145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện bài viết phần 2 – how we can improve writing task 2

Home - IELTS - Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện bài viết phần 2 – how we can improve writing task 2

Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện bài viết phần 2 – how we can improve writing task 2

Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện bài viết phần 2 – how we can improve writing task 2 Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện bài viết phần 2

1. Hiểu lời nhắc. Trước khi bạn bắt đầu viết, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu lời nhắc và những gì đang được hỏi về bạn. Đọc nó một cách cẩn thận và ghi lại bất kỳ từ hoặc ý tưởng khóa nào xuất hiện trong tâm trí.

2. Động não. Dành một chút thời gian để động não các ý tưởng cho bài luận của bạn. Hãy suy nghĩ về chủ đề, ý kiến ​​của bạn về nó và các điểm hỗ trợ tiềm năng bạn có thể thực hiện.

3. Đề cương. Tạo một phác thảo của bài luận của bạn. Điều này sẽ giúp bạn sắp xếp suy nghĩ của bạn và theo dõi bài viết của bạn. Hãy chắc chắn rằng phần giới thiệu, cơ thể và kết luận của bạn được xác định rõ ràng.

4. Móc. Bắt đầu bài luận của bạn với một cái móc sẽ thu hút sự chú ý của người đọc. Đây có thể là một thống kê, trích dẫn hoặc giai thoại thú vị.

5. Hỗ trợ lập luận của bạn. Hãy chắc chắn để cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho lập luận của bạn trong cơ thể của bài luận của bạn. Đây có thể là nghiên cứu, sự thật hoặc kinh nghiệm cá nhân.

6. Sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ. Sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ, chính xác trong suốt bài luận của bạn. Tránh sử dụng các từ quá chung chung hoặc mơ hồ.

7. Chỉnh sửa. Khi bạn đã viết xong, hãy dành chút thời gian để chỉnh sửa và đọc lại bài luận của bạn. Kiểm tra xem có bất kỳ lỗi chính tả hoặc ngữ pháp nào không, và đảm bảo tất cả các điểm của bạn rõ ràng và súc tích.

8. Đánh giá. Sau khi bạn chỉnh sửa xong, hãy dành chút thời gian để xem lại bài luận của mình. Hãy tự hỏi nếu nó trả lời lời nhắc, nếu nó được tổ chức tốt, và nếu bạn đã bày tỏ ý kiến ​​của mình rõ ràng.

9. Thực hành. Viết là một kỹ năng cần có thời gian và thực hành để hoàn thiện. Hãy thử viết bài luận thực hành về các chủ đề khác nhau và sử dụng phản hồi từ các đồng nghiệp của bạn để cải thiện bài viết của bạn.

10. Nghỉ giải lao. Viết một bài luận có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Nghỉ ngơi trong quá trình để cho tâm trí bạn nghỉ ngơi và trở lại với nhiệm vụ với đôi mắt mới.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

how we can improve writing task 2

1. Understand the prompt. Before you start writing, make sure you understand the prompt and what is being asked of you. Read it carefully and jot down any key words or ideas that come to mind.

2. Brainstorm. Spend some time brainstorming ideas for your essay. Think about the topic, your opinion on it, and potential supporting points you could make.

3. Outline. Create an outline of your essay. This will help you organize your thoughts and keep your writing on track. Make sure your introduction, body, and conclusion are clearly defined.

4. Hook. Start your essay with a hook that will grab the reader’s attention. This could be an interesting statistic, quote, or anecdote.

5. Support your argument. Make sure to provide evidence to support your argument in the body of your essay. This could be research, facts, or personal experience.

6. Use strong language. Use strong, precise language throughout your essay. Avoid using overly general or vague words.

7. Edit. Once you’ve finished writing, take some time to edit and proofread your essay. Check for any spelling or grammar mistakes, and make sure all your points are clear and concise.

8. Review. After you’ve finished editing, take some time to review your essay. Ask yourself if it answers the prompt, if it is well-organized, and if you have expressed your opinion clearly.

9. Practice. Writing is a skill that takes time and practice to perfect. Try writing practice essays on different topics and use feedback from your peers to improve your writing.

10. Take breaks. Writing an essay can be a daunting task. Take breaks during the process to give your mind a rest and come back to the task with fresh eyes.

Tags: , Cải thiện nhiệm vụ viết, Viết tốt hơn, Tăng sự tập trung, Phát triển kỹ năng viết, Tối ưu hóa quy trình viết, Khảo sát và đánh giá, Định hướng ý tưởng, Tối ưu hóa nội dung, Độc lập và tự tin

Hashtag: #CảiThiệnNhiệmVụ #Viết

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider