145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Part 1 – Vietnamese Answers – IELTS Speaking Part 1

Home - IELTS - IELTS Speaking Part 1 – Vietnamese Answers – IELTS Speaking Part 1

IELTS Speaking Part 1 – Vietnamese Answers – IELTS Speaking Part 1

IELTS Speaking Part 1 – Vietnamese Answers – Learn how to answer IELTS Speaking Part 1 questions in Vietnamese and improve your IELTS score.

(English below)

IELTS Speaking Part 1 – Vietnamese Answers

Kỹ năng nói trong IELTS phần 1: Giới thiệu về các chủ đề chung

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được sử dụng bởi nhiều trường đại học và nhà tuyển dụng trên toàn thế giới. Đó là một yêu cầu cho nhiều thị thực nghiên cứu và làm việc và được hầu hết các trường đại học ở Anh, Úc, New Zealand và Canada chấp nhận. Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài viết này sẽ tập trung vào bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, được chia thành ba phần.

Phần 1 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thiết kế để giới thiệu ứng viên cho giám khảo và để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của ứng viên. Trong Phần 1, giám khảo sẽ hỏi ứng viên một loạt câu hỏi về nền tảng, sở thích, gia đình và lối sống của anh ấy hoặc cô ấy. Các câu hỏi thường đơn giản và dễ trả lời.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số chủ đề phổ biến có khả năng được hỏi trong Phần 1 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS. Biết những gì mong đợi trong Phần 1 có thể giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra và cải thiện điểm số của bạn.

Lý lịch

Giám khảo thường sẽ hỏi các câu hỏi của ứng viên về nền tảng của họ, chẳng hạn như tên của họ, nơi họ đến và công việc của họ là gì. Giám khảo cũng có thể yêu cầu ứng cử viên mô tả quê hương của họ hoặc khu vực nơi họ sống.

Gia đình

Giám khảo có khả năng hỏi các câu hỏi của ứng cử viên về gia đình của họ, chẳng hạn như có bao nhiêu thành viên gia đình họ có và mối quan hệ của họ với gia đình là như thế nào. Giám khảo cũng có thể yêu cầu ứng cử viên mô tả gia đình của họ hoặc giải thích những gì gia đình họ làm cho vui.

Lợi ích

Giám khảo thường sẽ hỏi các câu hỏi của ứng viên về sở thích và sở thích của họ. Giám khảo có thể yêu cầu ứng viên giải thích những hoạt động họ thích làm trong thời gian rảnh hoặc để mô tả sở thích yêu thích của họ.

Giáo dục

Giám khảo có thể hỏi các câu hỏi của ứng viên về giáo dục của họ, chẳng hạn như trình độ học vấn cao nhất của họ là gì và những môn học họ đã nghiên cứu. Giám khảo cũng có thể yêu cầu ứng viên mô tả kinh nghiệm của họ về việc nghiên cứu một chủ đề cụ thể.

Công việc

Giám khảo có khả năng hỏi các câu hỏi của ứng viên về công việc của họ, chẳng hạn như công việc của họ liên quan đến những gì và họ đã làm việc trong công việc hiện tại của họ trong bao lâu. Giám khảo cũng có thể yêu cầu ứng viên giải thích lý do tại sao họ chọn công việc hiện tại của họ hoặc mô tả một ngày điển hình tại nơi làm việc.

Cách sống

Giám khảo có thể hỏi các câu hỏi của ứng viên về lối sống của họ, chẳng hạn như cách họ dành thời gian khi họ không làm việc hoặc học tập. Giám khảo cũng có thể yêu cầu ứng cử viên mô tả ngày điển hình của họ hoặc giải thích cách họ thư giãn.

Phần kết luận

Phần 1 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thiết kế để giới thiệu ứng viên cho giám khảo và để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của ứng viên. Các câu hỏi được hỏi trong Phần 1 thường đơn giản và dễ trả lời. Biết những gì mong đợi trong Phần 1 có thể giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra và cải thiện điểm số của bạn. Chúng tôi đã xem xét một số chủ đề chung có khả năng được hỏi trong Phần 1 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, bao gồm nền tảng, gia đình, sở thích, giáo dục, công việc và lối sống. Chúc may mắn!

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Part 1

IELTS Speaking Part 1: Introduction to Common Topics

The International English Language Testing System (IELTS) is an English language proficiency test used by many universities and employers across the world. It is a requirement for many study and work visas and is accepted by most universities in the UK, Australia, New Zealand and Canada. The IELTS test consists of four parts: Listening, Reading, Writing and Speaking. This article will focus on the IELTS Speaking test, which is divided into three parts.

Part 1 of the IELTS Speaking test is designed to introduce the candidate to the examiner and to assess the candidate’s ability to communicate in English. In Part 1, the examiner will ask the candidate a series of questions about his or her background, interests, family, and lifestyle. The questions are usually straightforward and easy to answer.

In this article, we will look at some of the common topics that are likely to be asked in Part 1 of the IELTS Speaking test. Knowing what to expect in Part 1 can help you prepare for the test and improve your score.

Background

The examiner will typically ask the candidate questions about their background, such as their name, where they are from, and what their job is. The examiner might also ask the candidate to describe their hometown or the area where they live.

Family

The examiner is likely to ask the candidate questions about their family, such as how many family members they have and what their relationship with their family is like. The examiner might also ask the candidate to describe their family or to explain what their family does for fun.

Interests

The examiner will usually ask the candidate questions about their interests and hobbies. The examiner might ask the candidate to explain what activities they enjoy doing in their free time or to describe their favourite hobby.

Education

The examiner may ask the candidate questions about their education, such as what their highest level of education is and what subjects they studied. The examiner might also ask the candidate to describe their experience of studying a particular subject.

Work

The examiner is likely to ask the candidate questions about their job, such as what their job involves and how long they have been working in their current job. The examiner might also ask the candidate to explain why they chose their current job or to describe a typical day at work.

Lifestyle

The examiner may ask the candidate questions about their lifestyle, such as how they spend their time when they’re not working or studying. The examiner might also ask the candidate to describe their typical day or to explain how they relax.

Conclusion

Part 1 of the IELTS Speaking test is designed to introduce the candidate to the examiner and to assess the candidate’s ability to communicate in English. The questions asked in Part 1 are usually straightforward and easy to answer. Knowing what to expect in Part 1 can help you prepare for the test and improve your score. We have looked at some of the common topics that are likely to be asked in Part 1 of the IELTS Speaking test, including background, family, interests, education, work and lifestyle. Good luck!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider