145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Từ vựng về gia đình – IELTS vocabulary about family

Home - IELTS - IELTS – Từ vựng về gia đình – IELTS vocabulary about family

IELTS – Từ vựng về gia đình – IELTS vocabulary about family

IELTS – Từ vựng về gia đình – Học từ vựng gia đình và cải thiện kỹ năng luyện thi IELTS của bạn ngay hôm nay!

(English below)

IELTS – Từ vựng về gia đình

Từ vựng IELTS: Nói về gia đình

Gia đình là một chủ đề thảo luận quan trọng cho nhiều người tham gia thử nghiệm IELTS. Nó không chỉ là một chủ đề phổ biến trong các phần nói và viết, mà còn là một công cụ hữu ích để cải thiện các kỹ năng tiếng Anh tổng thể của bạn. Có một loạt các từ vựng để nói về gia đình bạn có thể giúp bạn thể hiện bản thân rõ ràng và chính xác hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số từ và cụm từ được sử dụng thường xuyên nhất liên quan đến gia đình trong kỳ thi IELTS.

Khi nói về gia đình của bạn, bạn có thể sẽ sử dụng các từ của người thân là người thân hay gia đình mở rộng. Người thân là những người liên quan đến bạn bằng máu hoặc hôn nhân, chẳng hạn như dì, chú, anh em họ, cháu gái, cháu trai và ông bà. Gia đình mở rộng bao gồm những người thân xa xôi hơn, chẳng hạn như những người đàn ông lớn, không phải là người bạn và anh em họ thứ hai.

Khi đề cập đến gia đình trực tiếp của bạn, các từ cha mẹ của cha mẹ và anh chị em thường được sử dụng. Cha mẹ là mẹ và cha của bạn, trong khi anh chị em là anh chị em của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng từ Guard Guardian để chỉ một người hoạt động như một người cha mẹ trong cuộc sống của bạn.

Có một số từ và cụm từ bạn có thể sử dụng để nói về các thành viên trong gia đình. Ví dụ, bạn có thể gọi cha của bạn là anh trai của bạn là người chú của bạn và mẹ của bạn là chị gái của bạn là người dì của bạn. Bạn có thể đề cập đến cha mẹ của bạn là cha mẹ của bạn là ông bà của bạn, hay bà ngoại và ông nội. Bạn cũng có thể gọi anh chị em của bạn là con của bạn là cháu gái và cháu trai của bạn.

Có nhiều từ và cụm từ bạn có thể sử dụng để nói về các thành viên trong gia đình. Ví dụ, bạn có thể gọi anh rể của cha bạn là người chú của bạn, mẹ chồng của bạn là người dì của bạn, và cha mẹ của bạn là anh chị em của bạn với tư cách là dì và chú của bạn. Bạn cũng có thể gọi anh chị em của bạn là những đứa trẻ của bạn là anh em họ của bạn.

Khi nói về các mối quan hệ gia đình, bạn có thể sử dụng từ “kin kin để chỉ một nhóm người liên quan. Bạn cũng có thể sử dụng từ Kin Kinship, để chỉ mối quan hệ giữa hai người có liên quan.

Cuối cùng, khi nói về các nhóm gia đình lớn hơn, chẳng hạn như gia đình mở rộng hoặc người thân, bạn có thể sử dụng các từ ngữ gia tộc, hoặc bộ lạc. Một gia tộc là một nhóm người có liên quan đến máu hoặc hôn nhân, trong khi một bộ lạc là một nhóm lớn những người có liên quan bởi một nền văn hóa hoặc ngôn ngữ chung.

Tóm lại, có một sự hiểu biết mạnh mẽ về từ vựng liên quan đến gia đình có thể giúp bạn thể hiện bản thân rõ ràng và chính xác hơn khi nói về gia đình của bạn trong kỳ thi IELTS. Với sự giúp đỡ của bài viết này, giờ đây bạn nên hiểu rõ hơn về các từ và cụm từ liên quan đến gia đình thường được sử dụng trong kỳ thi IELTS. Chúc bạn may mắn với bài kiểm tra!

 

Tags: IELTS

 


IELTS vocabulary about family

IELTS Vocabulary: Talking About Family

Family is an important topic of discussion for many IELTS test takers. Not only is it a common theme in the Speaking and Writing sections, but it’s also a useful tool for improving your overall English skills. Having a wide range of vocabulary to talk about your family can help you express yourself more clearly and accurately. In this article, we’ll take a look at some of the most frequently used words and phrases related to family in the IELTS exam.

When talking about your family, you’ll likely use the words “relatives” or “extended family”. Relatives are people related to you by blood or marriage, such as aunts, uncles, cousins, nieces, nephews, and grandparents. Extended family includes more distant relatives, such as great-aunts, great-uncles, and second cousins.

When referring to your immediate family, the words “parents” and “siblings” are typically used. Parents are your mother and father, while siblings are your brothers and sisters. You may also use the word “guardian” to refer to someone who acts as a parent figure in your life.

There are several other words and phrases you can use to talk about family members. For example, you can refer to your father’s brother as your “uncle” and your mother’s sister as your “aunt”. You can refer to your parents’ parents as your “grandparents” or “grandma and grandpa”. You can also refer to your siblings’ children as your “nieces and nephews”.

There are many more words and phrases you can use to talk about family members. For example, you can refer to your father’s brother-in-law as your “uncle”, your mother’s sister-in-law as your “aunt”, and your parents’ siblings as your “aunts and uncles”. You can also refer to your siblings’ children as your “cousins”.

When talking about family relationships, you may use the word “kin” to refer to a group of related people. You can also use the word “kinship” to refer to the relationship between two people who are related.

Finally, when talking about larger family groups, such as extended family or relatives, you can use the words “clan” or “tribe”. A clan is a group of people who are related by blood or marriage, while a tribe is a large group of people who are related by a common culture or language.

In conclusion, having a strong understanding of family-related vocabulary can help you express yourself more clearly and accurately when talking about your family in the IELTS exam. With the help of this article, you should now have a better understanding of the words and phrases related to family that are commonly used in the IELTS exam. Good luck on your test!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider