145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Lịch thi IELTS tại Vinh – IELTS exam schedule in Vinh

Home - IELTS - Lịch thi IELTS tại Vinh – IELTS exam schedule in Vinh

Lịch thi IELTS tại Vinh – IELTS exam schedule in Vinh

Lịch thi IELTS tại Vinh – Tìm hiểu lịch thi IELTS ở Vinh, các điều cần biết về địa điểm thi, thời gian, nội dung và hướng dẫn đăng ký thi.

(English below)

Lịch thi IELTS tại Vinh

Lịch thi IELTS trong VIN như sau:

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hay IELTS, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Assignment, và được thành lập lần đầu tiên vào năm 1989.

IELTS được chấp nhận bởi hầu hết các tổ chức học thuật của Úc, Anh, Canada, Ailen, New Zealand và Nam Phi, bởi hơn 3.000 tổ chức học thuật ở Hoa Kỳ và bởi các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau trên toàn thế giới. Hơn 2,9 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện trong giai đoạn mười hai tháng kết thúc vào tháng 4 năm 2018.

Bài kiểm tra có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả những người làm bài kiểm tra đều có cùng các mô-đun nghe và nói, trong khi các mô-đun đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc người làm bài kiểm tra có tham gia phiên bản đào tạo học thuật hay chung của bài kiểm tra hay không.

Những người làm bài kiểm tra được cho điểm trên thang băng 0 0 cho mỗi phần, với 0 là thấp nhất và 9 là cao nhất. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

Lịch thi IELTS trong VIN như sau:

Ngày:

Loại kiểm tra:

Hạn cuối đăng ký:

Học thuật:

Đào tạo chung:

17 tháng 4 năm 2023

Ielts

3 tháng 4 năm 2023

6.5

5.5

14 tháng 5 năm 2023

Ielts

28 tháng 4 năm 2023

6.5

5.5

18 tháng 6 năm 2023

Ielts

2 tháng 6 năm 2023

6.5

5.5

16 tháng 7 năm 2023

Ielts

30 tháng 6 năm 2023

6.5

5.5

13 tháng 8 năm 2023

Ielts

27 tháng 7 năm 2023

6.5

5.5

17 tháng 9 năm 2023

Ielts

Ngày 31 tháng 8 năm 2023

6.5

5.5

15 tháng 10 năm 2023

Ielts

29 tháng 9 năm 2023

6.5

5.5

19 tháng 11 năm 2023

Ielts

Ngày 3 tháng 11 năm 2023

6.5

5.5

17 tháng 12 năm 2023

Ielts

Ngày 1 tháng 12 năm 2023

6.5

5.5

Những người tham gia thử nghiệm IELTS trong VIN có thể đăng ký kỳ thi bằng cách truy cập trang web của Hội đồng Anh hoặc trang web IDP: IELTS Australia. Hạn chót đăng ký là ba tuần trước ngày kiểm tra.

Phí kiểm tra cho IELTS hiện là VND 4.500.000. Thanh toán có thể được thực hiện trực tuyến thông qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, hoặc trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng Anh ở Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.

Những người làm bài kiểm tra sẽ nhận được kết quả của họ 13 ngày sau ngày kiểm tra. Kết quả sẽ có sẵn trực tuyến và cũng có thể được truy cập qua điện thoại hoặc bài đăng.

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được công nhận rộng rãi được chấp nhận bởi các tổ chức học thuật và các tổ chức chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Những người tham gia thử nghiệm trong VIN có thể đăng ký kỳ thi bằng cách truy cập trang web của Hội đồng Anh hoặc trang web IDP: IELTS Australia. Hạn chót đăng ký là ba tuần trước ngày kiểm tra.

 

Tags: IELTS

 


IELTS exam schedule in Vinh

The IELTS exam schedule in Vinh is as follows:

The International English Language Testing System, or IELTS, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was first established in 1989.

IELTS is accepted by most Australian, British, Canadian, Irish, New Zealand and South African academic institutions, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organizations across the world. More than 2.9 million tests were taken in the twelve-month period ending April 2018.

The test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All test-takers take the same Listening and Speaking modules, while the Reading and Writing modules differ depending on whether the test-taker is taking the Academic or the General Training version of the test.

Test-takers are given a score on a band scale of 0–9 for each section, with 0 being the lowest and 9 being the highest. Scores are reported in whole and half bands.

The IELTS exam schedule in Vinh is as follows:

Date:

Test type:

Registration deadline:

Academic:

General Training:

17 April 2023

IELTS

3 April 2023

6.5

5.5

14 May 2023

IELTS

28 April 2023

6.5

5.5

18 June 2023

IELTS

2 June 2023

6.5

5.5

16 July 2023

IELTS

30 June 2023

6.5

5.5

13 August 2023

IELTS

27 July 2023

6.5

5.5

17 September 2023

IELTS

31 August 2023

6.5

5.5

15 October 2023

IELTS

29 September 2023

6.5

5.5

19 November 2023

IELTS

3 November 2023

6.5

5.5

17 December 2023

IELTS

1 December 2023

6.5

5.5

IELTS test-takers in Vinh can register for the exam by visiting the British Council website or the IDP: IELTS Australia website. The registration deadline is three weeks before the test date.

The test fee for IELTS is currently VND 4,500,000. Payment can be made online via credit/debit card, or in person at the British Council office in Hanoi or Ho Chi Minh City.

Test-takers will receive their results 13 days after the test date. Results will be available online, and can also be accessed by phone or post.

The IELTS exam is a widely-recognized English language proficiency test that is accepted by academic institutions and professional organizations around the world. Test-takers in Vinh can register for the exam by visiting the British Council website or the IDP: IELTS Australia website. The registration deadline is three weeks before the test date.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider