145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Tự Học IELTS 6.5 Tại Nhà – Self -study IELTS 6.5 at home

Home - IELTS - Tự Học IELTS 6.5 Tại Nhà – Self -study IELTS 6.5 at home

Tự Học IELTS 6.5 Tại Nhà – Self -study IELTS 6.5 at home

Tự Học IELTS 6.5 Tại Nhà – Hướng dẫn bạn cách tự học IELTS 6.5 tại nhà, bao gồm các bài tập, mẹo vặt và các phương pháp học hiệu quả.

(English below)

Tự Học IELTS 6.5 Tại Nhà

Tự học ielts ở nhà

IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra IELTS, bạn cần có khả năng ghi ít nhất 6,5 trên mỗi bốn phần: đọc, viết, nghe và nói.

Bài kiểm tra IELTS không dễ dàng, nhưng có thể đạt điểm 6,5 nếu bạn học tập chăm chỉ và sử dụng các chiến lược phù hợp. Dưới đây là một số lời khuyên về cách tự học tại nhà và đạt được điểm số bạn cần.

1. Làm quen với định dạng thử nghiệm IELTS

Trước khi bạn bắt đầu nghiên cứu cho bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là phải làm quen với định dạng thử nghiệm. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, điều đó có nghĩa là điểm số cuối cùng của bạn sẽ trong số 100.

Để có được điểm số tốt trong bài kiểm tra IELTS, bạn cần hiểu mỗi phần đang thử nghiệm gì và cách tiếp cận nó. Các phần đọc và nghe là nhiều sự lựa chọn, trong khi các phần viết và nói dựa trên bài luận.

2. Tìm các tài liệu học tập phù hợp

Có rất nhiều tài liệu học tập IELTS có sẵn, cả trực tuyến và ngoại tuyến. Điều quan trọng là tìm các vật liệu có chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

Nếu bạn đang vật lộn với một phần cụ thể của bài kiểm tra IELTS, có thể hữu ích khi tìm một hướng dẫn nghiên cứu được thiết kế đặc biệt cho phần đó. Ngoài ra còn có một số bài kiểm tra thực hành IELTS có sẵn, có thể giúp bạn làm quen với định dạng thử nghiệm và cảm nhận về bài kiểm tra sẽ như thế nào.

3. Lên lịch học tập

Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm khi tự học cho bài kiểm tra IELTS là lập lịch học. Cố gắng nghiên cứu cho bài kiểm tra IELTS mà không có kế hoạch có khả năng không hiệu quả và sẽ khiến việc duy trì động lực trở nên khó khăn hơn.

Khi làm lịch trình học tập của bạn, hãy thực tế về thời gian bạn có thể dành bao nhiêu thời gian để học mỗi ngày. Điều quan trọng nữa là đảm bảo rằng bạn bao gồm các lần nghỉ trong lịch trình của mình để bạn không bị đốt cháy.

4. Học với đối tác

Nghiên cứu cho bài kiểm tra IELTS có thể là một trải nghiệm cô đơn nếu bạn cố gắng tự mình làm tất cả. Một cách để làm cho tự nghiên cứu thú vị và hiệu quả hơn là tìm một đối tác học tập.

Có một đối tác học tập sẽ giúp giữ cho bạn có động lực và đi đúng hướng với việc học của bạn. Nó cũng sẽ cung cấp cho bạn ai đó để thực hành tiếng Anh của bạn, đây là một phần quan trọng trong việc chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS.

5. Thực hành bài kiểm tra

Thực hiện các bài kiểm tra thực hành là một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Các bài kiểm tra thực hành sẽ giúp bạn làm quen với định dạng thử nghiệm và cảm nhận về bài kiểm tra sẽ như thế nào.

Điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn thực hiện các bài kiểm tra thực hành trong các điều kiện thời gian để bạn có thể quen với việc làm việc dưới áp lực. Có một số bài kiểm tra thực hành IELTS có sẵn trực tuyến, cũng như trong các hướng dẫn nghiên cứu của IELTS.

6. Nhận phản hồi về bài viết của bạn

Một trong những phần khó nhất của bài kiểm tra IELTS là phần viết. Điều này là do rất khó để nhận được phản hồi về bài viết của bạn khi bạn tự học.

Một cách để nhận phản hồi về bài viết của bạn là tìm một gia sư hoặc người bản ngữ, những người có thể giúp bạn chỉnh sửa và đọc lại các bài luận của bạn. Một lựa chọn khác là tham gia khóa học chuẩn bị IELTS, thường sẽ bao gồm phản hồi về bài viết của bạn như là một phần của khóa học.

7. Tìm kiếm sự giúp đỡ nếu bạn cần

Nếu bạn đang đấu tranh để tự học cho bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là tìm kiếm sự giúp đỡ. Có một số khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn, cũng như các gia sư có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng tiếng Anh.

Nếu bạn đang vật lộn với một phần cụ thể của bài kiểm tra IELTS, có thể hữu ích khi tìm một hướng dẫn nghiên cứu được thiết kế đặc biệt cho phần đó. Ngoài ra còn có một số bài kiểm tra thực hành IELTS có sẵn, có thể giúp bạn làm quen với định dạng thử nghiệm và cảm nhận về bài kiểm tra sẽ như thế nào.

 

Tags: IELTS

 


Self -study IELTS 6.5 at home

Self-study IELTS at home

IELTS is one of the most popular English language proficiency tests in the world. If you want to take the IELTS test, you need to be able to score at least 6.5 on each of the four sections: reading, writing, listening and speaking.

The IELTS test is not easy, but it is possible to score 6.5 if you study hard and use the right strategies. Here are some tips on how to self-study IELTS at home and achieve the score you need.

1. Get familiar with the IELTS test format

Before you start studying for the IELTS test, it is important to familiarize yourself with the test format. The IELTS test is divided into four sections: reading, writing, listening and speaking. Each section is worth a total of 25 points, which means that your final score will be out of 100.

To get a good score on the IELTS test, you need to understand what each section is testing and how to approach it. The reading and listening sections are multiple-choice, while the writing and speaking sections are essay-based.

2. Find the right study materials

There are a lot of IELTS study materials available, both online and offline. It is important to find materials that are of high quality and meet your specific needs.

If you are struggling with a particular section of the IELTS test, it might be helpful to find a study guide that is specifically designed for that section. There are also a number of IELTS practice tests available, which can help you to familiarize yourself with the test format and get a feel for what the test will be like.

3. Make a study schedule

One of the most important things you can do when self-studying for the IELTS test is to make a study schedule. Trying to study for the IELTS test without a plan is likely to be ineffective and will make it more difficult to stay motivated.

When making your study schedule, be realistic about how much time you can realistically dedicate to studying each day. It is also important to make sure that you include breaks in your schedule so that you don’t burn out.

4. Study with a partner

Studying for the IELTS test can be a lonely experience if you try to do it all on your own. One way to make self-studying more enjoyable and effective is to find a study partner.

Having a study partner will help to keep you motivated and on track with your studies. It will also give you someone to practice your English with, which is an important part of preparing for the IELTS speaking test.

5. Take practice tests

Taking practice tests is one of the best ways to prepare for the IELTS test. Practice tests will help you to familiarize yourself with the test format and get a feel for what the test will be like.

It is important to make sure that you take practice tests under timed conditions so that you can get used to working under pressure. There are a number of IELTS practice tests available online, as well as in IELTS study guides.

6. Get feedback on your writing

One of the most difficult sections of the IELTS test is the writing section. This is because it is difficult to get feedback on your writing when you are self-studying.

One way to get feedback on your writing is to find a tutor or native speaker who can help you to edit and proofread your essays. Another option is to join an IELTS preparation course, which will usually include feedback on your writing as part of the course.

7. Seek help if you need it

If you are struggling to self-study for the IELTS test, it is important to seek help. There are a number of IELTS preparation courses available, as well as tutors who can help you to improve your English skills.

If you are struggling with a particular section of the IELTS test, it might be helpful to find a study guide that is specifically designed for that section. There are also a number of IELTS practice tests available, which can help you to familiarize yourself with the test format and get a feel for what the test will be like.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider