145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Line Chart – Hướng dẫn và bài tập – IELTS Writing Line Chart

Home - IELTS - IELTS Writing Line Chart – Hướng dẫn và bài tập – IELTS Writing Line Chart

IELTS Writing Line Chart – Hướng dẫn và bài tập – IELTS Writing Line Chart

IELTS Writing Line Chart – Hướng dẫn và bài tập – Học cách viết bài IELTS Writing Line Chart để đạt điểm cao trong IELTS Writing với những bài tập thực hành được cập nhật liên tục.

(English below)

IELTS Writing Line Chart – Hướng dẫn và bài tập

Nhiệm vụ biểu đồ dòng kỹ năng viết trong IELTS là một trong những nhiệm vụ thách thức nhất trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS. Nhiều sinh viên cảm thấy khó khăn để mô tả chính xác thông tin trong biểu đồ dòng và để so sánh giữa dữ liệu. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách tiếp cận nhiệm vụ này để bạn có thể có được điểm số cao.

Trước khi bạn bắt đầu viết, điều quan trọng là phải phân tích cẩn thận biểu đồ dòng. Bạn nên tìm kiếm xu hướng và mẫu trong dữ liệu. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu biểu đồ đang hiển thị gì và dữ liệu có nghĩa là gì. Một khi bạn có một sự hiểu biết tốt về dữ liệu, bạn có thể bắt đầu lập kế hoạch bài luận của mình.

Khi bạn đang lên kế hoạch cho bài luận của mình, bạn nên quyết định điểm nào bạn muốn tập trung vào. Bạn nên chọn những điểm mà bạn nghĩ là quan trọng nhất và điều đó sẽ giúp bạn đạt được điểm số cao. Một khi bạn đã quyết định về điểm tập trung của mình, bạn có thể bắt đầu viết bài luận của mình.

Khi bạn đang viết bài luận của mình, bạn nên bắt đầu bằng cách giới thiệu biểu đồ dòng. Sau đó, bạn nên chuyển sang mô tả dữ liệu trong biểu đồ. Hãy chắc chắn rằng bạn bao gồm tất cả các thông tin quan trọng và so sánh giữa dữ liệu. Cuối cùng, bạn nên kết luận bài luận của mình bằng cách tóm tắt dữ liệu và đưa ra ý kiến ​​của bạn về thông tin trong biểu đồ.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ viết một bài luận ghi điểm cao trên nhiệm vụ biểu đồ dòng kỹ năng viết trong IELTS.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Line Chart

The IELTS Writing Line Chart task is one of the most challenging tasks on the IELTS Writing test. Many students find it difficult to accurately describe the information in the line chart and to make comparisons between the data. In this post, we will give you some tips on how to approach this task so that you can get a high score.

Before you start writing, it is important to carefully analyze the line chart. You should look for trends and patterns in the data. Make sure you understand what the chart is showing and what the data means. Once you have a good understanding of the data, you can start planning your essay.

When you are planning your essay, you should decide which points you want to focus on. You should choose the points that you think are the most important and that will help you to achieve a high score. Once you have decided on your focus points, you can start writing your essay.

When you are writing your essay, you should start by introducing the line chart. You should then move on to describe the data in the chart. Make sure you include all of the important information and make comparisons between the data. Finally, you should conclude your essay by summarizing the data and giving your opinion on the information in the chart.

By following these tips, you can be sure that you will write a high-scoring essay on the IELTS Writing Line Chart task.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider