145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách tăng band điểm bằng trong kỹ năng viết writing IELTS – How to increase band score in writing

Home - IELTS - Cách tăng band điểm bằng trong kỹ năng viết writing IELTS – How to increase band score in writing

Cách tăng band điểm bằng trong kỹ năng viết writing IELTS – How to increase band score in writing

Cách tăng band điểm bằng trong kỹ năng viết writing IELTS – How to increase band score in writing Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách tăng band điểm bằng trong kỹ năng viết writing IELTS

Cách tăng điểm của band điểm bằng văn bản: Mẹo và chiến lược cho người tham gia bài kiểm tra IELTS

Đạt được điểm số cao trong bài kiểm tra viết IELTS có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với nhiều người tham gia thử nghiệm. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị và thực hành phù hợp, có thể cải thiện kỹ năng viết của bạn và tăng band điểm của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo và chiến lược hiệu quả có thể giúp bạn đạt được điểm số cao hơn trong bài kiểm tra viết IELTS.

Hiểu bài kiểm tra viết IELTS

Trước khi chúng tôi đi sâu vào các mẹo và chiến lược, trước tiên chúng ta hãy hiểu bài kiểm tra viết IELTS. Bài kiểm tra viết IELTS bao gồm hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ 1, bạn được yêu cầu viết một chữ cái hoặc mô tả một biểu đồ, biểu đồ hoặc sơ đồ. Trong nhiệm vụ 2, bạn được yêu cầu viết một bài luận về một chủ đề nhất định.

Cả hai nhiệm vụ đều được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí: thành tích nhiệm vụ, sự gắn kết và sự gắn kết, tài nguyên từ vựng, và phạm vi ngữ pháp và độ chính xác. Điểm của band điểm dao động từ 0 đến 9 và mỗi tiêu chí mang trọng lượng bằng nhau.

Bây giờ chúng tôi hiểu được cấu trúc và tiêu chí kiểm tra, hãy chuyển sang các mẹo và chiến lược có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng viết của mình và đạt được điểm số cao hơn.

Mẹo số 1: Hiểu các yêu cầu nhiệm vụ

Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần làm trước khi bắt đầu viết là hiểu các yêu cầu nhiệm vụ. Hãy chắc chắn rằng bạn đọc các hướng dẫn một cách cẩn thận và hiểu những gì được yêu cầu của bạn. Ví dụ: nếu bạn được yêu cầu viết một lá thư, hãy chắc chắn rằng bạn biết mục đích của bức thư, đối tượng dự định và loại ngôn ngữ bạn nên sử dụng.

Tương tự, nếu bạn được yêu cầu viết một bài luận, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu chủ đề, loại bài luận (ví dụ: tranh luận, phân tán) và cấu trúc của bài luận (ví dụ: giới thiệu, đoạn văn, kết luận).

Mẹo số 2: Lập kế hoạch và sắp xếp ý tưởng của bạn

Một khi bạn hiểu các yêu cầu nhiệm vụ, bước tiếp theo là lập kế hoạch và sắp xếp ý tưởng của bạn. Điều này rất quan trọng vì nó giúp bạn cấu trúc văn bản của bạn và trình bày ý tưởng của bạn một cách hợp lý và mạch lạc.

Bắt đầu bằng cách động não ý tưởng của bạn và ghi lại chúng trên giấy. Sau đó, tổ chức ý tưởng của bạn thành một phác thảo rõ ràng và mạch lạc. Hãy chắc chắn rằng ý tưởng của bạn trôi chảy từ đoạn này sang đoạn tiếp theo và sử dụng các từ và cụm từ chuyển tiếp để liên kết ý tưởng của bạn với nhau.

Mẹo số 3: Tập trung vào từ vựng và ngữ pháp

Trong bài kiểm tra viết IELTS, bạn được đánh giá trên tài nguyên từ vựng và phạm vi ngữ pháp và độ chính xác của bạn. Điều này có nghĩa là bạn cần tập trung vào việc sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp một cách chính xác.

Để cải thiện vốn từ vựng của bạn, hãy bắt đầu bằng cách đọc rộng rãi và ghi nhận bất kỳ từ mới nào bạn gặp. Bạn cũng có thể sử dụng các tài nguyên trực tuyến như danh sách từ vựng và flashcard để mở rộng vốn từ vựng của bạn.

Để cải thiện ngữ pháp của bạn, thực hành bằng cách sử dụng các cấu trúc câu và thì khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng sách ngữ pháp và tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu và thực hành các quy tắc ngữ pháp.

Mẹo số 4: Thực hành viết dưới áp lực thời gian

Bài kiểm tra viết IELTS được định thời, điều đó có nghĩa là bạn cần có khả năng viết câu trả lời của mình trong một giới hạn thời gian nhất định. Để chuẩn bị cho việc này, thực hành viết dưới áp lực thời gian.

Bắt đầu bằng cách đặt bộ hẹn giờ và viết phản hồi thực hành cho một nhiệm vụ nhất định. Sau đó, xem lại văn bản của bạn và xác định các lĩnh vực để cải thiện. Lặp lại quá trình này cho đến khi bạn có thể viết một phản hồi có cấu trúc tốt và mạch lạc trong giới hạn thời gian nhất định.

Mẹo số 5: Nhận phản hồi và học hỏi từ những sai lầm của bạn

Cuối cùng, điều quan trọng là nhận được phản hồi về văn bản của bạn và học hỏi từ những sai lầm của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách làm bài kiểm tra thực hành và viết bài của bạn được đánh giá bởi một gia sư hoặc giáo viên IELTS đủ điều kiện.

Mẹo cho nhiệm vụ 1

Đọc kỹ hướng dẫn: Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những gì bạn cần làm trước khi bắt đầu viết. Các hướng dẫn sẽ cho bạn biết loại dữ liệu bạn cần mô tả và cách định dạng phản hồi của bạn.

Phân tích dữ liệu: Dành vài phút để phân tích dữ liệu và xác định các điểm chính. Bạn sẽ có thể xác định các xu hướng, mẫu và mối quan hệ chính trong dữ liệu.

Lập kế hoạch phản hồi của bạn: Lập kế hoạch phản hồi của bạn trước khi bạn bắt đầu viết. Quyết định thông tin nào sẽ bao gồm trong phản hồi của bạn và cách tổ chức nó.

Sử dụng ngôn ngữ phù hợp: Sử dụng ngôn ngữ phù hợp để mô tả dữ liệu. Tránh lặp lại các từ và cụm từ tương tự. Sử dụng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và diễn giải để làm cho phản hồi của bạn thú vị hơn.

Kiểm tra công việc của bạn: Luôn kiểm tra công việc của bạn để biết lỗi về chính tả, ngữ pháp và dấu câu. Bạn có thể mất điểm cho những sai lầm bất cẩn.

Mẹo cho Nhiệm vụ 2

Đọc kỹ hướng dẫn: Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những gì bạn cần làm trước khi bắt đầu viết. Các hướng dẫn sẽ cho bạn biết loại bài luận nào bạn cần viết và cách định dạng phản hồi của bạn.

Phân tích chủ đề: Dành vài phút để phân tích chủ đề và xác định các điểm chính. Bạn sẽ có thể xác định các ý tưởng, lập luận và ví dụ chính trong chủ đề.

Lập kế hoạch bài luận của bạn: Lập kế hoạch bài luận của bạn trước khi bạn bắt đầu viết. Quyết định về tuyên bố luận án của bạn, những điểm chính bạn sẽ đưa ra trong bài luận của mình và các ví dụ và bằng chứng bạn sẽ sử dụng để hỗ trợ các lập luận của bạn.

Sử dụng ngôn ngữ phù hợp: Sử dụng ngôn ngữ phù hợp để viết bài luận của bạn. Tránh lặp lại các từ và cụm từ tương tự. Sử dụng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và diễn giải để làm cho bài luận của bạn thú vị hơn.

Kiểm tra công việc của bạn: Luôn kiểm tra công việc của bạn để biết lỗi về chính tả, ngữ pháp và dấu câu. Bạn có thể mất điểm cho những sai lầm bất cẩn.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to increase band score in writing

How to Increase Band Score in Writing: Tips and Strategies for IELTS Test-Takers

Achieving a high band score in the IELTS writing test can be a challenging task for many test-takers. However, with the right preparation and practice, it is possible to improve your writing skills and increase your band score. In this article, we will provide you with some effective tips and strategies that can help you to achieve a higher band score in the IELTS writing test.

Understanding the IELTS Writing Test

Before we dive into the tips and strategies, let’s first understand the IELTS writing test. The IELTS writing test consists of two tasks. In task 1, you are required to write a letter or describe a graph, chart, or diagram. In task 2, you are required to write an essay on a given topic.

Both tasks are assessed based on four criteria: task achievement, coherence and cohesion, lexical resource, and grammatical range and accuracy. The band score ranges from 0 to 9, and each criterion carries equal weight.

Now that we understand the test structure and criteria, let’s move on to the tips and strategies that can help you to improve your writing skills and achieve a higher band score.

Tip #1: Understand the Task Requirements

One of the most important things you need to do before you start writing is to understand the task requirements. Make sure you read the instructions carefully and understand what is required of you. For example, if you are asked to write a letter, make sure you know the purpose of the letter, the intended audience, and the type of language you should use.

Similarly, if you are asked to write an essay, make sure you understand the topic, the type of essay (e.g., argumentative, discursive), and the structure of the essay (e.g., introduction, body paragraphs, conclusion).

Tip #2: Plan and Organize Your Ideas

Once you understand the task requirements, the next step is to plan and organize your ideas. This is important because it helps you to structure your writing and present your ideas in a logical and coherent way.

Start by brainstorming your ideas and jotting them down on paper. Then, organize your ideas into a clear and coherent outline. Make sure your ideas flow smoothly from one paragraph to the next, and use transition words and phrases to link your ideas together.

Tip #3: Focus on Vocabulary and Grammar

In the IELTS writing test, you are assessed on your lexical resource and grammatical range and accuracy. This means that you need to focus on using a wide range of vocabulary and grammatical structures correctly.

To improve your vocabulary, start by reading widely and noting down any new words you come across. You can also use online resources such as vocabulary lists and flashcards to expand your vocabulary.

To improve your grammar, practice using different sentence structures and tenses. You can also use grammar books and online resources to learn and practice grammar rules.

Tip #4: Practice Writing Under Time Pressure

The IELTS writing test is timed, which means you need to be able to write your responses within a given time limit. To prepare for this, practice writing under time pressure.

Start by setting a timer and writing a practice response to a given task. Then, review your writing and identify areas for improvement. Repeat this process until you are able to write a well-structured and coherent response within the given time limit.

Tip #5: Get Feedback and Learn from Your Mistakes

Finally, it is important to get feedback on your writing and learn from your mistakes. You can do this by taking practice tests and having your writing assessed by a qualified IELTS tutor or teacher.

Tips for Task 1

Read the instructions carefully: Make sure you understand what you need to do before you start writing. The instructions will tell you what kind of data you need to describe and how to format your response.

Analyze the data: Take a few minutes to analyze the data and identify the key points. You should be able to identify the main trends, patterns, and relationships in the data.

Plan your response: Plan your response before you start writing. Decide which information to include in your response and how to organize it.

Use appropriate language: Use appropriate language to describe the data. Avoid repeating the same words and phrases. Use synonyms, antonyms, and paraphrasing to make your response more interesting.

Check your work: Always check your work for errors in spelling, grammar, and punctuation. You can lose points for careless mistakes.

Tips for Task 2

Read the instructions carefully: Make sure you understand what you need to do before you start writing. The instructions will tell you what kind of essay you need to write and how to format your response.

Analyze the topic: Take a few minutes to analyze the topic and identify the key points. You should be able to identify the main ideas, arguments, and examples in the topic.

Plan your essay: Plan your essay before you start writing. Decide on your thesis statement, the main points you will make in your essay, and the examples and evidence you will use to support your arguments.

Use appropriate language: Use appropriate language to write your essay. Avoid repeating the same words and phrases. Use synonyms, antonyms, and paraphrasing to make your essay more interesting.

Check your work: Always check your work for errors in spelling, grammar, and punctuation. You can lose points for careless mistakes.

Tags: , Cách tối ưu hóa điểm kỹ năng, Cách đạt điểm cao trong kỹ năng, Cách giảm điểm trong kỹ năng, Điểm kỹ năng của bạn, Điểm mốc kỹ năng, Thành tích kỹ năng, Bài học kỹ năng

Hashtag: #CáchTăngĐiểmBanNhạcBằngVănBản

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider