145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Chi phí IELTS – IELTS cost

Home - IELTS - Chi phí IELTS – IELTS cost

Chi phí IELTS – IELTS cost

Chi phí IELTS – Tìm hiểu về chi phí thi IELTS và các biện pháp giảm chi phí để thi thành công!

(English below)

Chi phí IELTS

IELTS không phải là một kỳ thi rẻ tiền để thực hiện và chi phí có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia bạn đang làm bài kiểm tra. Chi phí cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào bài kiểm tra IELTS nào bạn thực hiện. Bài kiểm tra học thuật của IELTS đắt hơn bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS.

Chi phí của kỳ thi IELTS tại Vương quốc Anh là 170 bảng cho bài kiểm tra học thuật của IELTS và £ 140 cho bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS. Chi phí của kỳ thi IELTS tại Hoa Kỳ là 250 đô la cho bài kiểm tra học thuật của IELTS và 200 đô la cho bài kiểm tra đào tạo tổng hợp IELTS.

Có một vài cách để giảm chi phí tham gia kỳ thi IELTS. Một cách là làm bài kiểm tra học thuật của IELTS và bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS trong cùng một ngày. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tới £ 80.

Một cách khác để giảm chi phí tham gia kỳ thi IELTS là làm bài kiểm tra học tập của IELTS và bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS cùng một lúc. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tới 100 đô la.

Bài kiểm tra IELTS không rẻ, nhưng nó là một khoản đầu tư trong tương lai của bạn. Chi phí của kỳ thi IELTS là một cái giá nhỏ để trả cho cơ hội học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

 

Tags: IELTS

 


IELTS cost

IELTS is not a cheap exam to take and the costs can vary depending on which country you are taking the exam in. The costs can also vary depending on which IELTS test you take. The IELTS Academic test is more expensive than the IELTS General Training test.

The cost of the IELTS exam in the United Kingdom is £170 for the IELTS Academic test and £140 for the IELTS General Training test. The cost of the IELTS exam in the United States is $250 for the IELTS Academic test and $200 for the IELTS General Training test.

There are a few ways to reduce the cost of taking the IELTS exam. One way is to take the IELTS Academic test and the IELTS General Training test on the same day. This can save you up to £80.

Another way to reduce the cost of taking the IELTS exam is to take the IELTS Academic test and the IELTS General Training test at the same time. This can save you up to $100.

The IELTS test is not cheap, but it is an investment in your future. The cost of the IELTS exam is a small price to pay for the opportunity to study or work in an English-speaking country.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider