145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS – Lịch Học & Cập Nhật Tốt Nhất – IELTS study schedule

Home - IELTS - Học IELTS – Lịch Học & Cập Nhật Tốt Nhất – IELTS study schedule

Học IELTS – Lịch Học & Cập Nhật Tốt Nhất – IELTS study schedule

Học IELTS – Lịch Học & Cập Nhật Tốt Nhất – Tìm hiểu về các lịch học IELTS và cập nhật thông tin mới nhất về các kỳ thi IELTS.

(English below)

Học IELTS – Lịch Học & Cập Nhật Tốt Nhất

Giả sử rằng bạn muốn có một bài đăng trên blog 1000 từ về lịch học IELTS:

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra được sử dụng rộng rãi và được tôn trọng về trình độ tiếng Anh. Nó được thực hiện bởi những người muốn học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh và được hầu hết các tổ chức học thuật và nhà tuyển dụng chấp nhận. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: đọc, viết, nghe và nói.

Chuẩn bị IELTS có vẻ quá sức, nhưng với một ít tổ chức và trọng tâm, nó chắc chắn có thể đạt được. Một cách để giúp bạn chuẩn bị hiệu quả là tạo ra một lịch trình học tập.

Dưới đây là một ví dụ về lịch trình học tập IELTS:

Thứ hai:
-Reading: Bài kiểm tra thực hành đọc học thuật IELTS 1
-Writing: IELTS writing task 1 Thực hành

Thứ ba:
-Reading: Bài kiểm tra thực hành đọc học thuật IELTS 2
-Writing: IELTS writing task 2 Thực hành

Thứ Tư:
-Listening: Bài kiểm tra thực hành IELTS Listening 1
-Spacking: IELTS Speaking PHẦN 1 Thực hành

Thứ năm:
-Listening: Bài kiểm tra thực hành IELTS Listening 2
-Spacking: IELTS Speaking PHẦN 2 Thực hành

Thứ sáu:
-Reading: Bài kiểm tra thực hành đọc học thuật IELTS 3
-Writing: IELTS writing task 2 Thực hành

Thứ bảy:
-Listening: Bài kiểm tra thực hành IELTS Listening 3
-Spacking: IELTS Speaking PHẦN 3 Thực hành

Chủ nhật:
-Review ngày! Đi qua bất kỳ lĩnh vực nào mà bạn cảm thấy kém tự tin vào

Tất nhiên, đây chỉ là một hướng dẫn chung và bạn có thể cần điều chỉnh lịch trình để phù hợp với nhu cầu và cấp độ của riêng bạn. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy tự tin hơn trong bài viết của mình hơn là nói, bạn có thể muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc thực hành nói.

Điều quan trọng nhất là tạo ra một lịch trình học tập phù hợp với bạn và gắn bó với nó!

 

Tags: IELTS

 


IELTS study schedule

Assuming that you would like a 1000 word blog post on IELTS study schedule:

The IELTS, or International English Language Testing System, is a widely used and respected test of English proficiency. It is taken by people who want to study or work in an English-speaking country, and is accepted by most academic institutions and employers. The IELTS test has four sections: reading, writing, listening, and speaking.

IELTS preparation can seem overwhelming, but with a little organisation and focus, it is definitely achievable. One way to help you prepare effectively is to create a study schedule.

Here is an example IELTS study schedule:

Monday:
-Reading: IELTS Academic Reading Practice Test 1
-Writing: IELTS Writing Task 1 Practice

Tuesday:
-Reading: IELTS Academic Reading Practice Test 2
-Writing: IELTS Writing Task 2 Practice

Wednesday:
-Listening: IELTS Listening Practice Test 1
-Speaking: IELTS Speaking Part 1 Practice

Thursday:
-Listening: IELTS Listening Practice Test 2
-Speaking: IELTS Speaking Part 2 Practice

Friday:
-Reading: IELTS Academic Reading Practice Test 3
-Writing: IELTS Writing Task 2 Practice

Saturday:
-Listening: IELTS Listening Practice Test 3
-Speaking: IELTS Speaking Part 3 Practice

Sunday:
-Review day! Go over any areas that you feel less confident in

Of course, this is just a general guide and you may need to adjust the schedule to fit your own needs and level. For example, if you feel more confident in your writing than your speaking, you may want to spend more time on speaking practice.

The most important thing is to create a study schedule that works for you and stick to it!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider