145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện điểm số trong đọc IELTS – How to improve score in reading IELTS

Home - IELTS - Cách cải thiện điểm số trong đọc IELTS – How to improve score in reading IELTS

Cách cải thiện điểm số trong đọc IELTS – How to improve score in reading IELTS

Cách cải thiện điểm số trong đọc IELTS – How to improve score in reading IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện điểm số trong đọc IELTS

1. Phát triển chiến lược đọc: Điều quan trọng là phát triển chiến lược đọc khi chuẩn bị cho bài kiểm tra đọc IELTS. Chiến lược này nên bao gồm các kỹ thuật như lướt qua, quét và đọc để biết chi tiết. Skimming liên quan đến việc đọc một văn bản một cách nhanh chóng để có được ý tưởng chung về những gì nó nói về. Quét liên quan đến việc tìm kiếm thông tin cụ thể như ngày, tên hoặc số. Đọc để biết chi tiết liên quan đến việc đọc văn bản cẩn thận để hiểu các chi tiết và điểm chính.

2. Thực hành đọc: Thực hành đọc là điều cần thiết cho bài kiểm tra đọc IELTS. Đọc một loạt các loại văn bản khác nhau như báo chí, tạp chí, sách, trang web, v.v … Thực hành đọc cho các mục đích khác nhau như cho niềm vui, để biết thông tin, cho nghiên cứu, v.v.

3. Tăng từ vựng: Một từ vựng tốt rất quan trọng đối với bài kiểm tra đọc IELTS. Ghi nhớ các từ mới và xem xét chúng thường xuyên. Tìm hiểu cách sử dụng chúng trong câu.

4. Hiểu các loại câu hỏi: Điều quan trọng là phải hiểu các loại câu hỏi khác nhau trong bài kiểm tra đọc IELTS. Điều này sẽ giúp bạn xác định loại câu trả lời là cần thiết cho mỗi câu hỏi.

5. Đọc cho tốc độ: Để cải thiện tốc độ đọc của bạn, thực hành đọc nhanh chóng và chính xác. Đọc với tốc độ ổn định và don don dành quá nhiều thời gian cho bất kỳ câu hỏi nào.

6. Quản lý thời gian một cách hiệu quả: Quản lý thời gian là một kỹ năng quan trọng trong bài kiểm tra đọc IELTS. Hãy chắc chắn rằng bạn không dành quá nhiều thời gian cho bất kỳ câu hỏi nào và để thời gian cuối cùng để kiểm tra câu trả lời của bạn.

7. Thực hiện các bài kiểm tra thực hành: Các bài kiểm tra thực hành là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho bài kiểm tra đọc IELTS. Họ có thể giúp bạn xác định các khu vực cần cải thiện và cung cấp cho bạn ý tưởng về những gì mong đợi trong ngày kiểm tra.

8. Kiểm tra câu trả lời của bạn: Điều quan trọng là kiểm tra câu trả lời của bạn ở cuối bài kiểm tra để đảm bảo bạn đã trả lời chính xác tất cả các câu hỏi. Điều này cũng sẽ giúp bạn xác định bất kỳ sai lầm bạn có thể đã mắc phải.

9. Nhận trợ giúp: Nếu bạn đang vật lộn với bất kỳ khía cạnh nào của bài kiểm tra đọc IELTS, đừng ngần ngại yêu cầu giúp đỡ. Có rất nhiều tài nguyên có sẵn trực tuyến có thể giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Theo sau những lời khuyên này sẽ giúp bạn cải thiện điểm số của bạn trong bài kiểm tra đọc IELTS. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là thực hành là chìa khóa thành công. Bạn càng luyện tập, điểm số của bạn sẽ càng tốt.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve score in reading IELTS

1. Develop a reading strategy: It is important to develop a reading strategy when preparing for the IELTS Reading test. This strategy should include techniques such as skimming, scanning and reading for detail. Skimming involves reading a text quickly to get the general idea of what it is about. Scanning involves looking for specific information such as dates, names or numbers. Reading for detail involves reading the text carefully to understand the details and main points.

2. Practice reading: Reading practice is essential for the IELTS Reading test. Read a variety of different types of texts such as newspapers, magazines, books, websites, etc. Practice reading for different purposes such as for pleasure, for information, for research, etc.

3. Increase vocabulary: A good vocabulary is important for the IELTS Reading test. Memorize new words and review them regularly. Learn how to use them in sentences.

4. Understand the question types: It is important to understand the different types of questions in the IELTS Reading test. This will help you to identify what type of answer is required for each question.

5. Read for speed: To improve your reading speed, practice reading quickly and accurately. Read at a steady pace and don’t spend too much time on any one question.

6. Manage time effectively: Time management is an important skill in the IELTS Reading test. Make sure you don’t spend too much time on any one question and leave time at the end to check your answers.

7. Take practice tests: Practice tests are a great way to prepare for the IELTS Reading test. They can help you identify areas that need improvement and give you an idea of what to expect on the day of the test.

8. Check your answers: It is important to check your answers at the end of the test to make sure you have answered all the questions correctly. This will also help you identify any mistakes you may have made.

9. Get help: If you are struggling with any aspect of the IELTS Reading test, don’t hesitate to ask for help. There are plenty of resources available online that can help you prepare for the test.

Following these tips will help you improve your score in the IELTS Reading test. However, it is important to remember that practice is the key to success. The more you practice, the better your score will be.

Tags: , IELTS, Reading, Improvement, Score

Hashtag: #IELTSReading #ImproveScore #ReadingStrategies

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider