145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Thời gian làm bài thi IELTS Reading – Tìm hiểu về thời gian làm bài thi IELTS Reading – Time to take the IELTS Reading test

Home - IELTS - Thời gian làm bài thi IELTS Reading – Tìm hiểu về thời gian làm bài thi IELTS Reading – Time to take the IELTS Reading test

Thời gian làm bài thi IELTS Reading – Tìm hiểu về thời gian làm bài thi IELTS Reading – Time to take the IELTS Reading test

Thời gian làm bài thi IELTS Reading – Tìm hiểu về thời gian làm bài thi IELTS Reading – Tìm hiểu về thời gian làm bài thi IELTS Reading, các thông tin cần biết và cách tối ưu thời gian để trả lời các câu hỏi trên bài kiểm tra IELTS Reading.

(English below)

Thời gian làm bài thi IELTS Reading – Tìm hiểu về thời gian làm bài thi IELTS Reading

Bạn đã quyết định làm bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS. Tuyệt vời! Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức đòi hỏi bạn phải đọc nhiều văn bản và trả lời các câu hỏi về những gì bạn đã đọc.

Nhưng bạn nên dành bao lâu cho bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS?

Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS được chia thành ba phần, mỗi phần có số lượng văn bản và câu hỏi khác nhau. Phần một thường có hai hoặc ba văn bản ngắn với các câu hỏi trên mỗi câu hỏi. Phần hai thường có một văn bản dài hơn với các câu hỏi về nó. Phần ba thường có một hoặc hai văn bản dài hơn với các câu hỏi trên mỗi câu hỏi.

Vì vậy, bạn nên dành bao lâu cho mỗi phần?

Phần một

Bạn nên dành khoảng 20 phút cho Phần một. Điều này cho bạn đủ thời gian để đọc các văn bản và trả lời các câu hỏi.

Phần hai

Bạn nên dành khoảng 30 phút trên phần hai. Điều này cho bạn đủ thời gian để đọc văn bản và trả lời các câu hỏi.

Phần ba

Bạn nên dành khoảng 40 phút cho Phần ba. Điều này cho bạn đủ thời gian để đọc các văn bản và trả lời các câu hỏi.

Hãy nhớ rằng, bạn không phải trả lời tất cả các câu hỏi trong mỗi phần. Chỉ cần trả lời các câu hỏi bạn có thể. Và đừng lo lắng nếu bạn không nhận được tất cả các câu trả lời đúng. Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS không phải là bài kiểm tra vượt qua/thất bại.

 

Tags: Reading, IELTS

 


Time to take the IELTS Reading test

You’ve decided to take the IELTS Reading test. Great! The IELTS Reading test is a challenging test that requires you to read a variety of texts and answer questions on what you’ve read.

But how long should you spend on the IELTS Reading test?

The IELTS Reading test is divided into three sections, each with a different number of texts and questions. Section One usually has two or three short texts with questions on each. Section Two usually has one longer text with questions on it. Section Three usually has one or two longer texts with questions on each.

So, how long should you spend on each section?

Section One

You should spend about 20 minutes on Section One. This gives you enough time to read the texts and answer the questions.

Section Two

You should spend about 30 minutes on Section Two. This gives you enough time to read the text and answer the questions.

Section Three

You should spend about 40 minutes on Section Three. This gives you enough time to read the texts and answer the questions.

Remember, you don’t have to answer all the questions in each section. Just answer the questions you can. And don’t worry if you don’t get all the answers right. The IELTS Reading test is not a pass/fail test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider