145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Topic Animals Part 2 – IELTS Speaking Topic Animals Part 2

Home - IELTS - IELTS Speaking Topic Animals Part 2 – IELTS Speaking Topic Animals Part 2

IELTS Speaking Topic Animals Part 2 – IELTS Speaking Topic Animals Part 2

IELTS Speaking Topic Animals Part 2 – Get the latest IELTS speaking topics about animals, with tips and advice to help you prepare for the IELTS exam.

(English below)

IELTS Speaking Topic Animals Part 2

Trong Phần 2 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, bạn sẽ được yêu cầu phát biểu trong 1-2 phút về một chủ đề nhất định. Chủ đề của động vật gần đây đã được hỏi trong bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS.

Dưới đây là một số ý tưởng về cách nói về động vật trong 1-2 phút:

-Bạn có nuôi con gì không?
-Bạn thích loại động vật nào?
-Bạn có thích bất kỳ động vật nào không?
-Có thú cưng yêu thích của bạn lớn lên là gì?
-Bạn có nghĩ rằng động vật nên được giữ trong sở thú không?
-Bạn có nghĩ rằng động vật nên được sử dụng cho nghiên cứu khoa học không?
-Bạn nghĩ gì là động vật nguy hiểm nhất trên thế giới?
-Bạn nghĩ gì là động vật thông minh nhất trên thế giới?
-Bạn có nghĩ rằng động vật có cảm xúc không?

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Topic Animals Part 2

In part 2 of the IELTS Speaking test, you will be asked to speak for 1-2 minutes on a given topic. The topic of animals was recently asked in the IELTS Speaking test.

Here are some ideas on how to speak about animals for 1-2 minutes:

-Do you have any pets?
-What kind of animals do you like?
-Do you dislike any animals?
-What was your favourite pet growing up?
-Do you think animals should be kept in zoos?
-Do you think animals should be used for scientific research?
-What do you think is the most dangerous animal in the world?
-What do you think is the most intelligent animal in the world?
-Do you think animals have emotions?

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider