145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Tài Liệu – IELTS Documentation

Home - IELTS - IELTS Tài Liệu – IELTS Documentation

IELTS Tài Liệu – IELTS Documentation

IELTS Tài Liệu – Hỗ trợ bạn học IELTS cùng các tài liệu, bài học và luyện tập cần thiết để có được một kết quả tốt nhất trong kỳ thi IELTS!

(English below)

IELTS Tài Liệu

Tài liệu là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của kỳ thi IELTS. Điều quan trọng là phải có tất cả các tài liệu cần thiết để tránh mọi vấn đề trong kỳ thi.

Tài liệu IELTS bao gồm những điều sau:

• Hộ chiếu

• Hộ chiếu

• Mẫu đăng ký kiểm tra IELTS

• Biên nhận phí kiểm tra IELTS

• Hai bức ảnh hộ chiếu gần đây

• ID chính thức

• Mẫu kết quả kiểm tra IELTS

Điều rất quan trọng là bạn có tất cả các tài liệu cần thiết trước kỳ thi. Nếu bạn không có tất cả các tài liệu cần thiết, bạn sẽ không thể tham gia kỳ thi IELTS.

Mẫu đăng ký thử nghiệm IELTS có sẵn trên trang web của IELTS. Bạn sẽ cần điền vào biểu mẫu này và gửi cùng với các tài liệu cần thiết khác.

Biên lai phí kiểm tra IELTS có sẵn từ Trung tâm thử nghiệm IELTS. Bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra IELTS trước khi bạn có thể đăng ký kỳ thi.

Hai bức ảnh hộ chiếu gần đây là cần thiết cho kỳ thi IELTS. Những bức ảnh này phải được chụp trong vòng sáu tháng qua.

ID chính thức là cần thiết cho kỳ thi IELTS. ID này có thể là hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc thẻ ID quốc gia.

Mẫu kết quả kiểm tra IELTS có sẵn từ Trung tâm kiểm tra IELTS. Hình thức này phải được hoàn thành và ký bởi nhân viên Trung tâm thử nghiệm IELTS.

 

Tags: IELTS

 


IELTS Documentation

Documentation is one of the most important aspects of the IELTS exam. It is important to have all the necessary documentation in order to avoid any problems during the exam.

The IELTS Documentation includes the following:

• Passport

• Visa

• IELTS test registration form

• IELTS test fee receipt

• Two recent passport photographs

• Official ID

• IELTS test result form

It is very important that you have all the required documentation before the exam. If you do not have all the required documentation, you will not be able to take the IELTS exam.

The IELTS test registration form is available on the IELTS website. You will need to fill out this form and submit it along with the other required documentation.

The IELTS test fee receipt is available from the IELTS test centre. You will need to pay the IELTS test fee before you can register for the exam.

The two recent passport photographs are required for the IELTS exam. These photographs must be taken within the last six months.

The official ID is required for the IELTS exam. This ID can be a passport, driver’s license, or national ID card.

The IELTS test result form is available from the IELTS test centre. This form must be completed and signed by the IELTS test centre staff.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider