145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách làm IELTS Listening – How to do IELTS Listening

Home - IELTS - Cách làm IELTS Listening – How to do IELTS Listening

Cách làm IELTS Listening – How to do IELTS Listening

Cách làm IELTS Listening – Hướng dẫn chi tiết cách làm bài thi IELTS Listening để đạt kết quả tốt nhất.

(English below)

Cách làm IELTS Listening

Lắng nghe tiếng Anh là một kỹ năng có thể được phát triển với thực tiễn. Bài kiểm tra IELTS Listening được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Bạn sẽ lắng nghe một loạt các điểm nhấn và tốc độ tiếng Anh, và sẽ cần phải trả lời một loạt các câu hỏi.

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS Listening là nghe càng nhiều tiếng Anh càng tốt. Điều này có thể bao gồm xem các chương trình truyền hình và phim tiếng Anh, nghe đài phát thanh tiếng Anh và podcast, và đọc sách và bài viết bằng tiếng Anh. Khi bạn lắng nghe, hãy cố gắng xác định ý tưởng chính của mỗi cuộc trò chuyện hoặc đoạn văn và ghi chú bất kỳ từ vựng mới nào.

Khi bạn đang thực hiện bài kiểm tra IELTS Listening, điều quan trọng là phải thư giãn và tập trung vào âm thanh. Bạn có thể muốn hít thở sâu trước khi bài kiểm tra bắt đầu, và cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt. Lắng nghe các hướng dẫn một cách cẩn thận và đảm bảo bạn hiểu từng câu hỏi trước khi bạn trả lời. Nếu bạn không chắc chắn về một câu hỏi, bạn có thể yêu cầu quản trị viên kiểm tra làm rõ.

Bài kiểm tra IELTS Listening không được thiết kế khó khăn, nhưng điều quan trọng cần nhớ là đó là một bài kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Với một số thực hành và tập trung, bạn sẽ có thể làm tốt trong bài kiểm tra.

 

Tags: Listening, IELTS

 


How to do IELTS Listening

Listening to English is a skill that can be developed with practice. The IELTS Listening test is designed to assess your ability to understand spoken English. The test is divided into four sections, each with 10 questions. You will listen to a variety of accents and speeds of English, and will need to answer a range of questions.

The best way to prepare for the IELTS Listening test is to listen to as much English as possible. This could include watching English-language TV shows and movies, listening to English-language radio and podcasts, and reading books and articles in English. As you listen, try to identify the main idea of each conversation or passage, and make a note of any new vocabulary.

When you are taking the IELTS Listening test, it is important to relax and concentrate on the audio. You may want to take some deep breaths before the test begins, and try to stay calm throughout. Listen to the instructions carefully, and make sure you understand each question before you answer it. If you are unsure of a question, you can ask the test administrator for clarification.

The IELTS Listening test is not designed to be difficult, but it is important to remember that it is a test of your English-language skills. With some practice and concentration, you should be able to do well on the test.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider