PHẦN 2

Mô tả một thành phố bạn đã ghé thăm.
Bạn nên nói:
-Nó ở đâu vậy
-Bạn đã làm gì ở đó
-Bạn nghĩ gì về nó

Tôi đã thăm ___________. TÔI ___________. Tôi nghĩ rằng đó là ___________.

IELTS Speaking PHẦN 3

Bạn có nghĩ rằng những người sống trong các thành phố bị căng thẳng hơn những người sống ở khu vực nông thôn?

Một số người nghĩ rằng cuộc sống thành phố căng thẳng hơn cuộc sống nông thôn, nhưng tôi không nhất thiết phải đồng ý. Tôi nghĩ rằng nó phụ thuộc vào người. Một số người phát triển mạnh trong một môi trường có nhịp độ nhanh, trong khi những người khác thích tốc độ chậm hơn. Nó thực sự là một vấn đề ưu tiên.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking City Life

City life has a lot of advantages. It’s easier to find a job, there are more things to do, and it’s easier to meet new people. However, there are also some disadvantages. It can be more expensive to live in a city, and it can be more crowded and noisy.

IELTS Speaking Part 1

What is your name?
My name is ___________.

Where are you from?
I’m from ___________.

Do you like living in a city or in a rural area?
I like living in a city because ___________.

What are the advantages and disadvantages of city life?
Some advantages of city life are ___________. Some disadvantages of city life are ___________.

IELTS Speaking Part 2

Describe a city you have visited.
You should say:
-where it is
-what you did there
-what you thought of it

I visited ___________. I ___________. I thought it was ___________.

IELTS Speaking Part 3

Do you think people who live in cities are more stressed than people who live in rural areas?

Some people think that city life is more stressful than rural life, but I don’t necessarily agree. I think it depends on the person. Some people thrive in a fast-paced environment, while others prefer a slower pace. It’s really a matter of preference.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider