145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2: Cách Viết Về Ưu và Nhược Điểm – How to write Writing Task 2 Advantages and Disadvantages

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2: Cách Viết Về Ưu và Nhược Điểm – How to write Writing Task 2 Advantages and Disadvantages

IELTS Writing Task 2: Cách Viết Về Ưu và Nhược Điểm – How to write Writing Task 2 Advantages and Disadvantages

IELTS Writing Task 2: Cách Viết Về Ưu và Nhược Điểm – Hướng Dẫn Chi Tiết Về Cách Viết Bài Tốt Nhất Cho Đề Thi IELTS Writing Task 2 Về Ưu và Nhược Điểm.

(English below)

IELTS Writing Task 2: Cách Viết Về Ưu và Nhược Điểm

Có nhiều cách để tiếp cận việc viết một bài luận lợi thế và bất lợi. Điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng bạn có một bài luận rõ ràng và được tổ chức tốt. Dưới đây là một số lời khuyên về cách viết một bài luận lợi thế và bất lợi.

Bước đầu tiên là động não ý tưởng của bạn. Những ưu điểm và nhược điểm của chủ đề bạn đang viết là gì? Lập danh sách tất cả các điểm bạn có thể nghĩ đến.

Khi bạn có danh sách của mình, bạn có thể bắt đầu tổ chức nó. Bắt đầu bằng cách nhóm lại các điểm tương tự. Ví dụ: nếu bạn đang viết về những lợi thế và nhược điểm của việc mua sắm trực tuyến, bạn có thể nhóm lại các điểm về sự thuận tiện, giá cả và lựa chọn.

Khi bạn đã nhóm các điểm của mình với nhau, bạn có thể bắt đầu viết bài luận của mình. Bắt đầu bằng cách giới thiệu chủ đề của bạn. Sau đó, đối với mỗi nhóm điểm, viết một đoạn văn thảo luận về những lợi thế và một đoạn khác thảo luận về những bất lợi. Hãy chắc chắn để hỗ trợ điểm của bạn với các ví dụ và giải thích.

Cuối cùng, kết thúc bài luận của bạn bằng cách tóm tắt những điểm chính của bạn và đưa ra ý kiến ​​của bạn về phía nào quan trọng hơn.

Ưu điểm và nhược điểm Các bài tiểu luận là một loại câu hỏi bài luận phổ biến trong nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2. Để thành công trong loại bài luận này, bạn cần biết cách cấu trúc bài luận của mình đúng cách và cách bao gồm tất cả các thông tin cần thiết. Với một thực hành nhỏ, bạn sẽ có thể viết một bài luận lớn và bất lợi.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write Writing Task 2 Advantages and Disadvantages

There are many ways to approach writing an advantages and disadvantages essay. The most important thing is to make sure that you have a clear and well-organized essay. Here are some tips on how to write an advantages and disadvantages essay.

The first step is to brainstorm your ideas. What are the advantages and disadvantages of the topic you are writing about? Make a list of all the points you can think of.

Once you have your list, you can start to organize it. Begin by grouping together the points that are similar. For example, if you are writing about the advantages and disadvantages of online shopping, you might group together the points about convenience, price, and selection.

Once you have your points grouped together, you can start to write your essay. Begin by introducing your topic. Then, for each group of points, write a paragraph discussing the advantages and another paragraph discussing the disadvantages. Be sure to support your points with examples and explanations.

Finally, conclude your essay by summarizing your main points and giving your opinion on which side is more important.

Advantages and disadvantages essays are a common type of essay question in IELTS Writing Task 2. To succeed in this type of essay, you need to know how to structure your essay properly and how to include all of the necessary information. With a little practice, you will be able to write a great advantages and disadvantages essay.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider