145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2: Cách Viết Một Bài Tốt Nhất – How to write an article Writing Task 2

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2: Cách Viết Một Bài Tốt Nhất – How to write an article Writing Task 2

IELTS Writing Task 2: Cách Viết Một Bài Tốt Nhất – How to write an article Writing Task 2

IELTS Writing Task 2: Cách Viết Một Bài Tốt Nhất – Hướng dẫn bài viết IELTS Writing Task 2 dành cho người Việt Nam với từ vựng, cấu trúc và mẫu bài mới nhất.

(English below)

IELTS Writing Task 2: Cách Viết Một Bài Tốt Nhất

Trong nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời một câu hỏi cụ thể. Bài luận sẽ là một bài luận phân tán, có nghĩa là bạn sẽ cần phải thảo luận về nhiều quan điểm.

Bạn sẽ cần phải chỉ ra rằng bạn có thể:

– Hiểu câu hỏi

– Ý tưởng động não

– Tổ chức ý tưởng của bạn thành một bài luận mạch lạc

– Viết phần giới thiệu

– Viết các đoạn văn cơ thể

– Viết kết luận

Dưới đây là một số lời khuyên về cách viết một bài viết cho Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2:

1. Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm.

2. Ý tưởng động não cho bài luận của bạn. Bạn có thể sử dụng một bản đồ tâm trí để giúp bạn làm điều này.

3. Tổ chức ý tưởng của bạn thành một cấu trúc mạch lạc.

4. Viết phần giới thiệu. Điều này sẽ giới thiệu các điểm chính của bài luận của bạn.

5. Viết các đoạn văn. Mỗi đoạn văn nên tập trung vào một điểm chính.

6. Viết kết luận. Điều này sẽ tóm tắt các điểm chính của bài luận của bạn.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write an article Writing Task 2

In the IELTS Writing Task 2, you will be asked to write an essay in response to a particular question. The essay will be a discursive essay, which means that you will need to discuss more than one point of view.

You will need to show that you can:

– understand the question

– brainstorm ideas

– organise your ideas into a coherent essay

– write an introduction

– write body paragraphs

– write a conclusion

Here are some tips on how to write an article for the IELTS Writing Task 2:

1. Read the question carefully and make sure you understand what you are being asked to do.

2. Brainstorm ideas for your essay. You could use a mind map to help you do this.

3. Organise your ideas into a coherent structure.

4. Write an introduction. This should introduce the main points of your essay.

5. Write body paragraphs. Each body paragraph should focus on one main point.

6. Write a conclusion. This should summarise the main points of your essay.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider