145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Line Graph – IELTS Writing Task 1 Line Graph

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Line Graph – IELTS Writing Task 1 Line Graph

IELTS Writing Task 1 Line Graph – IELTS Writing Task 1 Line Graph

IELTS Writing Task 1 Line Graph – Learn the tips and tricks to get a high score on your IELTS Writing Task 1 Line Graph Exam. Get sample answers and practice questions to help you ace your IELTS exam.

(English below)

IELTS Writing Task 1 Line Graph

IELTS writing task 1: Biểu đồ dòng

Biểu đồ dòng cho thấy số lượng du khách đến Sở thú London đã thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian.

Biểu đồ cho thấy số lượng du khách đến Sở thú London đã tăng đều đặn trong 10 năm qua. Năm 2009, chỉ có hơn 1 triệu du khách đến sở thú. Con số này đã tăng đều đặn, và vào năm 2021, số lượng khách truy cập đã đạt gần 1,5 triệu.

Có một số lý do tại sao số lượng du khách đến Sở thú London đã tăng lên trong khoảng thời gian này. Một lý do là sở thú đã thực hiện một dự án tân trang lớn, điều này đã làm cho nó hấp dẫn hơn đối với du khách. Một lý do khác là sở thú đã giới thiệu một số điểm tham quan mới, chẳng hạn như một vườn thú nuôi và một ngôi nhà bướm. Những điểm tham quan mới này đã giúp tăng số lượng du khách đến sở thú.

Biểu đồ dòng cho thấy số lượng du khách đến Sở thú London đã tăng đều đặn trong 10 năm qua. Năm 2009, chỉ có hơn 1 triệu du khách đến sở thú. Con số này đã tăng đều đặn, và vào năm 2021, số lượng khách truy cập đã đạt gần 1,5 triệu.

Có một số lý do tại sao số lượng du khách đến Sở thú London đã tăng lên trong khoảng thời gian này. Một lý do là sở thú đã thực hiện một dự án tân trang lớn, điều này đã làm cho nó hấp dẫn hơn đối với du khách. Một lý do khác là sở thú đã giới thiệu một số điểm tham quan mới, chẳng hạn như một vườn thú nuôi và một ngôi nhà bướm. Những điểm tham quan mới này đã giúp tăng số lượng du khách đến sở thú.

Sự gia tăng số lượng du khách đến Sở thú London là tin tốt cho nền kinh tế địa phương. Sở thú là một điểm thu hút khách du lịch lớn, và sự gia tăng của du khách có khả năng dẫn đến sự gia tăng chi tiêu trong khu vực địa phương. Điều này sẽ có tác động tích cực đến các doanh nghiệp, và sẽ tạo ra việc làm.

Biểu đồ dòng cho thấy số lượng du khách đến Sở thú London đã tăng đều đặn trong 10 năm qua. Năm 2009, chỉ có hơn 1 triệu du khách đến sở thú. Con số này đã tăng đều đặn, và vào năm 2021, số lượng khách truy cập đã đạt gần 1,5 triệu.

Có một số lý do tại sao số lượng du khách đến Sở thú London đã tăng lên trong khoảng thời gian này. Một lý do là sở thú đã thực hiện một dự án tân trang lớn, điều này đã làm cho nó hấp dẫn hơn đối với du khách. Một lý do khác là sở thú đã giới thiệu một số điểm tham quan mới, chẳng hạn như một vườn thú nuôi và một ngôi nhà bướm. Những điểm tham quan mới này đã giúp tăng số lượng du khách đến sở thú.

Sự gia tăng số lượng du khách đến Sở thú London là tin tốt cho nền kinh tế địa phương. Sở thú là một điểm thu hút khách du lịch lớn, và sự gia tăng của du khách có khả năng dẫn đến sự gia tăng chi tiêu trong khu vực địa phương. Điều này sẽ có tác động tích cực đến các doanh nghiệp, và sẽ tạo ra việc làm.

Biểu đồ dòng cho thấy số lượng du khách đến Sở thú London đã tăng đều đặn trong 10 năm qua. Năm 2009, chỉ có hơn 1 triệu du khách đến sở thú. Con số này đã tăng đều đặn, và vào năm 2021, số lượng khách truy cập đã đạt gần 1,5 triệu.

Có một số lý do tại sao số lượng du khách đến Sở thú London đã tăng lên trong khoảng thời gian này. Một lý do là sở thú đã thực hiện một dự án tân trang lớn, điều này đã làm cho nó hấp dẫn hơn đối với du khách. Một lý do khác là sở thú đã giới thiệu một số điểm tham quan mới, chẳng hạn như một vườn thú nuôi và một ngôi nhà bướm. Những điểm tham quan mới này đã giúp tăng số lượng du khách đến sở thú.

Sự gia tăng số lượng du khách đến Sở thú London là tin tốt cho nền kinh tế địa phương. Sở thú là một điểm thu hút khách du lịch lớn, và sự gia tăng của du khách có khả năng dẫn đến sự gia tăng chi tiêu trong khu vực địa phương. Điều này sẽ có tác động tích cực đến các doanh nghiệp, và sẽ tạo ra việc làm.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Task 1 Line Graph

IELTS Writing Task 1: Line Graph

The line graph shows how the number of visitors to London Zoo has varied over a period of time.

The graph shows that the number of visitors to London Zoo has increased steadily over the past 10 years. In 2009, there were just over 1 million visitors to the zoo. This figure has risen steadily, and by 2021, the number of visitors had reached almost 1.5 million.

There are a number of reasons why the number of visitors to London Zoo has increased over this period of time. One reason is that the zoo has undertaken a major refurbishment project, which has made it more appealing to visitors. Another reason is that the zoo has introduced a number of new attractions, such as a petting zoo and a butterfly house. These new attractions have helped to increase the number of visitors to the zoo.

The line graph shows that the number of visitors to London Zoo has increased steadily over the past 10 years. In 2009, there were just over 1 million visitors to the zoo. This figure has risen steadily, and by 2021, the number of visitors had reached almost 1.5 million.

There are a number of reasons why the number of visitors to London Zoo has increased over this period of time. One reason is that the zoo has undertaken a major refurbishment project, which has made it more appealing to visitors. Another reason is that the zoo has introduced a number of new attractions, such as a petting zoo and a butterfly house. These new attractions have helped to increase the number of visitors to the zoo.

The increase in the number of visitors to London Zoo is good news for the local economy. The zoo is a major tourist attraction, and the increase in visitors is likely to lead to an increase in spending in the local area. This will have a positive impact on businesses, and will create jobs.

The line graph shows that the number of visitors to London Zoo has increased steadily over the past 10 years. In 2009, there were just over 1 million visitors to the zoo. This figure has risen steadily, and by 2021, the number of visitors had reached almost 1.5 million.

There are a number of reasons why the number of visitors to London Zoo has increased over this period of time. One reason is that the zoo has undertaken a major refurbishment project, which has made it more appealing to visitors. Another reason is that the zoo has introduced a number of new attractions, such as a petting zoo and a butterfly house. These new attractions have helped to increase the number of visitors to the zoo.

The increase in the number of visitors to London Zoo is good news for the local economy. The zoo is a major tourist attraction, and the increase in visitors is likely to lead to an increase in spending in the local area. This will have a positive impact on businesses, and will create jobs.

The line graph shows that the number of visitors to London Zoo has increased steadily over the past 10 years. In 2009, there were just over 1 million visitors to the zoo. This figure has risen steadily, and by 2021, the number of visitors had reached almost 1.5 million.

There are a number of reasons why the number of visitors to London Zoo has increased over this period of time. One reason is that the zoo has undertaken a major refurbishment project, which has made it more appealing to visitors. Another reason is that the zoo has introduced a number of new attractions, such as a petting zoo and a butterfly house. These new attractions have helped to increase the number of visitors to the zoo.

The increase in the number of visitors to London Zoo is good news for the local economy. The zoo is a major tourist attraction, and the increase in visitors is likely to lead to an increase in spending in the local area. This will have a positive impact on businesses, and will create jobs.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider