145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS với Gia Đình – Family vocabulary

Home - IELTS - IELTS với Gia Đình – Family vocabulary

IELTS với Gia Đình – Family vocabulary

IELTS với Gia Đình – Học từ vựng IELTS, tìm hiểu cách thi để đạt điểm cao và các bí quyết để giúp bạn có được một sự thành công tuyệt vời với gia đình của bạn.

(English below)

IELTS với Gia Đình

IELTS writing task 2 – Viết về gia đình

Gia đình là một phần quan trọng của cuộc sống đối với nhiều người và nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 thường yêu cầu sinh viên viết về chủ đề này. Cho dù bạn đang viết về vai trò của gia đình trong xã hội hay về gia đình của bạn, điều quan trọng là có thể sử dụng từ vựng phù hợp để có được điểm số cao nhất có thể. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số từ và cụm từ khóa mà bạn có thể sử dụng khi viết về gia đình cho các IELTS.

Khi viết về gia đình, điều quan trọng là bắt đầu bằng cách đề cập rằng gia đình là một đơn vị cơ bản của xã hội. Điều này có nghĩa là các gia đình đóng một vai trò quan trọng trong cách tổ chức một xã hội và cách thức hoạt động của nó. Bạn có thể sử dụng các cụm từ như gia đình là một nền tảng của xã hội, hay gia đình đóng vai trò không thể thiếu trong hoạt động của xã hội.

Khi viết về vai trò của gia đình trong xã hội, điều quan trọng là phải đề cập đến các vai trò khác nhau mà các thành viên gia đình đóng. Ví dụ, bạn có thể nói về vai trò của cha mẹ trong việc cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho con cái của họ, hoặc vai trò của ông bà trong việc truyền lại kiến ​​thức và kinh nghiệm. Bạn cũng có thể nói về tầm quan trọng của các giá trị gia đình, chẳng hạn như tôn trọng, trung thực và lòng trắc ẩn. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng các cụm từ như gia đình cung cấp một môi trường an toàn và nuôi dưỡng, hoặc gia đình là nền tảng của các giá trị mạnh mẽ.

Khi viết về gia đình của bạn, điều quan trọng là tập trung vào các khía cạnh tích cực. Bạn có thể nói về cách gia đình bạn đã hỗ trợ bạn và cách họ đã giúp bạn trở thành con người bạn ngày nay. Bạn cũng có thể nói về cách gia đình bạn đã cung cấp cho bạn cảm giác an toàn và thuộc về. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng các cụm từ như gia đình tôi là một nguồn sức mạnh và sự ổn định, hoặc gia đình tôi đã giúp tôi phát triển và phát triển.

Khi viết về vai trò của gia đình trong xã hội, hoặc về gia đình của bạn, điều quan trọng là sử dụng từ vựng phù hợp. Hãy chắc chắn sử dụng các từ như cơ bản, cơ bản, một cách tích hợp, tính toán, các giá trị của người khác Bằng cách sử dụng từ vựng phù hợp, bạn có thể đảm bảo rằng IELTS writing task 2 về gia đình là rõ ràng và hiệu quả.

 

Tags: IELTS

 


Family vocabulary

IELTS Writing Task 2 – Writing about Family

The family is an important part of life for many people, and the IELTS writing task 2 often requires students to write about this topic. Whether you are writing about the role of family in society or about your own family, it is important to be able to use the right vocabulary in order to get the highest score possible. In this article, we will look at some of the key words and phrases that you can use when writing about family for the IELTS.

When writing about family, it is important to start by mentioning that the family is a fundamental unit of society. This means that families play an important role in the way that a society is organised, and how it functions. You can use phrases such as “the family is a cornerstone of society” or “the family plays an integral role in the functioning of society”.

When writing about the role of family in society, it is important to mention the different roles that family members play. For example, you can talk about the role of parents in providing guidance and support to their children, or the role of grandparents in passing on knowledge and experience. You can also talk about the importance of family values, such as respect, honesty, and compassion. In this case, you can use phrases like “the family provides a safe and nurturing environment” or “the family is the foundation of strong values”.

When writing about your own family, it is important to focus on the positive aspects. You can talk about how your family has supported you, and how they have helped you to become the person you are today. You can also talk about how your family has provided you with a sense of security and belonging. In this case, you can use phrases such as “my family has been a source of strength and stability” or “my family has helped me to grow and develop”.

When writing about the role of family in society, or about your own family, it is important to use the right vocabulary. Make sure to use words such as “fundamental”, “integral”, “nurturing”, “values”, “support”, “security”, and “belonging”. By using the right vocabulary, you can ensure that your IELTS writing task 2 about family is clear and effective.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider