145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách để Tăng Điểm IELTS Reading – IELTS Reading scale

Home - IELTS - Cách để Tăng Điểm IELTS Reading – IELTS Reading scale

Cách để Tăng Điểm IELTS Reading – IELTS Reading scale

Cách để Tăng Điểm IELTS Reading – Học cách tăng điểm IELTS reading của bạn với những lời khuyên hữu ích từ chúng tôi. Đọc thêm về cách để cải thiện kỹ năng đọc của bạn và tăng điểm IELTS reading.

(English below)

Cách để Tăng Điểm IELTS Reading

Thang đo kỹ năng đọc trong IELTS được thiết kế để đo lường khả năng đọc và hiểu các văn bản học thuật của bạn. Thang đo được chia thành bốn dải, với mỗi dải đại diện cho một mức độ khả năng khác nhau.

Band 1: Đây là mức khả năng thấp nhất. Bạn sẽ có thể đọc và hiểu các văn bản rất cơ bản.

Ban nhạc 2: Bạn sẽ có khả năng đọc và hiểu các văn bản hạn chế. Bạn sẽ có thể xác định ý tưởng chính của một văn bản, nhưng bạn sẽ không thể hiểu được những ý tưởng phức tạp.

Ban nhạc 3: Bạn sẽ có khả năng đọc và hiểu các văn bản tốt. Bạn sẽ có thể hiểu các ý tưởng chính của một văn bản, cũng như một số chi tiết hỗ trợ.

Band 4: Đây là mức khả năng cao nhất. Bạn sẽ có thể đọc và hiểu các văn bản một cách dễ dàng. Bạn sẽ có thể hiểu tất cả các ý tưởng trong một văn bản, cũng như các chi tiết hỗ trợ.

Thang đo kỹ năng đọc trong IELTS là một cách tuyệt vời để đo lường khả năng đọc của bạn. Nếu bạn đang có kế hoạch thực hiện bài kiểm tra IELTS, hãy chắc chắn cải thiện các kỹ năng đọc của bạn để bạn có thể ghi điểm tốt trên thang kỹ năng đọc trong IELTS.

 

Tags: Reading, IELTS

 


IELTS Reading scale

The IELTS Reading scale is designed to measure your ability to read and understand academic texts. The scale is divided into four bands, with each band representing a different level of ability.

Band 1: This is the lowest level of ability. You will be able to read and understand very basic texts.

Band 2: You will have a limited ability to read and understand texts. You will be able to identify the main idea of a text, but you will not be able to understand complex ideas.

Band 3: You will have a good ability to read and understand texts. You will be able to understand the main ideas of a text, as well as some of the supporting details.

Band 4: This is the highest level of ability. You will be able to read and understand texts with ease. You will be able to understand all of the ideas in a text, as well as the supporting details.

The IELTS Reading scale is a great way to measure your reading ability. If you are planning on taking the IELTS test, be sure to brush up on your reading skills so that you can score well on the IELTS Reading scale.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider