145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

20 chủ đề trong IELTS Speaking – Vocabulary 20 topics in IELTS Speaking

Home - IELTS - 20 chủ đề trong IELTS Speaking – Vocabulary 20 topics in IELTS Speaking

20 chủ đề trong IELTS Speaking – Vocabulary 20 topics in IELTS Speaking

20 chủ đề trong IELTS Speaking – Học các từ vựng cần thiết để thành công trong kỳ thi IELTS Speaking ngay bây giờ!

(English below)

20 chủ đề trong IELTS Speaking

1. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Giới thiệu

2. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Sức khỏe

3. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Thức ăn và đồ uống

4. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Sở thích

5. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Nhà và nhà

6. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Quần áo

7. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Thời tiết

8. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Giao thông vận tải

9. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: công việc

10. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Giáo dục

11. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Internet

12. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Điện thoại di động

13. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Thể thao

14. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Du lịch

15. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Mua sắm

16. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Tội phạm

17. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Môi trường

18. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Người nổi tiếng

19. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Mối quan hệ

20. Từ vựng kỹ năng nói trong IELTS: Kết luận

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Vocabulary 20 topics in IELTS Speaking

1. IELTS Speaking Vocabulary: Introduction

2. IELTS Speaking Vocabulary: Health

3. IELTS Speaking Vocabulary: Food and Drink

4. IELTS Speaking Vocabulary: Hobbies

5. IELTS Speaking Vocabulary: House and Home

6. IELTS Speaking Vocabulary: Clothes

7. IELTS Speaking Vocabulary: Weather

8. IELTS Speaking Vocabulary: Transport

9. IELTS Speaking Vocabulary: Work

10. IELTS Speaking Vocabulary: Education

11. IELTS Speaking Vocabulary: The Internet

12. IELTS Speaking Vocabulary: Mobile Phones

13. IELTS Speaking Vocabulary: Sport

14. IELTS Speaking Vocabulary: Tourism

15. IELTS Speaking Vocabulary: Shopping

16. IELTS Speaking Vocabulary: Crime

17. IELTS Speaking Vocabulary: The Environment

18. IELTS Speaking Vocabulary: Celebrities

19. IELTS Speaking Vocabulary: Relationships

20. IELTS Speaking Vocabulary: Conclusion

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider