145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Thời Gian Thi IELTS 2022 – IELTS Test Time 2022

Home - IELTS - Thời Gian Thi IELTS 2022 – IELTS Test Time 2022

Thời Gian Thi IELTS 2022 – IELTS Test Time 2022

Thời Gian Thi IELTS 2022 – Tìm hiểu về thời gian thi IELTS 2022, các điểm thi trong nước và ngoài nước, các lựa chọn để đăng ký và các lời khuyên để tham gia thi.

(English below)

Thời Gian Thi IELTS 2022

Thời gian thử nghiệm IELTS 2022

Thời gian thử nghiệm của IELTS đang đến rất nhanh và chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị! Đây là những gì bạn cần biết về thời gian thử nghiệm IELTS vào năm 2022.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giới hạn thời gian khác nhau và bạn sẽ cần phải hoàn thành tất cả bốn phần trong giới hạn thời gian chung là 2 giờ và 45 phút.

Phần đọc có ba phần phụ và bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành tất cả chúng. Phần đầu tiên có 14 câu hỏi, thứ hai có 10 câu hỏi và câu thứ ba có 12 câu hỏi.

Phần viết có hai phần phụ và bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành cả hai phần. Phần đầu tiên là một bài luận, và bạn sẽ phải viết 250 từ. Phần phụ thứ hai là một nhiệm vụ và bạn sẽ phải viết 150 từ.

Phần nghe có bốn phần phụ và bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành tất cả chúng. Phần đầu tiên có ba đoạn, thứ hai có hai đoạn, thứ ba có ba đoạn và thứ tư có hai đoạn.

Phần nói có ba phần và bạn sẽ có 11-14 phút để hoàn thành tất cả chúng. Phần đầu tiên là một cuộc phỏng vấn, phần thứ hai là một đoạn độc thoại, và phần thứ ba là một cuộc đối thoại.

Bây giờ bạn đã biết thời gian thử nghiệm của IELTS, bạn có thể bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình! Chúng tôi có nhiều tài nguyên có thể giúp bạn, bao gồm các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và mẹo từ các chuyên gia.

Ghé thăm trang web của chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu trên hành trình đến thành công của IELTS!

 

Tags: IELTS

 


IELTS Test Time 2022

IELTS Test Time 2022

The IELTS test time is fast approaching and we want to make sure that you are prepared! Here is what you need to know about the IELTS test time in 2022.

The IELTS test is divided into four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. Each section has a different time limit, and you will need to complete all four sections within the overall time limit of 2 hours and 45 minutes.

The Reading section has three sub-sections, and you will have 60 minutes to complete all of them. The first sub-section has 14 questions, the second has 10 questions, and the third has 12 questions.

The Writing section has two sub-sections, and you will have 60 minutes to complete both of them. The first sub-section is an essay, and you will have to write 250 words. The second sub-section is a task, and you will have to write 150 words.

The Listening section has four sub-sections, and you will have 30 minutes to complete all of them. The first sub-section has three passages, the second has two passages, the third has three passages, and the fourth has two passages.

The Speaking section has three parts, and you will have 11-14 minutes to complete all of them. The first part is an interview, the second part is a monologue, and the third part is a dialogue.

Now that you know the IELTS test time, you can start preparing for your test! We have a variety of resources that can help you, including practice tests, sample questions, and tips from experts.

Visit our website today to get started on your journey to IELTS success!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider