145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện sự gắn kết và sự gắn kết trong viết IELTS – How to improve coherence and cohesion in IELTS writing

Home - IELTS - Cách cải thiện sự gắn kết và sự gắn kết trong viết IELTS – How to improve coherence and cohesion in IELTS writing

Cách cải thiện sự gắn kết và sự gắn kết trong viết IELTS – How to improve coherence and cohesion in IELTS writing

Cách cải thiện sự gắn kết và sự gắn kết trong viết IELTS – How to improve coherence and cohesion in IELTS writing Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện sự gắn kết và sự gắn kết trong viết IELTS

1. Lập kế hoạch bài luận của bạn: Trước khi bạn bắt đầu viết bài luận của mình, hãy chắc chắn rằng bạn có một kế hoạch rõ ràng về những gì bạn muốn nói và cách bạn muốn cấu trúc lập luận của mình. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng bài luận của bạn là mạch lạc và gắn kết.

2. Sử dụng các từ liên kết: Liên kết các từ và cụm từ rất quan trọng trong việc giúp làm cho bài luận của bạn trở nên mạch lạc và gắn kết. Chúng bao gồm các từ như ‘tuy nhiên,’ Ngoài ra, ’hơn nữa,’ do đó, ‘do đó, và do đó, và hơn nữa.

3. Sử dụng từ đồng nghĩa: Để làm cho bài luận của bạn trở nên mạch lạc và gắn kết hơn, hãy sử dụng các từ đồng nghĩa cho các từ mà bạn đã sử dụng. Điều này sẽ giúp tránh sự lặp lại và làm cho bài luận của bạn thú vị hơn để đọc.

4. Tránh quá nhiều câu ngắn: Cố gắng tránh viết quá nhiều câu ngắn trong bài luận của bạn. Những câu ngắn có thể phá vỡ dòng chảy của bài luận của bạn và làm cho nó khó hiểu hơn. Thay vào đó, hãy cố gắng liên kết các câu ngắn của bạn với nhau trong một câu dài hơn.

5. Sử dụng song song: Song song là một kỹ thuật được sử dụng để làm cho bài viết của bạn mạch lạc và gắn kết hơn. Điều này liên quan đến việc viết các câu có cùng cấu trúc và sử dụng các từ tương tự. Ví dụ: Tôi đã đến cửa hàng, mua một số cửa hàng tạp hóa và trả tiền cho họ.

6. Sử dụng SignPosting: Sigposting là một kỹ thuật được sử dụng để hướng dẫn người đọc qua bài luận của bạn. Sử dụng các cụm từ như ‘Tóm lại, hoặc‘ để ​​tóm tắt, để giúp người đọc làm theo dòng chảy của bài luận của bạn.

7. Kiểm tra ngữ pháp của bạn: Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra ngữ pháp và chính tả trước khi gửi bài luận của bạn. Ngữ pháp và chính tả kém có thể làm cho bài luận của bạn khó hiểu và giảm sự gắn kết và gắn kết của nó.

8. Đọc nó thành tiếng: Sau khi bạn viết xong bài luận của mình, hãy đọc to cho chính mình. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần được cải thiện về sự gắn kết và gắn kết.

9. Nhận phản hồi: Yêu cầu người khác đọc bài luận của bạn và cung cấp cho bạn phản hồi. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ lĩnh vực cần cải thiện.

10. Thực hành: Cuối cùng, thực hành làm cho hoàn hảo. Dành thời gian viết bài luận và cải thiện kỹ năng viết của bạn. Điều này sẽ giúp bạn trở nên tự tin hơn trong bài viết của mình và cải thiện sự gắn kết và gắn kết các bài tiểu luận của bạn.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve coherence and cohesion in IELTS writing

1. Plan your essay: Before you start writing your essay, make sure you have a clear plan of what you want to say and how you want to structure your argument. This will help ensure that your essay is coherent and cohesive.

2. Use linking words: Linking words and phrases are very important in helping to make your essay coherent and cohesive. These include words such as ‘however’, ‘in addition’, ‘moreover’, ‘therefore’, ‘consequently’, and ‘furthermore’.

3. Use synonyms: To make your essay more coherent and cohesive, use synonyms for words that you have already used. This will help to avoid repetition and make your essay more interesting to read.

4. Avoid too many short sentences: Try to avoid writing too many short sentences in your essay. Short sentences can disrupt the flow of your essay and make it harder to understand. Instead, try to link your short sentences together in a longer sentence.

5. Use parallelism: Parallelism is a technique used to make your writing more coherent and cohesive. This involves writing sentences that have the same structure and using similar words. For example, ‘I went to the store, bought some groceries, and paid for them’.

6. Use signposting: Signposting is a technique used to guide the reader through your essay. Use phrases such as ‘in conclusion’ or ‘to summarise’ to help the reader follow the flow of your essay.

7. Check your grammar: Make sure you check your grammar and spelling before submitting your essay. Poor grammar and spelling can make your essay hard to understand and decrease its coherence and cohesion.

8. Read it out loud: After you have finished writing your essay, read it out loud to yourself. This will help you to identify any areas that need to be improved in terms of coherence and cohesion.

9. Get feedback: Ask someone else to read your essay and give you feedback. This will help you to identify any areas that need improvement.

10. Practice: Finally, practice makes perfect. Spend time writing essays and improving your writing skills. This will help you to become more confident in your writing and improve the coherence and cohesion of your essays.

Tags: , Phát triển kỹ năng lập câu, Tối ưu hóa các cặp từ, Nối các ý tưởng của bạn cùng nhau, Sử dụng các liên kết từ, Tạo câu đồng nghĩa, Hợp nhất các mẫu câu, Tránh sử dụng câu lặp lại

Hashtag: #GắnKếtIELTS #CảiThiệnGắnKếtViếtIELTS #GiaTăngSựGắnKếtViếtIELTS

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider