145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Khóa học Speaking IELTS – Speaking IELTS course

Home - IELTS - Khóa học Speaking IELTS – Speaking IELTS course

Khóa học Speaking IELTS – Speaking IELTS course

Khóa học Speaking IELTS – Học các kỹ năng nói chuyện IELTS của bạn với các cấu trúc và từ vựng của chuyên gia IELTS của chúng tôi!

(English below)

Khóa học Speaking IELTS

Hầu hết những người muốn học tập, làm việc hoặc sống ở một quốc gia nói tiếng Anh cần phải làm bài kiểm tra IELTS để thể hiện trình độ tiếng Anh của họ. Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh trong tình huống trực diện.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS bao gồm ba phần. Trong Phần 1, bạn sẽ trả lời các câu hỏi về bản thân và cuộc sống hàng ngày của bạn. Trong Phần 2, bạn sẽ được cung cấp một chủ đề để nói trong hai phút. Trong Phần 3, bạn sẽ có một cuộc thảo luận với giám khảo về chủ đề từ Phần 2.

Để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, chúng tôi cung cấp một khóa học nói toàn diện của IELTS. Khóa học này sẽ giúp bạn:

– Hiểu cấu trúc của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS

– Học cách trả lời các câu hỏi trong Phần 1

– Chuẩn bị cho Phần 2 bằng cách thực hành với các chủ đề mẫu

– Phát triển sự lưu loát và sự tự tin của bạn trong việc nói tiếng Anh

– Nhận lời khuyên về cách thực hiện tốt trong phần 3

Khóa học kỹ năng nói trong IELTS của chúng tôi được dẫn dắt bởi các giáo viên IELTS có kinh nghiệm, những người quen thuộc với bài kiểm tra và biết những gì nó cần để có được điểm số cao. Với sự giúp đỡ của họ, bạn sẽ có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và tăng cơ hội thành công trong bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Speaking IELTS course

Most people who want to study, work or live in an English-speaking country need to take the IELTS test to show their level of English. The IELTS Speaking test is designed to assess your ability to communicate effectively in English in a face-to-face situation.

The IELTS Speaking test consists of three parts. In Part 1, you will answer questions about yourself and your everyday life. In Part 2, you will be given a topic to talk about for two minutes. In Part 3, you will have a discussion with the examiner on the topic from Part 2.

To help you prepare for the IELTS Speaking test, we offer a comprehensive IELTS Speaking course. This course will help you to:

– Understand the structure of the IELTS Speaking test

– Learn how to answer questions in Part 1

– Prepare for Part 2 by practising with sample topics

– Develop your fluency and confidence in speaking English

– Get tips on how to perform well in Part 3

Our IELTS Speaking course is led by experienced IELTS teachers who are familiar with the test and know what it takes to get a high score. With their help, you will be able to improve your English communication skills and boost your chances of success in the IELTS Speaking test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider