145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS tự học – Những bí quyết thành công – Self -study IELTS

Home - IELTS - Học IELTS tự học – Những bí quyết thành công – Self -study IELTS

Học IELTS tự học – Những bí quyết thành công – Self -study IELTS

Học IELTS tự học – Những bí quyết thành công – Học cách tự học IELTS hiệu quả, các bí quyết thành công để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

(English below)

Học IELTS tự học – Những bí quyết thành công

Trong bối cảnh học tập và chuyên nghiệp ngày càng cạnh tranh ngày nay, ngày càng có nhiều người chuyển sang tự học để cải thiện điểm số IELTS của họ. Mặc dù có nhiều cách khác nhau để tự học, bài viết này sẽ tập trung vào việc sử dụng các tài liệu chuẩn bị IELTS.

Tài liệu chuẩn bị IELTS có nhiều định dạng khác nhau, bao gồm sách, khóa học trực tuyến và ứng dụng. Mặc dù nội dung của các tài liệu này có thể khác nhau, tất cả chúng đều chia sẻ mục tiêu chung là giúp bạn cải thiện điểm IELTS của mình.

Một trong những tài liệu chuẩn bị IELTS phổ biến nhất là loạt vật liệu thực hành IELTS chính thức. Sê -ri này, được xuất bản bởi Hội đồng Anh, bao gồm hai cuốn sách: Tài liệu thực hành IELTS chính thức 1 và Tài liệu thực hành IELTS chính thức 2.

Mỗi cuốn sách trong sê -ri chứa bốn bài kiểm tra thực hành IELTS hoàn chỉnh, cũng như các câu hỏi thực hành bổ sung cho mỗi phần của bài kiểm tra IELTS. Sê-ri Vật liệu thực hành IELTS chính thức là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho tự học, vì nó cung cấp cho bạn các câu hỏi kiểm tra IELTS xác thực và cho phép bạn làm quen với định dạng thử nghiệm IELTS.

Ngoài loạt tài liệu thực hành IELTS chính thức, có một số tài liệu chuẩn bị IELTS tuyệt vời khác có sẵn.

Một tài nguyên như vậy là loạt IELTS Master Class. Sê -ri này, được xuất bản bởi Cambridge University Press, bao gồm ba cuốn sách: IELTS Masterclass 1, IELTS Masterclass 2 và IELTS Masterclass 3.

Mỗi cuốn sách trong sê -ri chứa một bài kiểm tra thực hành IELTS hoàn chỉnh, cũng như một loạt các câu hỏi và hoạt động thực hành bổ sung. Sê-ri IELTS Master Class là một lựa chọn tuyệt vời cho tự học, vì nó cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan toàn diện về định dạng và nội dung thử nghiệm IELTS.

Một tài nguyên chuẩn bị IELTS tuyệt vời khác là loạt IELTS Advantage. Sê -ri này, được xuất bản bởi Oxford University Press, bao gồm bốn cuốn sách: IELTS Advantage 1, IELTS Advantage 2, IELTS Advantage 3 và IELTS Advantage 4.

Mỗi cuốn sách trong loạt tập trung vào một phần khác nhau của bài kiểm tra IELTS và cung cấp một loạt các câu hỏi và hoạt động thực hành bổ sung. Sê-ri IELTS Advantage là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho tự học, vì nó giúp bạn tập trung vào các lĩnh vực cụ thể của bài kiểm tra IELTS và cung cấp cho bạn nhiều tài liệu thực hành bổ sung.

Bất kể tài liệu chuẩn bị IELTS nào bạn chọn, tự học là một cách tuyệt vời để cải thiện điểm IELTS của bạn. Bằng cách làm quen với định dạng và nội dung kiểm tra IELTS và bằng cách thực hành các kỹ năng làm bài kiểm tra của bạn, bạn có thể cải thiện đáng kể cơ hội đạt được điểm IELTS bạn cần.

 

Tags: IELTS

 


Self -study IELTS

In today’s increasingly competitive academic and professional landscape, more and more people are turning to self-study to improve their IELTS score. While there are many different ways to self-study, this article will focus on the use of IELTS preparation materials.

IELTS preparation materials come in a variety of formats, including books, online courses, and apps. While the content of these materials can vary, they all share the common goal of helping you improve your IELTS score.

One of the most popular IELTS preparation materials is the Official IELTS Practice Materials series. This series, published by the British Council, is comprised of two books: Official IELTS Practice Materials 1 and Official IELTS Practice Materials 2.

Each book in the series contains four complete IELTS practice tests, as well as extra practice questions for each section of the IELTS test. The Official IELTS Practice Materials series is an excellent resource for self-study, as it provides you with authentic IELTS test questions and allows you to familiarize yourself with the IELTS test format.

In addition to the Official IELTS Practice Materials series, there are a number of other excellent IELTS preparation materials available.

One such resource is the IELTS Masterclass series. This series, published by Cambridge University Press, is comprised of three books: IELTS Masterclass 1, IELTS Masterclass 2, and IELTS Masterclass 3.

Each book in the series contains a complete IELTS practice test, as well as a range of extra practice questions and activities. The IELTS Masterclass series is a great option for self-study, as it provides you with a comprehensive overview of the IELTS test format and content.

Another excellent IELTS preparation resource is the IELTS Advantage series. This series, published by Oxford University Press, is comprised of four books: IELTS Advantage 1, IELTS Advantage 2, IELTS Advantage 3, and IELTS Advantage 4.

Each book in the series focuses on a different section of the IELTS test, and provides a range of extra practice questions and activities. The IELTS Advantage series is an excellent resource for self-study, as it helps you to focus on specific areas of the IELTS test and provides you with a wealth of extra practice material.

No matter which IELTS preparation materials you choose, self-study is an excellent way to improve your IELTS score. By familiarizing yourself with the IELTS test format and content, and by practicing your test-taking skills, you can significantly improve your chances of achieving the IELTS score you need.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider