145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Làm thế nào tôi có thể cải thiện kỹ năng nghe của mình trong IELTS – how can i improve my listening skills in IELTS

Home - IELTS - Làm thế nào tôi có thể cải thiện kỹ năng nghe của mình trong IELTS – how can i improve my listening skills in IELTS

Làm thế nào tôi có thể cải thiện kỹ năng nghe của mình trong IELTS – how can i improve my listening skills in IELTS

Làm thế nào tôi có thể cải thiện kỹ năng nghe của mình trong IELTS – how can i improve my listening skills in IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Làm thế nào tôi có thể cải thiện kỹ năng nghe của mình trong IELTS

1. Hiểu định dạng kiểm tra nghe IELTS: Trước khi bạn bắt đầu cố gắng cải thiện kỹ năng nghe IELTS của mình, điều quan trọng là phải hiểu định dạng kiểm tra nghe IELTS. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Mỗi phần kiểm tra một khía cạnh khác nhau trong các kỹ năng nghe của bạn, chẳng hạn như hiểu các ý tưởng, chi tiết và ý kiến ​​chính.

2. Làm quen với các loại câu hỏi khác nhau: Để cải thiện kỹ năng nghe IELTS của bạn, điều quan trọng là phải làm quen với các loại câu hỏi khác nhau mà bạn có thể được hỏi. Chúng bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi hoàn thành câu, câu hỏi hoàn thành tóm tắt và câu hỏi trả lời ngắn.

3. Phát triển sự hiểu biết nghe của bạn: Một trong những kỹ năng quan trọng nhất để thực hiện tốt trong bài kiểm tra nghe IELTS là có khả năng nghe tốt. Điều này có nghĩa là có thể hiểu những gì đang được nói, ngay cả khi nó được nói nhanh hoặc trong một giọng nói khác. Để cải thiện sự hiểu biết nghe của bạn, hãy thực hành lắng nghe các loại tiếng Anh khác nhau, chẳng hạn như tiếng Anh Anh, tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Úc.

4. Thực hiện các bài kiểm tra thực hành: Thực hiện các bài kiểm tra thực hành là một trong những cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng nghe IELTS của bạn. Có nhiều tài nguyên trực tuyến cung cấp các bài kiểm tra thực hành miễn phí, có thể giúp bạn làm quen với định dạng của bài kiểm tra và các loại câu hỏi mà bạn có thể được hỏi.

5. Tập trung vào điểm yếu của bạn: Khi thực hiện các bài kiểm tra thực hành, hãy đảm bảo tập trung vào các lĩnh vực mà bạn cảm thấy khó khăn. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ khu vực yếu nào và cho phép bạn thực hành và cải thiện chúng.

6. Học từ vựng: Lắng nghe hiểu có liên quan chặt chẽ với vốn từ vựng của bạn. Bạn càng biết nhiều từ, bạn sẽ càng dễ hiểu những gì đang được nói. Để cải thiện kỹ năng nghe IELTS của bạn, hãy đảm bảo nghiên cứu các từ từ vựng mới.

7. Nghe các chương trình tiếng Anh và podcast: Nghe các chương trình và podcast tiếng Anh là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng nghe IELTS của bạn. Điều này sẽ giúp bạn quen với việc nghe các điểm nhấn khác nhau và các loại tiếng Anh khác nhau.

8. Ghi chú: Ghi chú trong khi bạn đang lắng nghe là một cách tuyệt vời để giúp bạn nhớ những gì đã được nói. Nó cũng có thể giúp bạn trả lời các câu hỏi nhanh hơn và chính xác hơn.

9. Nghỉ ngơi: Nếu bạn thấy mình bị choáng ngợp hoặc bối rối trong khi lắng nghe, hãy nghỉ ngơi. Điều này sẽ giúp bạn xóa đầu và tập trung vào nhiệm vụ trong tay.

10. Ngủ nhiều giấc: ngủ đủ giấc là điều cần thiết để cải thiện kỹ năng nghe IELTS của bạn. Hãy chắc chắn để có được ít nhất bảy đến tám giờ ngủ vào đêm trước khi kiểm tra.

Đây chỉ là một vài cách bạn có thể cải thiện kỹ năng nghe IELTS của mình. Với thực hành và cống hiến, bạn có thể trở thành người nghe tốt hơn và kiểm tra nghe IELTS. Chúc may mắn!

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

how can i improve my listening skills in IELTS

1. Understand the IELTS Listening Test Format: Before you start trying to improve your IELTS listening skills, it is important to understand the IELTS listening test format. The test is divided into four sections, each of which has 10 questions. Each section tests a different aspect of your listening skills, such as understanding main ideas, details, and opinions.

2. Familiarize Yourself with the Different Types of Questions: In order to improve your IELTS listening skills, it is important to be familiar with the different types of questions that you may be asked. These include multiple-choice questions, sentence completion questions, summary completion questions, and short-answer questions.

3. Develop Your Listening Comprehension: One of the most important skills for doing well on the IELTS listening test is having good listening comprehension. This means being able to understand what is being said, even if it is spoken quickly or in a different accent. To improve your listening comprehension, practice listening to different types of English, such as British English, American English, and Australian English.

4. Take Practice Tests: Taking practice tests is one of the best ways to improve your IELTS listening skills. There are many online resources that offer free practice tests, which can help you get familiar with the format of the test and the types of questions that you may be asked.

5. Focus on Your Weaknesses: When taking practice tests, make sure to focus on the areas that you find difficult. This will help you identify any weak areas and allow you to practice and improve them.

6. Learn Vocabulary: Listening comprehension is closely related to your vocabulary. The more words you know, the easier it will be for you to understand what is being said. To improve your IELTS listening skills, make sure to study new vocabulary words.

7. Listen to English Programs and Podcasts: Listening to English programs and podcasts is a great way to improve your IELTS listening skills. This will help you get used to hearing different accents and different types of English.

8. Take Notes: Taking notes while you are listening is a great way to help you remember what has been said. It can also help you answer questions more quickly and accurately.

9. Take Breaks: If you find yourself getting overwhelmed or confused while listening, take a break. This will help you clear your head and refocus on the task at hand.

10. Get Plenty of Sleep: Getting enough sleep is essential for improving your IELTS listening skills. Make sure to get at least seven to eight hours of sleep the night before the test.

These are just a few of the ways you can improve your IELTS listening skills. With practice and dedication, you can become a better listener and ace the IELTS listening test. Good luck!

Tags: , IELTS, Nghe, CảiThiện, KỹNăng, HọcTiếngAnh, KỹNăngNói, ThựcHành

Hashtag: ?

#HướngDẫnCảiThiệnKỹNăngNgheIELTS

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider