145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Từ Vựng IELTS Chủ Đề Gia Đình – Family topic IELTS vocabulary

Home - IELTS - Từ Vựng IELTS Chủ Đề Gia Đình – Family topic IELTS vocabulary

Từ Vựng IELTS Chủ Đề Gia Đình – Family topic IELTS vocabulary

Từ Vựng IELTS Chủ Đề Gia Đình – Học các từ vựng IELTS chủ đề gia đình ngay bây giờ để cải thiện điểm số IELTS của bạn!

(English below)

Từ Vựng IELTS Chủ Đề Gia Đình

Có phải các gia đình gần gũi như trước đây?

Có vẻ như các gia đình không gần gũi như trước đây. Trong quá khứ, các gia đình sẽ dành nhiều thời gian hơn với nhau và sẽ có ý thức kết nối mạnh mẽ hơn giữa các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, ngày nay dường như các gia đình bị phân mảnh hơn và các thành viên thường bị ngắt kết nối với nhau hơn. Có một số lý do cho điều này.

Một trong những lý do chính cho điều này là thực tế là các gia đình hiện có nhiều khả năng sống xa nhau hơn. Với nhiều người di chuyển đến các thành phố khác nhau hoặc thậm chí các quốc gia khác nhau để làm việc hoặc học tập, các gia đình thường xuyên giữ liên lạc hơn. Điều này có thể dẫn đến cảm giác mất kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Một lý do khác cho sự ngắt kết nối giữa các thành viên trong gia đình là việc sử dụng công nghệ ngày càng tăng. Với tất cả mọi người được kết nối với điện thoại và máy tính xách tay của họ, thật dễ dàng để quên kết nối với những người gần gũi nhất với bạn. Thật dễ dàng để bị lạc trong thế giới trực tuyến của riêng bạn và quên tương tác với những người xung quanh bạn. Điều này có thể dẫn đến một cảm giác cô đơn, ngay cả khi bạn được bao quanh bởi các thành viên trong gia đình.

Vì vậy, dường như các gia đình không gần gũi như trước đây. Tuy nhiên, có nhiều cách để vượt qua điều này. Nếu bạn đang cảm thấy bị ngắt kết nối với gia đình, hãy nỗ lực để tiếp cận với họ. Nhận điện thoại và gọi cho họ, hoặc gửi tin nhắn cho họ để cho họ biết bạn đang nghĩ về họ. Cố gắng dành thời gian để dành cho họ, ngay cả khi đó chỉ là cho một ly cà phê hoặc một bữa ăn. Những cử chỉ nhỏ như thế này có thể đi một chặng đường dài trong việc giúp bạn cảm thấy gần gũi hơn với gia đình.

 

Tags: IELTS

 


Family topic IELTS vocabulary

Are families as close as they used to be?

It seems that families are not as close as they used to be. In the past, families would spend more time together and there would be a stronger sense of connection between family members. However, nowadays it seems that families are more fragmented and that members are often more disconnected from each other. There are a number of reasons for this.

One of the main reasons for this is the fact that families are now more likely to live apart from each other. With more people moving to different cities or even different countries for work or study, it is harder for families to stay in touch on a regular basis. This can lead to a feeling of disconnection between family members.

Another reason for the disconnection between family members is the increased use of technology. With everyone being so connected to their phones and laptops, it is easy to forget to stay connected with the people who are closest to you. It is easy to get lost in your own online world and forget to interact with the people around you. This can lead to a feeling of loneliness, even when you are surrounded by family members.

So, it seems that families are not as close as they used to be. However, there are ways to overcome this. If you are feeling disconnected from your family, make an effort to reach out to them. Pick up the phone and give them a call, or send them a message to let them know you are thinking about them. Try to make time to spend with them, even if it is just for a coffee or a meal. Small gestures like this can go a long way in helping you to feel closer to your family.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider