145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Test Structure – Structure of IELTS Writing test

Home - IELTS - IELTS Writing Test Structure – Structure of IELTS Writing test

IELTS Writing Test Structure – Structure of IELTS Writing test

IELTS Writing Test Structure – Get comprehensive information about IELTS Writing test structure, topics, question types, assessment criteria and more to master IELTS Writing exam.

(English below)

IELTS Writing Test Structure

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật. Bài kiểm tra được chia thành hai phần:

Phần 1: Bạn sẽ được trình bày với một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng từ của bạn. Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Phần 2: Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Để có được điểm số cao trong việc kỹ năng viết trong IELTS, bạn cần chỉ ra rằng bạn có thể viết chính xác các câu phức tạp và sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp. Bạn cũng cần có khả năng tổ chức ý tưởng của bạn một cách mạch lạc và phát triển một lập luận một cách hiệu quả.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Structure of IELTS Writing test

The IELTS Writing test is designed to assess your ability to communicate in English in an academic context. The test is divided into two sections:

Section 1: You will be presented with a graph, table, chart or diagram and asked to describe, summarise or explain the information in your own words. You will have 20 minutes to complete this task.

Section 2: You will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. You will have 40 minutes to complete this task.

To get a high score in IELTS Writing, you need to show that you can write complex sentences accurately and use a range of vocabulary and grammar. You also need to be able to organise your ideas coherently and develop an argument effectively.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider