145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Questions and Answers (Vietnamese) – Some questions Speaking IELTS

Home - IELTS - IELTS Speaking Questions and Answers (Vietnamese) – Some questions Speaking IELTS

IELTS Speaking Questions and Answers (Vietnamese) – Some questions Speaking IELTS

IELTS Speaking Questions and Answers (Vietnamese) – Get all the answers to your IELTS speaking questions in Vietnamese. Improve your IELTS score with our comprehensive guide to the IELTS speaking section.

(English below)

IELTS Speaking Questions and Answers (Vietnamese)

Giả sử bạn muốn có một bài luận 1000 từ về một số câu hỏi để hỏi khi chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS:

1) Bạn đã học tiếng Anh bao lâu rồi? Điều này sẽ cung cấp cho giám khảo của bạn một ý tưởng về mức độ thành thạo tiếng Anh của bạn.

2) Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh? Câu hỏi này được thiết kế để giúp giám khảo hiểu rõ hơn về bạn và giúp bạn thư giãn.

3) Món ăn yêu thích của bạn là gì? Câu hỏi này là một cách khác để giúp giám khảo hiểu rõ hơn về bạn.

4) Sở thích yêu thích của bạn là gì? Câu hỏi này là một cách khác để giúp giám khảo hiểu rõ hơn về bạn.

5) Nơi yêu thích của bạn để ghé thăm là gì? Câu hỏi này là một cách khác để giúp giám khảo hiểu rõ hơn về bạn.

6) Điều yêu thích của bạn là gì? Câu hỏi này là một cách khác để giúp giám khảo hiểu rõ hơn về bạn.

7) Công việc của bạn là gì? Câu hỏi này được thiết kế để giúp giám khảo hiểu được nền tảng và kinh nghiệm của bạn.

8) Bạn làm gì vào một ngày điển hình? Câu hỏi này được thiết kế để giúp giám khảo hiểu được thói quen hàng ngày của bạn.

9) Gia đình bạn như thế nào? Câu hỏi này được thiết kế để giúp giám khảo hiểu được nền tảng và mối quan hệ gia đình của bạn.

10) Bạn bè của bạn như thế nào? Câu hỏi này được thiết kế để giúp giám khảo hiểu về cuộc sống xã hội và các mối quan hệ của bạn.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Some questions Speaking IELTS

Assuming you would like a 1000 word essay on some questions to ask when preparing for the IELTS speaking test:

1) How long have you been studying English? This will give your examiner an idea of your level of English proficiency.

2) What do you like to do in your free time? This question is designed to help the examiner get to know you better and to help you relax.

3) What is your favourite food? This question is another way to help the examiner get to know you better.

4) What is your favourite hobby? This question is another way to help the examiner get to know you better.

5) What is your favourite place to visit? This question is another way to help the examiner get to know you better.

6) What is your favourite thing to do? This question is another way to help the examiner get to know you better.

7) What is your job? This question is designed to help the examiner understand your background and experiences.

8) What do you do on a typical day? This question is designed to help the examiner understand your daily routine.

9) What is your family like? This question is designed to help the examiner understand your family background and relationships.

10) What are your friends like? This question is designed to help the examiner understand your social life and relationships.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider