145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Thử Online – Chương trình thử nghiệm IELTS trực tuyến – IELTS test online

Home - IELTS - IELTS Thử Online – Chương trình thử nghiệm IELTS trực tuyến – IELTS test online

IELTS Thử Online – Chương trình thử nghiệm IELTS trực tuyến – IELTS test online

IELTS Thử Online – Chương trình thử nghiệm IELTS trực tuyến – Tìm hiểu thêm về chương trình thử nghiệm IELTS trực tuyến và học cách làm bài thi IELTS tốt nhất.

(English below)

IELTS Thử Online – Chương trình thử nghiệm IELTS trực tuyến

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đó là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn ba triệu người làm bài kiểm tra IELTS mỗi năm.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm:

Học thuật IELTS – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó bài kiểm tra nói và nghe của bạn được thực hiện trực tiếp với một người kiểm tra IELTS đủ điều kiện. Điều này cung cấp cho bạn thực hành tốt nhất có thể cho bài kiểm tra của bạn vì nó mô phỏng trải nghiệm ngày kiểm tra.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó cả bốn kỹ năng – nói, nghe, đọc và viết – được kiểm tra cùng nhau. Điều này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan toàn diện về các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó bài kiểm tra nói và nghe của bạn được thực hiện trực tiếp với một người kiểm tra IELTS đủ điều kiện. Điều này cung cấp cho bạn thực hành tốt nhất có thể cho bài kiểm tra của bạn vì nó mô phỏng trải nghiệm ngày kiểm tra.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó cả bốn kỹ năng – nói, nghe, đọc và viết – được kiểm tra cùng nhau. Điều này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan toàn diện về các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test online

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test. More than three million people take the IELTS test every year.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration

IELTS General Training – for those who want to migrate to an English-speaking country

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the only English language test where your Speaking and Listening test is taken face-to-face with a qualified IELTS Examiner. This gives you the best possible practice for your test as it simulates the test day experience.

IELTS is the only English language test where all four skills – Speaking, Listening, Reading and Writing – are tested together. This gives you a comprehensive overview of your English language skills.

IELTS is the only English language test where your Speaking and Listening test is taken face-to-face with a qualified IELTS Examiner. This gives you the best possible practice for your test as it simulates the test day experience.

IELTS is the only English language test where all four skills – Speaking, Listening, Reading and Writing – are tested together. This gives you a comprehensive overview of your English language skills.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider