145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Tips – Tips Tips Speaking

Home - IELTS - IELTS Speaking Tips – Tips Tips Speaking

IELTS Speaking Tips – Tips Tips Speaking

IELTS Speaking Tips – Hướng dẫn các bài thi nói IELTS – Các mẹo vàng để thi IELTS Speaking thành công

(English below)

IELTS Speaking Tips

1. Mẹo kỹ năng nói trong IELTS

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn. Nó được chia thành ba phần:

Phần 1 – Giới thiệu và Phỏng vấn

Phần 2 – lượt dài cá nhân

Phần 3 – Thảo luận hai chiều

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào một số mẹo để giúp bạn kiểm tra bằng IELTS.

Phần 1 – Giới thiệu và Phỏng vấn

Trong Phần 1 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về bản thân và một loạt các chủ đề quen thuộc, như nhà, gia đình, công việc, nghiên cứu và sở thích của bạn. Phần này của bài kiểm tra kéo dài trong 4-5 phút.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn làm tốt trong phần 1:

1. Lắng nghe cẩn thận các câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì đang được hỏi. Nếu bạn không chắc chắn, hãy yêu cầu giám khảo lặp lại câu hỏi.

2. Đưa ra câu trả lời ngắn gọn, súc tích. Tránh các câu trả lời dài, lan man vì chúng sẽ chỉ lãng phí thời gian và sẽ không gây ấn tượng với người kiểm tra.

3. Cố gắng sử dụng một loạt các từ vựng và cấu trúc khác nhau trong câu trả lời của bạn. Điều này sẽ cho người kiểm tra thấy rằng bạn có một lệnh tốt của ngôn ngữ tiếng Anh.

4. Hãy tự nhiên và thư giãn trong các câu trả lời của bạn. Không ghi nhớ câu trả lời vì điều này nghe có vẻ không tự nhiên và sẽ không ghi điểm cho bạn thêm điểm.

Phần 2 – lượt dài cá nhân

Trong Phần 2 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, bạn sẽ được cấp một thẻ với một chủ đề trên đó. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói trong 1-2 phút về chủ đề này.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn làm tốt trong Phần 2:

1. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu chủ đề trước khi bạn bắt đầu nói. Nếu bạn không chắc chắn, hãy yêu cầu giám khảo giải thích nó.

2. Hãy dành một vài khoảnh khắc để suy nghĩ về những gì bạn sẽ nói trước khi bạn bắt đầu nói. Điều quan trọng là phải có một ý tưởng rõ ràng về những gì bạn muốn nói trước khi bạn bắt đầu nói chuyện.

3. Nói rõ ràng và với một tốc độ tự nhiên. Đừng vội vàng câu trả lời của bạn vì điều này sẽ khiến bạn nghe có vẻ lo lắng và sẽ không gây ấn tượng với người kiểm tra.

4. Cố gắng bao gồm một loạt các từ vựng và cấu trúc khác nhau trong câu trả lời của bạn. Điều này sẽ cho người kiểm tra thấy rằng bạn có một lệnh tốt của ngôn ngữ tiếng Anh.

5. Hãy chắc chắn rằng bạn bám vào giới hạn thời gian. Đừng vượt qua thời gian quy định vì điều này sẽ chỉ lãng phí thời gian và sẽ không ghi điểm cho bạn thêm điểm.

Phần 3 – Thảo luận hai chiều

Trong phần 3 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, giám khảo sẽ hỏi bạn thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2. Phần này của bài kiểm tra kéo dài trong 4-5 phút.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn làm tốt trong Phần 3:

1. Lắng nghe cẩn thận các câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì đang được hỏi. Nếu bạn không chắc chắn, hãy yêu cầu giám khảo lặp lại câu hỏi.

2. Đưa ra câu trả lời ngắn gọn, súc tích. Tránh các câu trả lời dài, lan man vì chúng sẽ chỉ lãng phí thời gian và sẽ không gây ấn tượng với người kiểm tra.

3. Cố gắng sử dụng một loạt các từ vựng và cấu trúc khác nhau trong câu trả lời của bạn. Điều này sẽ cho người kiểm tra thấy rằng bạn có một lệnh tốt của ngôn ngữ tiếng Anh.

4. Hãy tự nhiên và thư giãn trong các câu trả lời của bạn. Không ghi nhớ câu trả lời vì điều này nghe có vẻ không tự nhiên và sẽ không ghi điểm cho bạn thêm điểm.

5. Thay phiên nhau nói chuyện với giám khảo. Không thống trị cuộc trò chuyện vì điều này sẽ chỉ làm phiền người kiểm tra và sẽ không ghi điểm cho bạn thêm điểm.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Tips Tips Speaking

1. IELTS Speaking Tips

The IELTS Speaking test is designed to assess your ability to communicate in English. It is divided into three parts:

Part 1 – Introduction and interview

Part 2 – Individual long turn

Part 3 – Two-way discussion

In this article, we will focus on some tips to help you ace the IELTS Speaking test.

Part 1 – Introduction and interview

In Part 1 of the IELTS Speaking test, the examiner will ask you general questions about yourself and a range of familiar topics, such as your home, family, work, studies and interests. This part of the test lasts for 4-5 minutes.

Here are some tips to help you do well in Part 1:

1. Listen carefully to the questions and make sure you understand what is being asked. If you are not sure, ask the examiner to repeat the question.

2. Give short, concise answers. Avoid long, rambling answers as they will only waste time and will not impress the examiner.

3. Try to use a range of different vocabulary and structures in your answers. This will show the examiner that you have a good command of the English language.

4. Be natural and relaxed in your responses. Do not memorise answers as this will sound unnatural and will not score you any extra points.

Part 2 – Individual long turn

In Part 2 of the IELTS Speaking test, you will be given a card with a topic on it. You will have one minute to prepare before speaking for 1-2 minutes on the topic.

Here are some tips to help you do well in Part 2:

1. Make sure you understand the topic before you start speaking. If you are not sure, ask the examiner to explain it.

2. Take a few moments to think about what you are going to say before you start speaking. It is important to have a clear idea of what you want to say before you start talking.

3. Speak clearly and at a natural pace. Do not rush your answers as this will make you sound nervous and will not impress the examiner.

4. Try to include a range of different vocabulary and structures in your answer. This will show the examiner that you have a good command of the English language.

5. Make sure you stick to the time limit. Do not go over the allotted time as this will only waste time and will not score you any extra points.

Part 3 – Two-way discussion

In Part 3 of the IELTS Speaking test, the examiner will ask you further questions about the topic in Part 2. This part of the test lasts for 4-5 minutes.

Here are some tips to help you do well in Part 3:

1. Listen carefully to the questions and make sure you understand what is being asked. If you are not sure, ask the examiner to repeat the question.

2. Give short, concise answers. Avoid long, rambling answers as they will only waste time and will not impress the examiner.

3. Try to use a range of different vocabulary and structures in your answers. This will show the examiner that you have a good command of the English language.

4. Be natural and relaxed in your responses. Do not memorise answers as this will sound unnatural and will not score you any extra points.

5. Take turns speaking with the examiner. Do not dominate the conversation as this will only annoy the examiner and will not score you any extra points.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider