145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Topics with Answers in Vietnamese – Speaking IELTS

Home - IELTS - IELTS Speaking Topics with Answers in Vietnamese – Speaking IELTS

IELTS Speaking Topics with Answers in Vietnamese – Speaking IELTS

IELTS Speaking Topics with Answers in Vietnamese – Get the best advice and tips on how to ace your IELTS speaking test in Vietnamese. Find sample answers and practice questions to help you prepare for the exam.

(English below)

IELTS Speaking Topics with Answers in Vietnamese

IELTS Speaking

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Nó bao gồm ba phần: một cuộc phỏng vấn, độc thoại và một cuộc thảo luận.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi một giám khảo IELTS được chứng nhận và kéo dài từ 11 đến 14 phút. Trong cuộc phỏng vấn, giám khảo sẽ hỏi bạn nhiều câu hỏi về bản thân, gia đình, công việc, giáo dục và sở thích của bạn. Các câu hỏi được thiết kế để khiến bạn nói về các chủ đề quen thuộc với bạn.

Độc thoại là một bài phát biểu được chuẩn bị mà bạn sẽ đưa ra về một chủ đề bạn chọn. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị cho cuộc độc thoại và hai phút để nói.

Cuộc thảo luận là một cuộc trò chuyện hai chiều giữa bạn và giám khảo. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào chủ đề bạn chọn. Bạn sẽ có hai phút để chuẩn bị cho cuộc thảo luận và ba phút để nói.

Lời khuyên về IELTS

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS:

1. Hãy chuẩn bị

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là làm quen với các loại câu hỏi sẽ được hỏi. Bạn có thể tìm thấy một danh sách các câu hỏi mẫu trên trang web của IELTS.

2. Thực hành, thực hành, thực hành

Bạn càng luyện tập, bạn sẽ càng cảm thấy thoải mái trong quá trình thử nghiệm. Bạn có thể thực hành với một người bạn hoặc thành viên gia đình.

3. Thư giãn

Hãy nhớ rằng, bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn, chứ không phải kiến ​​thức của bạn về ngôn ngữ. Vì vậy, hãy thư giãn và là chính mình.

4. Lắng nghe cẩn thận

Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu câu hỏi trước khi bạn trả lời. Nếu bạn không chắc chắn, hãy yêu cầu giám khảo lặp lại câu hỏi.

5. Dành thời gian của bạn

Bạn không được hẹn giờ, vì vậy hãy dành thời gian để suy nghĩ về câu trả lời của bạn.

6. Hãy tự nhiên

Nói một cách tự nhiên, đàm thoại. Donith cố gắng sử dụng các từ hoặc cụm từ phức tạp.

7. Giao tiếp bằng mắt

Giao tiếp bằng mắt với người kiểm tra khi bạn đang nói. Điều này sẽ cho thấy rằng bạn tự tin và tham gia vào cuộc trò chuyện.

8. Nụ cười

Mỉm cười làm cho bạn xuất hiện thân thiện và dễ gần. Nó cũng sẽ làm cho bạn cảm thấy thư giãn hơn.

9. Nói rõ ràng

Nói rõ ràng và với một tốc độ ổn định. Tránh lầm bầm hoặc nói quá nhanh.

10. Yêu cầu giúp đỡ

Nếu bạn không hiểu một câu hỏi, hoặc bạn có thể nghĩ về từ đúng, thì đừng ngại yêu cầu giúp đỡ.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Speaking IELTS

IELTS Speaking

The IELTS Speaking test is designed to assess your ability to communicate effectively in English. It consists of three parts: an interview, a monologue, and a discussion.

The interview is conducted by a certified IELTS examiner and lasts between 11 and 14 minutes. During the interview, the examiner will ask you a variety of questions about yourself, your family, your work, your education, and your interests. The questions are designed to get you talking about topics that are familiar to you.

The monologue is a prepared speech that you will give on a topic of your choice. You will have one minute to prepare for the monologue and two minutes to speak.

The discussion is a two-way conversation between you and the examiner. The discussion will focus on the topic of your choice. You will have two minutes to prepare for the discussion and three minutes to speak.

IELTS Speaking tips

Here are some tips to help you prepare for the IELTS Speaking test:

1. Be prepared

The best way to prepare for the IELTS Speaking test is to familiarize yourself with the types of questions that will be asked. You can find a list of sample questions on the IELTS website.

2. Practice, practice, practice

The more you practice, the more comfortable you will feel during the test. You can practice with a friend or family member.

3. Relax

Remember, the IELTS Speaking test is designed to assess your ability to communicate in English, not your knowledge of the language. So, relax and be yourself.

4. Listen carefully

Make sure you understand the question before you answer. If you’re not sure, ask the examiner to repeat the question.

5. Take your time

You’re not being timed, so take your time to think about your answer.

6. Be natural

Speak in a natural, conversational way. Don’t try to use complicated words or phrases.

7. Make eye contact

Make eye contact with the examiner when you are speaking. This will show that you are confident and engaged in the conversation.

8. Smile

Smiling makes you appear friendly and approachable. It will also make you feel more relaxed.

9. Speak clearly

Speak clearly and at a steady pace. Avoid mumbling or speaking too fast.

10. Ask for help

If you don’t understand a question, or you can’t think of the right word, don’t be afraid to ask for help.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider