145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Đăng ký học IELTS – Register to study IELTS

Home - IELTS - Đăng ký học IELTS – Register to study IELTS

Đăng ký học IELTS – Register to study IELTS

Đăng ký học IELTS – Hãy đăng ký học IELTS với chúng tôi để có cơ hội đạt điểm tốt nhất trong kỳ thi IELTS!

(English below)

Đăng ký học IELTS

Bạn có thể đăng ký IELTS bằng cách truy cập trang web IELTS hoặc bằng cách liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS địa phương của bạn.

Để đăng ký IELTS, bạn sẽ cần cung cấp thông tin cá nhân và thông tin liên hệ của bạn. Bạn cũng sẽ cần chọn một ngày kiểm tra và vị trí kiểm tra. Bạn có thể đăng ký IELTS trước ba tháng trước ngày kiểm tra đã chọn.

Thanh toán cho bài kiểm tra IELTS được thực hiện tại thời điểm đăng ký. Phí kiểm tra IELTS hiện là £ 170 (hoặc tương đương trong nội tệ của bạn).

Khi bạn đã đăng ký IELTS, bạn sẽ được gửi một email xác nhận đăng ký của bạn. Email này sẽ bao gồm số tham chiếu IELTS của bạn và ngày kiểm tra. Vui lòng giữ email này an toàn vì bạn sẽ cần trích dẫn số tham chiếu IELTS của bạn vào ngày kiểm tra.

Nếu bạn cần hủy hoặc thay đổi ngày kiểm tra IELTS của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách đăng nhập vào tài khoản IELTS của mình. Xin lưu ý rằng có một khoản phí hủy £ 70.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc đăng ký IELTS, vui lòng liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS địa phương của bạn.

 

Tags: IELTS

 


Register to study IELTS

You can register for IELTS by visiting the IELTS website or by contacting your local IELTS test centre.

To register for IELTS, you will need to provide your personal details and contact information. You will also need to select a test date and test location. You can register for IELTS up to three months in advance of your chosen test date.

Payment for the IELTS test is made at the time of registration. The IELTS test fee is currently £170 (or the equivalent in your local currency).

Once you have registered for IELTS, you will be sent an email confirming your registration. This email will include your IELTS reference number and test date. Please keep this email safe as you will need to quote your IELTS reference number on the day of your test.

If you need to cancel or change your IELTS test date, you can do so by logging in to your IELTS account. Please note that there is a £70 cancellation fee.

If you have any questions about registering for IELTS, please contact your local IELTS test centre.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider