145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện điểm nghe IELTS của bạn – How to improve your IELTS listening score

Home - IELTS - Cách cải thiện điểm nghe IELTS của bạn – How to improve your IELTS listening score

Cách cải thiện điểm nghe IELTS của bạn – How to improve your IELTS listening score

Cách cải thiện điểm nghe IELTS của bạn – How to improve your IELTS listening score Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện điểm nghe IELTS của bạn

1. Hiểu cấu trúc: Bài kiểm tra nghe IELTS được chia thành bốn phần. Mỗi phần có một mục đích khác nhau và bạn cần nhận thức được cấu trúc để làm tốt.

2. Nghe hướng dẫn: Trước khi mỗi phần của bài kiểm tra nghe bắt đầu, người kiểm tra sẽ đọc các hướng dẫn. Hãy chắc chắn rằng bạn lắng nghe cẩn thận và hiểu những gì bạn cần làm.

3. Đọc các câu hỏi đầu tiên: Trước khi bạn nghe bản ghi, hãy đọc tất cả các câu hỏi trong phần của bài kiểm tra. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào các thông tin liên quan khi bạn đang nghe.

4. Lắng nghe các từ khóa: Khi bạn nghe, hãy tập trung vào các từ khóa trong các câu hỏi và ghi âm. Điều này sẽ giúp bạn xác định câu trả lời chính xác.

5. Ghi chú: Khi bạn lắng nghe, ghi chú của các điểm chính. Điều này sẽ giúp bạn ghi nhớ thông tin và giúp dễ dàng tìm thấy câu trả lời chính xác.

6. Thực hành: Cách tốt nhất để cải thiện điểm nghe IELTS của bạn là luyện tập. Nghe các bản ghi bằng tiếng Anh và thực hành trả lời câu hỏi.

7. Thực hiện một bài kiểm tra giả: Thực hiện một bài kiểm tra nghe IELTS để có ý tưởng về cách kiểm tra hoạt động và loại câu hỏi nào bạn có thể được hỏi.

8. Thời gian bản thân: Khi bạn luyện tập, hãy chắc chắn rằng bạn có thời gian cho chính mình. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và đảm bảo bạn trả lời tất cả các câu hỏi trong thời gian cho phép.

9. Tập trung vào các chi tiết: Nghe cẩn thận để biết chi tiết như số, ngày và tên. Điều này sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời chính xác.

10. Kiểm tra câu trả lời của bạn: Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra, hãy kiểm tra câu trả lời của bạn. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ sai lầm và cải thiện điểm số của bạn.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve your IELTS listening score

1. Understand the structure: The IELTS listening test is divided into four parts. Each part has a different purpose and you need to be aware of the structure in order to do well.

2. Listen to the instructions: Before each part of the listening test begins, the examiner will read out the instructions. Make sure you listen carefully and understand what you need to do.

3. Read the questions first: Before you listen to the recording, read all the questions in the part of the test. This will help you to focus on the relevant information when you are listening.

4. Listen for key words: As you listen, focus on the key words in the questions and the recording. This will help you to identify the correct answer.

5. Take notes: As you listen, take notes of the key points. This will help you to remember the information and make it easier to find the correct answers.

6. Practice: The best way to improve your IELTS listening score is to practice. Listen to recordings in English and practice answering questions.

7. Take a mock test: Take a mock IELTS listening test to get an idea of how the test works and what kind of questions you might be asked.

8. Time yourself: When you practice, make sure you time yourself. This will help you to stay focused and make sure you answer all the questions in the time allowed.

9. Focus on the details: Listen carefully for details such as numbers, dates and names. This will help you to find the correct answers.

10. Check your answers: Once you have finished the test, check your answers. This will help you to identify any mistakes and improve your score.

Tags: , Hướng dẫn IELTS Nghe, Cách thực hiện IELTS Nghe, Cấu trúc và đề bài Nghe IELTS, Cách làm bài Nghe IELTS, Bí quyết Nghe IELTS, Nghe IELTS giỏi nhất,

Hashtag: #HọcNgheIELTS #CảiThiệnĐiểmNgheIELTS #IELTSListening #IELTSThànhCông

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider