145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách làm Bài Listening IELTS – How to do listening IELTS

Home - IELTS - Cách làm Bài Listening IELTS – How to do listening IELTS

Cách làm Bài Listening IELTS – How to do listening IELTS

Cách làm Bài Listening IELTS – Hướng dẫn cách làm bài thi Listening IELTS với các bài tập, câu hỏi và lời giải chi tiết dành cho các bạn muốn luyện thi IELTS.

(English below)

Cách làm Bài Listening IELTS

Lắng IELTS Listening có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng có một vài điều bạn có thể làm để làm cho nó dễ dàng hơn. Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn có một sự hiểu biết tốt về nhiệm vụ. Lắng nghe các hướng dẫn một cách cẩn thận và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn phải làm. Thứ hai, chú ý đến các câu hỏi. Lắng nghe các câu hỏi một cách cẩn thận và suy nghĩ về những gì bạn cần làm để trả lời chúng. Thứ ba, tập trung vào cuộc trò chuyện. Cố gắng chú ý đến cuộc trò chuyện và không bị phân tâm bởi những thứ khác. Thứ tư, ghi chú. Ghi chú có thể giúp bạn nhớ thông tin quan trọng từ cuộc trò chuyện. Thứ năm, thực hành. Thực hành lắng nghe các cuộc trò chuyện của IELTS với một người bạn hoặc thành viên gia đình. Điều này sẽ giúp bạn tốt hơn trong việc lắng nghe và hiểu cuộc trò chuyện.

 

Tags: Listening, IELTS

 


How to do listening IELTS

Listening to IELTS can be a difficult task, but there are a few things you can do to make it easier. First, make sure you have a good understanding of the task. Listen to the instructions carefully and make sure you understand what you are supposed to do. Second, pay attention to the questions. Listen to the questions carefully and think about what you need to do to answer them. Third, focus on the conversation. Try to pay attention to the conversation and not get distracted by other things. Fourth, take notes. Taking notes can help you remember important information from the conversation. Fifth, practice. Practice listening to IELTS conversations with a friend or family member. This will help you get better at listening and understanding the conversation.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider