145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2 – Sample Answers in Vietnamese – IELTS Writing Task 2

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2 – Sample Answers in Vietnamese – IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 – Sample Answers in Vietnamese – IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 – Sample Answers in Vietnamese – Learn and practice how to write effective IELTS Writing Task 2 answers in Vietnamese with sample answers and tips.

(English below)

IELTS Writing Task 2 – Sample Answers in Vietnamese

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2: BÀI MẫU

Bạn đang chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS writing 2? Nếu vậy, bạn có thể đang tìm kiếm các bài luận mẫu để giúp hướng dẫn bài viết của bạn. Bài viết này cung cấp một bài luận mẫu cho bài kiểm tra IELTS writing 2, cũng như phân tích cấu trúc và nội dung của nó. Đọc để tìm hiểu thêm về cách viết một bài tiểu luận về nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 hiệu quả.

Bài kiểm tra IELTS writing 2 yêu cầu những người làm bài kiểm tra viết một bài luận để trả lời một lời nhắc nhất định. Lời nhắc có thể là một tuyên bố hoặc một câu hỏi, và bài luận sẽ chứng minh khả năng của người viết để phát triển một lập luận và giải thích rõ ràng. Điều quan trọng cần lưu ý là bài luận nên được viết theo phong cách chính thức, vì bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của người chơi bài kiểm tra trong một môi trường học thuật.

Sau đây là một bài luận mẫu cho bài kiểm tra IELTS writing 2. Bài luận được viết để đáp lại lời nhắc, Bạn có đồng ý hay không đồng ý với tuyên bố sau không? Tất cả trẻ em nên được yêu cầu học ngoại ngữ ở trường.

Trong những năm gần đây, tầm quan trọng của việc học một ngôn ngữ nước ngoài ngày càng trở nên rõ ràng. Vì lý do này, tôi tin rằng tất cả trẻ em nên được yêu cầu học ngoại ngữ ở trường.

Đầu tiên, học một ngôn ngữ nước ngoài có thể mở ra một thế giới cơ hội cho trẻ em. Nó có thể giúp họ phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về các nền văn hóa khác và hiểu rõ hơn về phong tục và truyền thống của người dân từ các quốc gia khác nhau. Ngoài ra, nó cũng có thể mở ra cơ hội việc làm trong tương lai, vì nhiều nhà tuyển dụng hiện đang yêu cầu các kỹ năng ngoại ngữ.

Thứ hai, học một ngôn ngữ nước ngoài có thể giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp của một người. Điều này đặc biệt quan trọng trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, nơi khả năng giao tiếp hiệu quả với những người từ các nền tảng khác nhau ngày càng trở nên quan trọng. Ngoài ra, học một ngôn ngữ nước ngoài có thể giúp cải thiện các kỹ năng giải quyết vấn đề của một người, vì nó khuyến khích họ nghĩ ra ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Cuối cùng, học một ngôn ngữ nước ngoài có thể giúp cải thiện thành tích học tập tổng thể của một người. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những sinh viên học ngoại ngữ có xu hướng hoạt động tốt hơn trong các môn học khác, như toán học và khoa học. Điều này có khả năng là do việc học một ngôn ngữ nước ngoài đòi hỏi phải sử dụng tư duy phê phán và kỹ năng giải quyết vấn đề, có thể được áp dụng cho các lĩnh vực nghiên cứu khác.

Tóm lại, tôi tin rằng tất cả trẻ em nên được yêu cầu học ngoại ngữ ở trường. Học một ngôn ngữ nước ngoài có thể mở ra một thế giới cơ hội cho trẻ em, giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp và thậm chí cải thiện kết quả học tập tổng thể của chúng. Do đó, điều cần thiết là tất cả trẻ em đều có cơ hội học ngoại ngữ.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2: Bài Mẫu

Are you preparing for the IELTS Writing Task 2 exam? If so, you’re likely looking for sample essays to help guide your writing. This article provides a sample essay for the IELTS Writing Task 2 exam, as well as an analysis of its structure and content. Read on to learn more about how to write an effective IELTS Writing Task 2 essay.

The IELTS Writing Task 2 exam requires test-takers to write an essay in response to a given prompt. The prompt may be a statement or a question, and the essay should demonstrate the writer’s ability to develop an argument and explain it clearly. It is important to note that the essay should be written in a formal style, as the exam is designed to assess the test-taker’s ability to communicate in English in an academic setting.

The following is a sample essay for the IELTS Writing Task 2 exam. The essay is written in response to the prompt, “Do you agree or disagree with the following statement? All children should be required to learn a foreign language in school.”

In recent years, the importance of learning a foreign language has become increasingly apparent. For this reason, I believe that all children should be required to learn a foreign language in school.

Firstly, learning a foreign language can open up a world of opportunities for children. It can help them to develop a deeper understanding of other cultures and gain insight into the customs and traditions of people from different countries. Additionally, it can also open up job opportunities in the future, as many employers now require foreign language skills.

Secondly, learning a foreign language can help to improve a person’s communication skills. This is especially important in today’s globalized world, where the ability to communicate effectively with people from different backgrounds is becoming increasingly important. Additionally, learning a foreign language can help to improve a person’s problem-solving skills, as it encourages them to think outside of their native language.

Finally, learning a foreign language can help to improve a person’s overall academic performance. Studies have shown that students who learn a foreign language tend to perform better in other academic subjects, such as math and science. This is likely due to the fact that learning a foreign language requires the use of critical thinking and problem-solving skills, which can be applied to other areas of study.

In conclusion, I believe that all children should be required to learn a foreign language in school. Learning a foreign language can open up a world of opportunities for children, help to improve their communication skills, and even improve their overall academic performance. Therefore, it is essential that all children are given the opportunity to learn a foreign language.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider