145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Giá Thi – IELTS exam price

Home - IELTS - IELTS Giá Thi – IELTS exam price

IELTS Giá Thi – IELTS exam price

IELTS Giá Thi – Tìm hiểu thông tin về giá thi IELTS, các định hướng để đạt điểm cao và các lựa chọn học tập khác nhau.

(English below)

IELTS Giá Thi

Phí kiểm tra IELTS hiện là $ 330. Tuy nhiên, giá có thể thay đổi tùy thuộc vào trung tâm thử nghiệm và quốc gia bạn làm bài kiểm tra. Ví dụ, phí kiểm tra ở Vương quốc Anh là £ 230, trong khi phí ở Hoa Kỳ là $ 350.

Phí kiểm tra IELTS được sử dụng để trang trải chi phí vận hành thử nghiệm IELTS, bao gồm phát triển và duy trì bài kiểm tra, đào tạo giám khảo IELTS và quản lý bài kiểm tra. Phí kiểm tra IELTS cũng giúp hỗ trợ nghiên cứu được thực hiện để đảm bảo rằng bài kiểm tra IELTS đáp ứng nhu cầu của các trường đại học và nhà tuyển dụng.

Thực hiện bài kiểm tra IELTS là một khoản đầu tư quan trọng trong tương lai của bạn. Phí kiểm tra là một mức giá nhỏ để trả cho cơ hội học tập tại một trường đại học hoặc làm việc ở một quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

 

Tags: IELTS

 


IELTS exam price

The IELTS test fee is currently $330. However, the price may vary depending on the test center and the country in which you take the test. For example, the test fee in the United Kingdom is £230, while the fee in the United States is $350.

The IELTS test fee is used to cover the costs of operating the IELTS test, including the development and maintenance of the test, the training of IELTS examiners, and the administration of the test. The IELTS test fee also helps to support the research that is conducted to ensure that the IELTS test meets the needs of universities and employers.

Taking the IELTS test is an important investment in your future. The test fee is a small price to pay for the opportunity to study at a university or work in a country where English is the language of communication.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider