145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Làm thế nào tôi có thể cải thiện bài viết phần 2 của mình trong IELTS – how can i improve my writing task 2 in IELTS

Home - IELTS - Làm thế nào tôi có thể cải thiện bài viết phần 2 của mình trong IELTS – how can i improve my writing task 2 in IELTS

Làm thế nào tôi có thể cải thiện bài viết phần 2 của mình trong IELTS – how can i improve my writing task 2 in IELTS

Làm thế nào tôi có thể cải thiện bài viết phần 2 của mình trong IELTS – how can i improve my writing task 2 in IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Làm thế nào tôi có thể cải thiện bài viết phần 2 của mình trong IELTS

1. Đọc rộng rãi: Đọc là một trong những kỹ năng quan trọng nhất để viết tốt. Đọc rộng rãi sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với các quy ước và hình thức viết nói chung, và với loại văn bản được mong đợi trong IELTS Viết nhiệm vụ 2 cụ thể. Đọc rộng rãi cũng có thể giúp bạn phát triển phong cách viết của riêng bạn, để trở nên sáng tạo hơn và nghĩ về những ý tưởng mới.

2. Hiểu nhiệm vụ: Đảm bảo bạn hiểu nhiệm vụ được đặt. Đọc các hướng dẫn một cách cẩn thận và đảm bảo bạn hiểu câu hỏi đầy đủ trước khi bạn bắt đầu viết.

3. Ý tưởng động não: Một khi bạn hiểu nhiệm vụ, hãy dành chút thời gian để động não các ý tưởng. Hãy nghĩ về các ví dụ và bằng chứng mà bạn có thể sử dụng để hỗ trợ lập luận của bạn.

4. Phác thảo bài luận của bạn: Một khi bạn có một ý tưởng tốt về những gì bạn sẽ viết, hãy phác thảo bài luận của bạn. Điều này sẽ giúp bạn lập kế hoạch và cấu trúc bài luận của bạn một cách mạch lạc.

5. Viết giới thiệu tốt: Giới thiệu tốt nên tóm tắt các điểm chính của bài luận của bạn và cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì bạn dự định thảo luận. Hãy chắc chắn rằng nó là thú vị và hấp dẫn.

6. Đưa ra một lập luận rõ ràng: Bài luận của bạn nên có một đối số hoặc quan điểm rõ ràng. Hãy chắc chắn rằng lập luận của bạn được hỗ trợ bởi bằng chứng và ví dụ.

7. Sử dụng một loạt các ngôn ngữ: Sử dụng một loạt các cấu trúc ngôn ngữ và từ vựng để làm cho bài luận của bạn thú vị và hiệu quả hơn.

8. Sử dụng các từ liên kết: Liên kết các từ và cụm từ sẽ giúp làm cho bài luận của bạn trở nên mạch lạc hơn.

9. Phát triển ý tưởng của bạn: Đảm bảo ý tưởng của bạn được phát triển và giải thích đầy đủ.

10. Kiểm tra lỗi: Trước khi gửi bài luận của bạn, hãy kiểm tra bất kỳ lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc dấu câu.

11. Nhận phản hồi: Yêu cầu người khác đọc bài luận của bạn và cho bạn ý kiến ​​của họ. Điều này có thể giúp bạn xác định bất kỳ lĩnh vực cần cải thiện.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

how can i improve my writing task 2 in IELTS

1. Read widely: Reading is one of the most important skills for writing well. Reading widely will help you become more familiar with the conventions and forms of writing in general, and with the type of writing expected in IELTS writing task 2 specifically. Reading widely can also help you to develop your own writing style, to become more creative and to think of new ideas.

2. Understand the task: Make sure you understand the task that is set. Read the instructions carefully and make sure you understand the question fully before you start writing.

3. Brainstorm ideas: Once you understand the task, take some time to brainstorm ideas. Think of examples and evidence that you could use to support your argument.

4. Outline your essay: Once you have a good idea of what you are going to write about, make an outline of your essay. This will help you to plan and structure your essay in a coherent way.

5. Write a good introduction: A good introduction should summarise the main points of your essay and provide an overview of what you plan to discuss. Make sure it is interesting and engaging.

6. Make a clear argument: Your essay should have a clear argument or point of view. Make sure your argument is supported by evidence and examples.

7. Use a range of language: Use a range of language structures and vocabulary to make your essay more interesting and effective.

8. Use linking words: Linking words and phrases will help to make your essay more coherent.

9. Develop your ideas: Make sure your ideas are fully developed and explained.

10. Check for errors: Before submitting your essay, check for any spelling, grammar or punctuation errors.

11. Get feedback: Ask someone else to read your essay and give you their opinion. This can help you to identify any areas that need improvement.

Tags: , IELTS, Viết2, CảiThiệnNhiệmVụ, HướngDẫn, ThựcHành

Hashtag: ?

#CảiThiệnNhiệmVụViếtIELTS #ThủThuậtViếtIELTS

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider