145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Từ vựng để thành công – vocabulary for IELTS Topic

Home - IELTS - IELTS – Từ vựng để thành công – vocabulary for IELTS Topic

IELTS – Từ vựng để thành công – vocabulary for IELTS Topic

IELTS – Từ vựng để thành công – Trang web chuyên về IELTS cung cấp cho bạn những từ vựng hữu ích giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi IELTS.

(English below)

IELTS – Từ vựng để thành công

Từ vựng IELTS rất quan trọng vì nhiều lý do. Đầu tiên, một loạt các từ vựng tốt là cần thiết để đạt được điểm số cao trong bài kiểm tra IELTS. Thứ hai, một loạt từ vựng tốt giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn bằng tiếng Anh. Thứ ba, một loạt từ vựng tốt cho phép bạn thể hiện bản thân trôi chảy và chính xác hơn.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn cải thiện từ vựng IELTS của mình:

1. Sử dụng nhiều tài nguyên khác nhau

Khi bạn đang học bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là sử dụng nhiều tài nguyên để giúp bạn học các từ mới. Một cách để làm điều này là đọc nhiều loại sách và bài viết bằng tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn gặp phải những từ và cụm từ mới mà sau đó bạn có thể tìm kiếm trong một từ điển. Một cách khác để học từ vựng mới là nghe các chương trình phát thanh và truyền hình tiếng Anh. Điều này không chỉ giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe mà còn học các từ và cụm từ mới.

2. Giữ một cuốn sổ tay từ vựng

Một cách để cải thiện từ vựng IELTS của bạn là giữ một cuốn sổ tay trong đó bạn viết ra các từ và cụm từ mới mà bạn gặp phải. Bất cứ khi nào bạn bắt gặp một từ mới, hãy tìm nó trong một từ điển và viết nó xuống trong sổ ghi chép của bạn. Bao gồm ý nghĩa của từ, cũng như một câu ví dụ. Sau đó, bạn có thể sửa đổi sổ ghi chép của bạn thường xuyên để giúp bạn tìm hiểu các từ mới.

3. Sử dụng một từ điển đồng nghĩa

Khi bạn đang viết các bài tiểu luận cho bài kiểm tra IELTS, thường rất hữu ích khi tham khảo ý kiến ​​từ điển đồng nghĩa để tìm các từ và cụm từ thay thế. Điều này có thể giúp bạn tránh lặp lại các từ và cụm từ giống nhau, và nó cũng có thể giúp bạn tìm ra những cách thú vị hơn để thể hiện bản thân.

4. Thực hành bằng cách sử dụng các từ và cụm từ mới

Một khi bạn đã học được một số từ vựng mới, điều quan trọng là phải thực hành sử dụng nó. Một cách để làm điều này là viết các câu và đoạn văn bằng cách sử dụng các từ và cụm từ mới. Một cách khác để thực hành là nói chuyện với người nói tiếng Anh bản địa và sử dụng các từ và cụm từ mới trong cuộc trò chuyện.

5. Tìm hiểu các gia đình từ

Một cách để mở rộng vốn từ vựng của bạn là học các gia đình từ. Ví dụ: từ ‘đọc có thể có từ gia đình từ sau:

Đọc (động từ) – Đọc (danh từ), người đọc (danh từ), có thể đọc được (tính từ)

Nếu bạn biết một từ trong gia đình, bạn thường có thể tìm ra ý nghĩa của những người khác.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể dần dần xây dựng từ vựng IELTS của mình và cải thiện điểm số của bạn trong bài kiểm tra IELTS.

 

Tags: IELTS

 


vocabulary for IELTS Topic

IELTS vocabulary is important for several reasons. Firstly, a good range of vocabulary is required to achieve a high score in the IELTS test. Secondly, a good range of vocabulary helps you to communicate more effectively in English. Thirdly, a good range of vocabulary allows you to express yourself more fluently and accurately.

Here are some tips to help you improve your IELTS vocabulary:

1. Use a variety of resources

When you are studying for the IELTS test, it is important to use a variety of resources to help you learn new words. One way to do this is to read a variety of books and articles in English. This will help you to encounter new words and phrases which you can then look up in a dictionary. Another way to learn new vocabulary is to listen to English radio and television programmes. Not only will this help you to improve your listening skills, but you will also learn new words and phrases.

2. Keep a vocabulary notebook

One way to improve your IELTS vocabulary is to keep a notebook in which you write down new words and phrases that you encounter. Whenever you come across a new word, look it up in a dictionary and write it down in your notebook. Include the meaning of the word, as well as an example sentence. You can then revise your notebook regularly to help you learn the new words.

3. Use a thesaurus

When you are writing essays for the IELTS test, it is often useful to consult a thesaurus in order to find alternative words and phrases. This can help you to avoid repeating the same words and phrases, and it can also help you to find more interesting ways of expressing yourself.

4. Practice using new words and phrases

Once you have learned some new vocabulary, it is important to practice using it. One way to do this is to write sentences and paragraphs using the new words and phrases. Another way to practice is to speak to native English speakers and use the new words and phrases in conversation.

5. Learn word families

One way to expand your vocabulary is to learn word families. For example, the word ‘read’ has the following word family:

read (verb) – reading (noun), reader (noun), readable (adjective)

If you know one word in the family, you can often work out the meaning of the others.

By following these tips, you can gradually build up your IELTS vocabulary and improve your score in the IELTS test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider