145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS tại nhà – IELTS at home

Home - IELTS - IELTS tại nhà – IELTS at home

IELTS tại nhà – IELTS at home

IELTS tại nhà – Học IELTS tại nhà với các giảng viên chuyên nghiệp và các khóa học đa dạng!

(English below)

IELTS tại nhà

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người muốn học, làm việc hoặc sống ở một quốc gia nói tiếng Anh. IELTS được công nhận bởi các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS ở nhà là một Khóa học IELTS trực tuyến cho phép bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS trong sự thoải mái của chính ngôi nhà của bạn. IELTS ở nhà là một cách giá cả phải chăng và thuận tiện để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, và nó có sẵn cho tất cả mọi người, bất kể vị trí của họ.

IELTS ở nhà là một Khóa học IELTS trực tuyến được chia thành bốn mô -đun: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi mô -đun chứa một số bài học và mỗi bài học chứa một số hoạt động. Khóa học là tự nhịp độ, vì vậy bạn có thể hoàn thành các mô-đun theo tốc độ của riêng bạn.

IELTS ở nhà là một cách giá cả phải chăng và thuận tiện để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Khóa học là tự nhịp độ, vì vậy bạn có thể hoàn thành các mô-đun theo tốc độ của riêng bạn. IELTS ở nhà là một Khóa học IELTS trực tuyến được chia thành bốn mô -đun: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi mô -đun chứa một số bài học và mỗi bài học chứa một số hoạt động.

IELTS ở nhà là một Khóa học IELTS trực tuyến cho phép bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS trong sự thoải mái của chính ngôi nhà của bạn. IELTS ở nhà là một cách giá cả phải chăng và thuận tiện để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, và nó có sẵn cho tất cả mọi người, bất kể vị trí của họ.

 

Tags: IELTS

 


IELTS at home

IELTS, the International English Language Testing System, is an English proficiency test for people who want to study, work or live in an English-speaking country. IELTS is recognised by universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS at home is an online IELTS course that allows you to prepare for the IELTS test in the comfort of your own home. IELTS at home is an affordable and convenient way to prepare for the IELTS test, and it is available to everyone, regardless of their location.

IELTS at home is an online IELTS course that is divided into four modules: Reading, Writing, Listening and Speaking. Each module contains a number of lessons, and each lesson contains a number of activities. The course is self-paced, so you can complete the modules at your own pace.

IELTS at home is an affordable and convenient way to prepare for the IELTS test. The course is self-paced, so you can complete the modules at your own pace. IELTS at home is an online IELTS course that is divided into four modules: Reading, Writing, Listening and Speaking. Each module contains a number of lessons, and each lesson contains a number of activities.

IELTS at home is an online IELTS course that allows you to prepare for the IELTS test in the comfort of your own home. IELTS at home is an affordable and convenient way to prepare for the IELTS test, and it is available to everyone, regardless of their location.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider